รถเจาะบ่อบาดาลกระบี่

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่กระบี่ ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่กระบี่ 

 

บริการรถเจาะน้ำบาดาลกระบี่ 
– กระบี่ บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างกระบี่ รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลกระบี่ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในกระบี่
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในกระบี่
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกระบี่ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– กระบี่ ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดกระบี่


ติดตั้งโซล่าเซลล์โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อสอบถามราคาและการใช้งาน

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลกระบี่ และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลกระบี่ 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลกระบี่ 

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอคลองท่อม
รถเจาะบ่อบาดาลคลองท่อมเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลคลองท่อมใต้
รถเจาะบ่อบาดาลคลองพน
รถเจาะบ่อบาดาลทรายขาว
รถเจาะบ่อบาดาลพรุดินนา
รถเจาะบ่อบาดาลห้วยน้ำขาว
รถเจาะบ่อบาดาลเพหลา

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอปลายพระยา
รถเจาะบ่อบาดาลคีรีวง
รถเจาะบ่อบาดาลปลายพระยา
รถเจาะบ่อบาดาลเขาต่อ
รถเจาะบ่อบาดาลเขาเขน

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอลำทับ
รถเจาะบ่อบาดาลดินอุดม
รถเจาะบ่อบาดาลดินแดง
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งไทรทอง
รถเจาะบ่อบาดาลลำทับ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภออ่าวลึก
รถเจาะบ่อบาดาลคลองยา
รถเจาะบ่อบาดาลคลองหิน
รถเจาะบ่อบาดาลนาเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านกลาง
รถเจาะบ่อบาดาลอ่าวลึกน้อย
รถเจาะบ่อบาดาลอ่าวลึกเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลอ่าวลึกใต้
รถเจาะบ่อบาดาลเขาใหญ่
รถเจาะบ่อบาดาลแหลมสัก

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเกาะลันตา
รถเจาะบ่อบาดาลคลองยาง
รถเจาะบ่อบาดาลศาลาด่าน
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะกลาง
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะลันตาน้อย
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะลันตาใหญ่

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเขาพนม
รถเจาะบ่อบาดาลพรุเตียว
รถเจาะบ่อบาดาลสินปุน
รถเจาะบ่อบาดาลหน้าเขา
รถเจาะบ่อบาดาลเขาดิน
รถเจาะบ่อบาดาลเขาพนม
รถเจาะบ่อบาดาลโคกหาร

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเมือง
รถเจาะบ่อบาดาลกระบี่น้อย
รถเจาะบ่อบาดาลกระบี่ใหญ่
รถเจาะบ่อบาดาลคลองประสงค์
รถเจาะบ่อบาดาลทับปริก
รถเจาะบ่อบาดาลปากน้ำ
รถเจาะบ่อบาดาลหนองทะเล
รถเจาะบ่อบาดาลอ่าวนาง
รถเจาะบ่อบาดาลเขาคราม
รถเจาะบ่อบาดาลเขาทอง
รถเจาะบ่อบาดาลไสไทย

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเหนือคลอง
รถเจาะบ่อบาดาลคลองขนาน
รถเจาะบ่อบาดาลคลองเขม้า
รถเจาะบ่อบาดาลตลิ่งชัน
รถเจาะบ่อบาดาลปกาสัย
รถเจาะบ่อบาดาลห้วยยูง
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะศรีบอยา
รถเจาะบ่อบาดาลเหนือคลอง
รถเจาะบ่อบาดาลโคกยาง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s