รถเจาะบ่อบาดาลตรัง

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ตรัง ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษต

  รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด เจาะน้ำบาดาล

ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่ตรัง 

 

บริการรถเจาะน้ำบาดาลตรัง 
– ตรัง บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างตรัง รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลตรัง ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในตรัง
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในตรัง .
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลตรัง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ตรัง ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดตรัง


ติดตั้งโซล่าเซลล์โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อสอบถามราคาและการใช้งาน

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลตรัง และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลตรัง 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลตรัง 

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอหาดสำราญ
รถเจาะบ่อบาดาลตะเสะ
รถเจาะบ่อบาดาลบ้าหวี
รถเจาะบ่อบาดาลหาดสำราญ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอกันตัง
รถเจาะบ่อบาดาลกันตัง
รถเจาะบ่อบาดาลกันตังใต้
รถเจาะบ่อบาดาลลองชีล้อม
รถเจาะบ่อบาดาลลองลุ
รถเจาะบ่อบาดาลวนธานี
รถเจาะบ่อบาดาลนาเกลือ
รถเจาะบ่อบาดาลบางสัก
รถเจาะบ่อบาดาลบางหมาก
รถเจาะบ่อบาดาลบางเป้า
รถเจาะบ่อบาดาลบ่อน้ำร้อน
รถเจาะบ่อบาดาลย่านซื่อ
รถเจาะบ่อบาดาลวังวน
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะลิบง
รถเจาะบ่อบาดาลโคกยาง

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอนาโยง
รถเจาะบ่อบาดาลช่อง
รถเจาะบ่อบาดาลนาข้าวเสีย
รถเจาะบ่อบาดาลนาหมื่นศรี
รถเจาะบ่อบาดาลนาโยงเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลละมอ
รถเจาะบ่อบาดาลโคกสะบ้า

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอปะเหลียน
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งยาว
รถเจาะบ่อบาดาลท่าข้าม
รถเจาะบ่อบาดาลท่าพญา
รถเจาะบ่อบาดาลบางด้วน
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านนา
รถเจาะบ่อบาดาลปะเหลียน
รถเจาะบ่อบาดาลลิพัง
รถเจาะบ่อบาดาลสุโสะ
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะสุกร
รถเจาะบ่อบาดาลแหลมสอม

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอย่านตาขาว
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งกระบือ
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งค่าย
รถเจาะบ่อบาดาลนาชุมเห็ด
รถเจาะบ่อบาดาลย่านตาขาว
รถเจาะบ่อบาดาลหนองบ่อ
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะเปียะ
รถเจาะบ่อบาดาลโพรงจรเข้
รถเจาะบ่อบาดาลในควน

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอรัษฎา
รถเจาะบ่อบาดาลลองปาง
รถเจาะบ่อบาดาลวนเมา
รถเจาะบ่อบาดาลหนองบัว
รถเจาะบ่อบาดาลหนองปรือ
รถเจาะบ่อบาดาลเขาไพร

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอวังวิเศษ
รถเจาะบ่อบาดาลท่าสะบ้า
รถเจาะบ่อบาดาลวังมะปราง
รถเจาะบ่อบาดาลวังมะปรางเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลอ่าวตง
รถเจาะบ่อบาดาลเขาวิเศษ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอสิเกา
รถเจาะบ่อบาดาลกะลาเส
รถเจาะบ่อบาดาลนาเมืองเพชร
รถเจาะบ่อบาดาลบ่อหิน
รถเจาะบ่อบาดาลเขาไม้แก้ว
รถเจาะบ่อบาดาลไม้ฝาด

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอห้วยยอด
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งต่อ
รถเจาะบ่อบาดาลท่างิ้ว
รถเจาะบ่อบาดาลนาวง
รถเจาะบ่อบาดาลบางกุ้ง
รถเจาะบ่อบาดาลบางดี
รถเจาะบ่อบาดาลปากคม
รถเจาะบ่อบาดาลปากแจ่ม
รถเจาะบ่อบาดาลลำภูรา
รถเจาะบ่อบาดาลวังคีรี
รถเจาะบ่อบาดาลหนองช้างแล่น
รถเจาะบ่อบาดาลห้วยนาง
รถเจาะบ่อบาดาลห้วยยอด
รถเจาะบ่อบาดาลเขากอบ
รถเจาะบ่อบาดาลเขาขาว
รถเจาะบ่อบาดาลเขาปูน
รถเจาะบ่อบาดาลในเตา

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเมืองตรัง
รถเจาะบ่อบาดาลวนปริง
รถเจาะบ่อบาดาลทับเที่ยง
รถเจาะบ่อบาดาลนาตาล่วง
รถเจาะบ่อบาดาลนาท่ามเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลนาท่ามใต้
รถเจาะบ่อบาดาลนาบินหลา
รถเจาะบ่อบาดาลนาพละ
รถเจาะบ่อบาดาลนาโต๊ะหมิง
รถเจาะบ่อบาดาลนาโยงใต้
รถเจาะบ่อบาดาลน้ำผุด
รถเจาะบ่อบาดาลบางรัก
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านควน
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธิ์
รถเจาะบ่อบาดาลหนองตรุด
รถเจาะบ่อบาดาลโคกหล่อ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s