รถเจาะบ่อบาดาลนราธิวาส

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่นราธิวาสซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่นราธิวาส 

 

บริการรถเจาะน้ำบาดาลนราธิวาส 
– นราธิวาส บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างนราธิวาส รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนราธิวาส ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในนราธิวาส
 – รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในนราธิวาส
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนราธิวาส  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– นราธิวาส ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


ติดตั้งโซล่าเซลล์โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อสอบถามราคาและการใช้งาน

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลนราธิวาส  และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลนราธิวาส 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลนราธิวาส 

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอจะแนะ
รถเจาะบ่อบาดาลจะแนะ
รถเจาะบ่อบาดาลช้างเผือก
รถเจาะบ่อบาดาลดุซงญอ
รถเจาะบ่อบาดาลผดุงมาตร

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอตากใบ
รถเจาะบ่อบาดาลนานาค
รถเจาะบ่อบาดาลบางขุนทอง
รถเจาะบ่อบาดาลพร่อน
รถเจาะบ่อบาดาลศาลาใหม่
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะสะท้อน
รถเจาะบ่อบาดาลเจ๊ะเห
รถเจาะบ่อบาดาลโฆษิต
รถเจาะบ่อบาดาลไพรวัน

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอบาเจาะ
รถเจาะบ่อบาดาลกาเยาะมาตี
รถเจาะบ่อบาดาลบาเจาะ
รถเจาะบ่อบาดาลบาเระเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลบาเระใต้
รถเจาะบ่อบาดาลปะลุกาสาเมาะ
รถเจาะบ่อบาดาลลุโบะสาวอ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอยี่งอ
รถเจาะบ่อบาดาลจอเบาะ
รถเจาะบ่อบาดาลตะปอเยาะ
รถเจาะบ่อบาดาลยี่งอ
รถเจาะบ่อบาดาลละหาร
รถเจาะบ่อบาดาลลุโบะบายะ
รถเจาะบ่อบาดาลลุโบะบือซา

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอระแงะ
รถเจาะบ่อบาดาลกาลิชา
รถเจาะบ่อบาดาลตันหยงมัส
รถเจาะบ่อบาดาลตันหยงลิมอ
รถเจาะบ่อบาดาลบองอ
รถเจาะบ่อบาดาลบาโงสะโต
รถเจาะบ่อบาดาลมะรือโบตก
รถเจาะบ่อบาดาลเฉลิม

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอรือเสาะ
รถเจาะบ่อบาดาลบาตง
รถเจาะบ่อบาดาลรือเสาะ
รถเจาะบ่อบาดาลรือเสาะออก
รถเจาะบ่อบาดาลลาโละ
รถเจาะบ่อบาดาลสามัคคี
รถเจาะบ่อบาดาลสาวอ
รถเจาะบ่อบาดาลสุวารี
รถเจาะบ่อบาดาลเรียง
รถเจาะบ่อบาดาลโคกสะตอ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอศรีสาคร
รถเจาะบ่อบาดาลกาหลง
รถเจาะบ่อบาดาลซากอ
รถเจาะบ่อบาดาลตะมะยูง
รถเจาะบ่อบาดาลศรีบรรพต
รถเจาะบ่อบาดาลศรีสาคร
รถเจาะบ่อบาดาลเชิงคีรี

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอสุคิริน
รถเจาะบ่อบาดาลภูเขาทอง
รถเจาะบ่อบาดาลมาโมง
รถเจาะบ่อบาดาลร่มไทร
รถเจาะบ่อบาดาลสุคิริน
รถเจาะบ่อบาดาลเกียร์

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอสุไหงปาดี
รถเจาะบ่อบาดาลกาวะ
รถเจาะบ่อบาดาลปะลุรู
รถเจาะบ่อบาดาลริโก๋
รถเจาะบ่อบาดาลสากอ
รถเจาะบ่อบาดาลสุไหงปาดี
รถเจาะบ่อบาดาลโต๊ะเด็ง

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอสุไหงโกลก
รถเจาะบ่อบาดาลปูโยะ
รถเจาะบ่อบาดาลป่าเสมัส
รถเจาะบ่อบาดาลมูโนะ
รถเจาะบ่อบาดาลสุไหงโกลก

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเจาะไอร้อง
รถเจาะบ่อบาดาลจวบ
รถเจาะบ่อบาดาลบูกิต
รถเจาะบ่อบาดาลมะรือโบออก

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเมือง
รถเจาะบ่อบาดาลกะลุวอ
รถเจาะบ่อบาดาลกะลุวอเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลบางนาค
รถเจาะบ่อบาดาลบางปอ
รถเจาะบ่อบาดาลมะนังตายอ
รถเจาะบ่อบาดาลลำภู
รถเจาะบ่อบาดาลโคกเคียน

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอแว้ง
รถเจาะบ่อบาดาลกายูคละ
รถเจาะบ่อบาดาลฆอเลาะ
รถเจาะบ่อบาดาลเอราวัณ
รถเจาะบ่อบาดาลแม่ดง
รถเจาะบ่อบาดาลแว้ง
รถเจาะบ่อบาดาลโละจูด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s