รถเจาะบ่อบาดาลสงขลา

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่สงขลา ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่สงขลา 

บริการรถเจาะน้ำบาดาลสงขลา 
– สงขลา บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่าง.สงขลา รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลสงขลา ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในสงขลา
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในสงขลา
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลสงขลา  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– สงขลา ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา


ติดตั้งโซล่าเซลล์โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อสอบถามราคาและการใช้งาน

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลสงขลา  และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลสงขลา 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลสงขลา 

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอกระแสสินธุ์
รถเจาะบ่อบาดาลกระแสสินธุ์
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะใหญ่
รถเจาะบ่อบาดาลเชิงแส
รถเจาะบ่อบาดาลโรง

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอคลองหอยโข่ง
รถเจาะบ่อบาดาลลองหลา
รถเจาะบ่อบาดาลลองหอยโข่ง
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งลาน
รถเจาะบ่อบาดาลโคกม่วง

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอควนเนียง
รถเจาะบ่อบาดาลวนโส
รถเจาะบ่อบาดาลบางเหรียง
รถเจาะบ่อบาดาลรัตภูมิ
รถเจาะบ่อบาดาลห้วยลึก

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอจะนะ
รถเจาะบ่อบาดาลขุนตัดหวาย
รถเจาะบ่อบาดาลลองเปียะ
รถเจาะบ่อบาดาลู
รถเจาะบ่อบาดาลจะโหนง
รถเจาะบ่อบาดาลตลิ่งชัน
รถเจาะบ่อบาดาลท่าหมอไทร
รถเจาะบ่อบาดาลนาทับ
รถเจาะบ่อบาดาลนาหว้า
รถเจาะบ่อบาดาลน้ำขาว
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านนา
รถเจาะบ่อบาดาลป่าชิง
รถเจาะบ่อบาดาลสะกอม
รถเจาะบ่อบาดาลสะพานไม้แก่น
รถเจาะบ่อบาดาลแค

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอนาทวี
รถเจาะบ่อบาดาลลองกวาง
รถเจาะบ่อบาดาลลองทราย
รถเจาะบ่อบาดาลฉาง
รถเจาะบ่อบาดาลทับช้าง
รถเจาะบ่อบาดาลท่าประดู่
รถเจาะบ่อบาดาลนาทวี
รถเจาะบ่อบาดาลนาหมอศรี
รถเจาะบ่อบาดาลประกอบ
รถเจาะบ่อบาดาลปลักหนู
รถเจาะบ่อบาดาลสะท้อน

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอนาหม่อม
รถเจาะบ่อบาดาลลองหรัง
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งขมิ้น
รถเจาะบ่อบาดาลนาหม่อม
รถเจาะบ่อบาดาลพิจิตร

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอบางกล่ำ
รถเจาะบ่อบาดาลท่าช้าง
รถเจาะบ่อบาดาลบางกล่ำ
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านหาร
รถเจาะบ่อบาดาลแม่ทอม

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอระโนด
รถเจาะบ่อบาดาลลองแดน
รถเจาะบ่อบาดาลตาเครียะ
รถเจาะบ่อบาดาลท่าบอน
รถเจาะบ่อบาดาลบ่อตรุ
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านขาว
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่
รถเจาะบ่อบาดาลปากแตระ
รถเจาะบ่อบาดาลพังยาง
รถเจาะบ่อบาดาลระวะ
รถเจาะบ่อบาดาลระโนด
รถเจาะบ่อบาดาลวัดสน
รถเจาะบ่อบาดาลแดนสงวน

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอรัตภูมิ
รถเจาะบ่อบาดาลกำแพงเพชร
รถเจาะบ่อบาดาลวนรู
รถเจาะบ่อบาดาลูหาใต้
รถเจาะบ่อบาดาลท่าชะมวง
รถเจาะบ่อบาดาลเขาพระ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอสทิงพระ
รถเจาะบ่อบาดาลกระดังงา
รถเจาะบ่อบาดาลลองรี
รถเจาะบ่อบาดาลูขุด
รถเจาะบ่อบาดาลจะทิ้งพระ
รถเจาะบ่อบาดาลชุมพล
รถเจาะบ่อบาดาลดีหลวง
รถเจาะบ่อบาดาลท่าหิน
รถเจาะบ่อบาดาลบ่อดาน
รถเจาะบ่อบาดาลบ่อแดง
รถเจาะบ่อบาดาลวัดจันทร์
รถเจาะบ่อบาดาลสนามชัย

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอสะบ้าย้อย
รถเจาะบ่อบาดาลูหา
รถเจาะบ่อบาดาลจะแหน
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งพอ
รถเจาะบ่อบาดาลธารคีรี
รถเจาะบ่อบาดาลบาโหย
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านโหนด
รถเจาะบ่อบาดาลสะบ้าย้อย
รถเจาะบ่อบาดาลเขาแดง
รถเจาะบ่อบาดาลเปียน

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอสะเดา
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งหมอ
รถเจาะบ่อบาดาลท่าโพธิ์
รถเจาะบ่อบาดาลปริก
รถเจาะบ่อบาดาลปาดังเบซาร์
รถเจาะบ่อบาดาลพังลา
รถเจาะบ่อบาดาลสะเดา
รถเจาะบ่อบาดาลสำนักขาม
รถเจาะบ่อบาดาลสำนักแต้ว
รถเจาะบ่อบาดาลเขามีเกียรติ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอสิงหนคร
รถเจาะบ่อบาดาลชะแล้
รถเจาะบ่อบาดาลชิงโค
รถเจาะบ่อบาดาลทำนบ
รถเจาะบ่อบาดาลบางเขียด
รถเจาะบ่อบาดาลปากรอ
รถเจาะบ่อบาดาลป่าขาด
รถเจาะบ่อบาดาลม่วงงาม
รถเจาะบ่อบาดาลรำแดง
รถเจาะบ่อบาดาลวัดขนุน
รถเจาะบ่อบาดาลสทิงหม้อ
รถเจาะบ่อบาดาลหัวเขา

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอหาดใหญ่
รถเจาะบ่อบาดาลลองอู่ตะเภา
รถเจาะบ่อบาดาลลองแห
รถเจาะบ่อบาดาลวนลัง
รถเจาะบ่อบาดาลอหงส์
รถเจาะบ่อบาดาลูเต่า
รถเจาะบ่อบาดาลฉลุง
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งตำเสา
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งใหญ่
รถเจาะบ่อบาดาลท่าข้าม
รถเจาะบ่อบาดาลน้ำน้อย
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านพรุ
รถเจาะบ่อบาดาลพะตง
รถเจาะบ่อบาดาลหาดใหญ่

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเทพา
รถเจาะบ่อบาดาลท่าม่วง
รถเจาะบ่อบาดาลปากบาง
รถเจาะบ่อบาดาลลำไพล
รถเจาะบ่อบาดาลวังใหญ่
รถเจาะบ่อบาดาลสะกอม
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะสะบ้า
รถเจาะบ่อบาดาลเทพา

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเมือง
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งหวัง
รถเจาะบ่อบาดาลบ่อยาง
รถเจาะบ่อบาดาลพะวง
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะยอ
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะแต้ว
รถเจาะบ่อบาดาลเขารูปช้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s