รถเจาะบ่อบาดาลสุราษฏร์ธานี

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่สุราษฏร์ธานี ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่สุราษฏร์ธานี 

 

บริการรถเจาะน้ำบาดาลสุราษฏร์ธานี 
– สุราษฏร์ธานี บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างสุราษฏร์ธานี รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลสุราษฏร์ธานี ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในสุราษฏร์ธานี
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในสุราษฏร์ธานี
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล.สุราษฏร์ธานี  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– สุราษฏร์ธานี .ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี


ติดตั้งโซล่าเซลล์โซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต่อสอบถามราคาและการใช้งาน

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลสุราษฏร์ธานี  และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลสุราษฏร์ธานี 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลสุราษฏร์ธานี 

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอวิภาวดี
รถเจาะบ่อบาดาลตะกุกเหนือ
รถเจาะบ่อบาดาลตะกุกใต้

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอกาญจนดิษฐ์
รถเจาะบ่อบาดาลกรูด
รถเจาะบ่อบาดาลกะแดะ
รถเจาะบ่อบาดาลลองสระ
รถเจาะบ่อบาดาลช้างขวา
รถเจาะบ่อบาดาลช้างซ้าย
รถเจาะบ่อบาดาลตะเคียนทอง
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งกง
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งรัง
รถเจาะบ่อบาดาลท่าทอง
รถเจาะบ่อบาดาลท่าทองใหม่
รถเจาะบ่อบาดาลท่าอุแท
รถเจาะบ่อบาดาลป่าร่อน
รถเจาะบ่อบาดาลพลายวาส

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอคีรีรัฐนิคม
รถเจาะบ่อบาดาลกะเปา
รถเจาะบ่อบาดาลถ้ำสิงขร
รถเจาะบ่อบาดาลท่ากระดาน
รถเจาะบ่อบาดาลท่าขนอน
รถเจาะบ่อบาดาลน้ำหัก
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านทำเนียบ
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านยาง
รถเจาะบ่อบาดาลย่านยาว

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอชัยบุรี
รถเจาะบ่อบาดาลลองน้อย
รถเจาะบ่อบาดาลชัยบุรี
รถเจาะบ่อบาดาลสองแพรก
รถเจาะบ่อบาดาลไทรทอง

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอดอนสัก
รถเจาะบ่อบาดาลชลคราม
รถเจาะบ่อบาดาลดอนสัก
รถเจาะบ่อบาดาลปากแพรก
รถเจาะบ่อบาดาลไชยคราม

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอท่าฉาง
รถเจาะบ่อบาดาลลองไทร
รถเจาะบ่อบาดาลท่าฉาง
รถเจาะบ่อบาดาลท่าเคย
รถเจาะบ่อบาดาลปากฉลุย
รถเจาะบ่อบาดาลเขาถ่าน
รถเจาะบ่อบาดาลเสวียด

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอท่าชนะ
รถเจาะบ่อบาดาลลองพา
รถเจาะบ่อบาดาลันธุลี
รถเจาะบ่อบาดาลท่าชนะ
รถเจาะบ่อบาดาลประสงค์
รถเจาะบ่อบาดาลวัง
รถเจาะบ่อบาดาลสมอทอง

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอบ้านตาขุน
รถเจาะบ่อบาดาลพรุไทย
รถเจาะบ่อบาดาลพะแสง
รถเจาะบ่อบาดาลเขาพัง
รถเจาะบ่อบาดาลเขาวง

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอบ้านนาสาร
รถเจาะบ่อบาดาลลองปราบ
รถเจาะบ่อบาดาลวนศรี
รถเจาะบ่อบาดาลวนสุบรรณ
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งเตา
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งเตาใหม่
รถเจาะบ่อบาดาลท่าชี
รถเจาะบ่อบาดาลนาสาร
รถเจาะบ่อบาดาลน้ำพุ
รถเจาะบ่อบาดาลพรุพี
รถเจาะบ่อบาดาลลำพูน
รถเจาะบ่อบาดาลเพิ่มพูนทรัพย์

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอบ้านนาเดิม
รถเจาะบ่อบาดาลทรัพย์ทวี
รถเจาะบ่อบาดาลท่าเรือ
รถเจาะบ่อบาดาลนาใต้
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านนา

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอพนม
รถเจาะบ่อบาดาลลองชะอุ่น
รถเจาะบ่อบาดาลลองศก
รถเจาะบ่อบาดาลต้นยวน
รถเจาะบ่อบาดาลพนม
รถเจาะบ่อบาดาลพลูเถื่อน
รถเจาะบ่อบาดาลพังกาญจน์

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอพระแสง
รถเจาะบ่อบาดาลบางสวรรค์
รถเจาะบ่อบาดาลสาคู
รถเจาะบ่อบาดาลสินปุน
รถเจาะบ่อบาดาลสินเจริญ
รถเจาะบ่อบาดาลอิปัน
รถเจาะบ่อบาดาลไทรขึง
รถเจาะบ่อบาดาลไทรโสภา

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอพุนพิน
รถเจาะบ่อบาดาลกรูด
รถเจาะบ่อบาดาลตะปาน
รถเจาะบ่อบาดาลท่าข้าม
รถเจาะบ่อบาดาลท่าสะท้อน
รถเจาะบ่อบาดาลท่าโรงช้าง
รถเจาะบ่อบาดาลน้ำรอบ
รถเจาะบ่อบาดาลบางงอน
รถเจาะบ่อบาดาลบางมะเดื่อ
รถเจาะบ่อบาดาลบางเดือน
รถเจาะบ่อบาดาลพุนพิน
รถเจาะบ่อบาดาลมะลวน
รถเจาะบ่อบาดาลลีเล็ด
รถเจาะบ่อบาดาลศรีวิชัย
รถเจาะบ่อบาดาลหนองไทร
รถเจาะบ่อบาดาลหัวเตย
รถเจาะบ่อบาดาลเขาหัวควาย

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเกาะพะงัน
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านใต้
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะพะงัน
รถเจาะบ่อบาดาลเกาะเต่า

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเกาะสมุย
รถเจาะบ่อบาดาลตลิ่งงาม
รถเจาะบ่อบาดาลบ่อผุด
รถเจาะบ่อบาดาลมะเร็ต
รถเจาะบ่อบาดาลลิปะน้อย
รถเจาะบ่อบาดาลหน้าเมือง
รถเจาะบ่อบาดาลอ่างทอง
รถเจาะบ่อบาดาลแม่น้ำ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเคียนซา
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านเสด็จ
รถเจาะบ่อบาดาลพ่วงพรมคร
รถเจาะบ่อบาดาลอรัญคามวารี
รถเจาะบ่อบาดาลเขาตอก
รถเจาะบ่อบาดาลเคียนซา

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเมือง
รถเจาะบ่อบาดาลขุนทะเล
รถเจาะบ่อบาดาลลองฉนาก
รถเจาะบ่อบาดาลลองน้อย
รถเจาะบ่อบาดาลตลาด
รถเจาะบ่อบาดาลบางกุ้ง
รถเจาะบ่อบาดาลบางชนะ
รถเจาะบ่อบาดาลบางโพธิ์
รถเจาะบ่อบาดาลบางใบไม้
รถเจาะบ่อบาดาลบางไทร
รถเจาะบ่อบาดาลมะขามเตี้ย
รถเจาะบ่อบาดาลวัดประดู่

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอเวียงสระ
รถเจาะบ่อบาดาลลองฉนวน
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่งหลวง
รถเจาะบ่อบาดาลบ้านส้อง
รถเจาะบ่อบาดาลเขานิพันธ์
รถเจาะบ่อบาดาลเวียงสระ

รถเจาะบ่อบาดาลอำเภอไชยา
รถเจาะบ่อบาดาลตลาดไชยา
รถเจาะบ่อบาดาลตะกรบ
รถเจาะบ่อบาดาลทุ่ง
รถเจาะบ่อบาดาลปากหมาก
รถเจาะบ่อบาดาลป่าเว
รถเจาะบ่อบาดาลพุมเรียง
รถเจาะบ่อบาดาลเลม็ด
รถเจาะบ่อบาดาลเวียง
รถเจาะบ่อบาดาลโมถ่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s