รับเหมาก่อสร้าง อาคาร โรงงาน ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร พร้อมออกแบบ

สร้างรีสอร์ท
สร้างโรงแรม
บ้านสําเร็จรูป
บ้านน๊อกดาว
ราคาบ้านน็อคดาวน์
ติดต่อสอบถามข้อมูล

รู้เรื่องรับเหมาก่อสร้าง ++++
ผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือชื่อเรียกทั่วไปว่า ผู้รับเหมา (อังกฤษ: contractor) หมายถึง ผู้ชนะการประกวดราคา หรือผู้ที่เจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) เลือกให้เป็นผู้ทำงานก่อสร้างตามที่ระบุไว้เอกสารสัญญา

ประเภทของผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างหลัก คือ ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่จะดำเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย
ผู้รับจ้างช่วง คือ ผู้รับจ้างที่รับทำงานให้ผู้รับจ้างหลักอีกทอดหนึ่ง ในการทำงานก่อสร้างใด ๆ การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างหลักจะจ้างผู้รับจ้างช่วงให้ทำงานส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ และสำหรับงานก่อสร้างของราชการ จะต้องมีหนังสืออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

สิ่งสำคัญสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา ด้วยวัสดุและฝีมือแรงงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดทางเทคนิค และแบบ

วิธีเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ++++
ขั้นตอนของการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้หากเราได้ผู้รับเหมาที่ดี ก็จะทำให้บ้านหรืออาคารของเรามีคุณภาพที่ดีตามไปด้วยทั้งยังลดความเสี่ียงของการทิ้งงานของผู้รับเหมาซึ่งจะทำให้ลดงบประมาณการก่อสร้างที่บานปลายได้อีกด้วยฉะนั้นลองพิจารณาดู

คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับเหมาต่างๆ ต่อไปนี้
1. ควรดูจากผลงานที่ผ่านมาในอดีต ให้ทางผู้รับเหมาพาไปดูผลงานในอดีตพาชมงานไม่ปิดบังได้โดยอาจจะได้คุยกับเจ้าของบ้านที่เคยทำกับผู้รับเหมารายนั้นให้ผู้รับเหมาแจ้งเบอร์โทรลูกค้าที่เคยใช้บริการอย่างน้อย 6-10 ชื่อเพื่อทำการโทรสอบถามงานที่ผ่านมา
2. ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากๆ นอกจากจะรู้ปัญหาได้ดีแล้วยังสามารถให้คำแนะนำต่างๆ ได้อีกด้วย
3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ควรมีสำนักงานตั้งอยู่ จดทะเบียนถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
4. หารายชื่อเพื่อติดต่อหลายๆ รายเพื่อทราบการราคาเบื้องต้น
5. หาผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงาน เช่น งานไม้หาช่างไม้ งานเหล็กก็หาช่างเหล็กงานก่อฉาบก็หาช่างก่อฉาบ เนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะชำนาญไม่เหมือนกัน
6. ผู้รับเหมาต้องมีทีมงานพร้อม เช่น มีวิศวกร มีสถาปนิค ร่วมปฏิบัติงานอยู่จริงนอกจากนี้ควรมีทีมงานเพื่อสนับสนุนงานในด้านต่างๆ เช่น มีเจ้าหน้าที่จัดซื้อมีช่างในทีมหลากหลาย และควรมีคลังเก็บวัสดุ อุปกรณ์มีที่อยู่ให้คนงาน
7. ควรจ้างผู้รับเหมาที่สามารถปฏิบัติงานเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ชัดเจนมีแผนงานประกอบระยะเวลาที่สามารถทำเสร็จได้ในเวลาที่กำหนด
8. ควรสอบถามว่าจะใช้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดหรือไม่ไม่ควรจ้างผู้รับเหมาที่ใช้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดในการสร้างบ้านเพราะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง งานอาจจะไม่ดี ควรทราบชื่อผู้รับเหมาช่วงที่รับงานต่อและควรตรวจสอบการได้รับการชำระเงินจากผู้รับเหมาหลักด้วย
9. ให้ผู้รับเหมาทำการประเมินราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ควรเทียบหลายๆ เจ้าแต่ผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดก็อาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาที่ดีสุดควรดูรายละเอียดของงาน อาจจะทิ้งงานได้ถ้าขาดทุนเพราะเสนอราคาต่ำอยากได้ งาน แต่ทำจริงๆ ทำไม่ได้
10. ผู้รับเหมาควรมีการประกันผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการประกันในตัวโครงสร้าง ประกันในวัสดุก่อสร้าง หรือผลงานการสร้างต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของบ้านว่างานได้ทำไปแล้วจะได้รับการประกันเมื่อเกิดความเสียหายจะได้รับการดูแลภายหลัง
11. ผู้รับเหมารายที่จะคัดเลือกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงหรือเปล่าการบริหารงานการทำงานก่อสร้างที่ผ่านมาทำให้สถานะทางการเงินดีขึ้นหรือแย่ลง
12. ถามผู้รับเหมาว่ารับงานกี่ที่ในตอนนี้ผู้รับเหมารับงานเยอะมากไปก็จะมีโอกาสที่จะทำงานได้ไม่ดี
13.สำหรับ ผู้รับเหมาถ้าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านถ้าอยู่ในสมาคมที่มีการรับรองได้จะมั่นใจได้มากกว่า ประสบการณ์ระยะเวลาในการก่อตั้งก็เป็นสิ่งสำคัญ

ต่อจากการหาผู้รับเหมาแล้วเราอยากแนะเรื่องต่อมาคือขั้นตอนที่จะนำไปสู่การสร้างบ้าน เริ่มจากการหาแบบบ้าน อาจจะหาตามเงื่อนไขงบประมาณก่อสร้างตามจำนวนขอคนอยู่อาศัย ตามรูปแบบของบ้านว่าจะเป็นบ้านชั้นเดียว บ้านชั้นครึ่ง หรือบ้านสองชั้น

ปัจจุบันเนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้นเรื่อย จึงมีคนหันไปทำบ้าน 3 ชั้นกันมากขั้นซึ่งมีข้อดีในเรื่องขนาดที่ดินที่ใช้แต่อาจมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกในการขึ้นลงบ้านเท่าไหร่นัก ต่อมาการหางบประมาณเพื่อการสร้างบ้านเมื่อได้แบบที่ถูกใจแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องเตรียมกำลังเงินแล้วนะคะ

การหางบประมาณสร้างบ้านหลายคนที่มีเงินงบประมาณอยู่แล้วก็เตรียมสร้างได้เลย ส่วนคนที่มีงบประมาณน้อย คงต้องใช้วิธีการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเป็นเรื่องธรรมดา

มาถึงการขออนุญาตสร้างบ้านเมื่อตกลงแบบบ้านลงตัวและตกลงเรื่องราคากันลงตัวเรียบร้อยตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องการนำแบบไปขออนุญาตสร้างบ้านเสียทีโดยมีวิธีการหลักๆคล้ายกันแต่อาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่รูปแบบพื้นที่ของคุณ มาในส่วนของการควบคุมดูแลระหว่างการก่อสร้างช่วงระหว่างการก่อสร้างบ้านของคุณการดูแลเอาใจใส่ ในขั้นตอนหรือกระบวนการก่อสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นมากๆนะคะ เพราะถึงแม้ผู้รับเหมาหรือบริษัทที่เลือกอาจจะมีประวัติผลงานที่ดี มีประสบการณ์การก่อสร้างมาอย่างยาวนานก็ ไม่อาจจะไว้ใจได้ทั้งหมดเสียทีเดียวเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่บ้านของเขาอยู่ดี เรื่องที่จะมาดูแลเอาใจใส่เท่าเจ้าของบ้านคงไม่มีเต็มที่แน่ๆ

ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างบ้านก็คือการตรวจรับบ้านโดยขั้นตอนนี้คงจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเนื่องจากหากขั้นตอนนี้เจ้าของบ้านขาดการเตรียมข้อมูลมาอย่างดีแล้วจะได้อยู่บ้านที่เต็มไปด้วยปัญหานานาประการเลยทีเดียวค่ะและช่วงเวลานี้ผู้รับเหมาก็กำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะเซ็นรับบ้านที่สร้างเสร็จนี้หรือไม่เพราะหมายถึงเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายของผู้รับเหมาที่จะได้รับนั่นเองขั้นตอนการตรวจรับบ้านนั้นขอให้ลองศึกษาให้ดีเพราะบริการที่ครบวงจรของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คุณมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร โดยบริการดังกล่าวมีดังนี้ การรับประเมินราคาการรับเหมาก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และภายนอกอาคารทั่วราชอาณาจักร มีบุคลากรเพียบพร้อมในทุกด้าน ทั้งการทำเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายใน ช่างฝีมือ ช่างแรงงาน ช่างพื้น สถาปนิก ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ ช่างสี มีการจัดสรรงบประมาณของวัสดุก่อสร้างตามราคาที่คุณกำหนดไว้ได้อย่างสอดคล้องและได้ผลลัพธ์เป็นบ้านหรืออาคารที่มีคุณภาพดี มีทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะเลือกใช้บริการกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างไม่ผิดหวังซึ่งคุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดพร้อมเลือกขอคำแนะนำในการก่อสร้างได้ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับสร้างบ้าน ร้านรับต่อเติมอาคาร บริษัทรับงานรับเหมาบริษัทรับเหมาต่อเติมอาคารได้ตามท้องตลาดทั่วไปจึงมีทางเลือกมากมายด้วยเหตุ นี้การดูหลายๆที่ใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลนานหน่อยคุณก็จะได้บ้านที่สมบูรณ์แบบ

หากท่านคิดจะสร้างบ้าน เราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้าน สร้างอพาร์ทเม้นท์
สร้างตึกแถว หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล ดูผลงานเพิ่มเติมที่

 

รับเหมาสร้างบ้านโทร/ไลน์ : 0621268381 ต่อเติมบ้าน ช่างรับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติมบ้าน ครบวงจร
ช่างสร้างบ้าน , รับเหมาต่อเติม , รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง รับบ้าน อาคาร โรงงาน ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร พร้อมออกแบบ


ช่างสร้างบ้านนครพนม
ช่างสร้างบ้านบึงกาฬ
ช่างสร้างบ้านสกลนคร
ช่างสร้างบ้านมุกดาหาร
ช่างสร้างบ้านอุบลราชธานี
ช่างสร้างบ้านหนองคาย
ช่างสร้างบ้านอำนาจเจริญ
ช่างสร้างบ้านหนองบัวลำภู
ช่างสร้างบ้านศรีสะเกษ
ช่างสร้างบ้านอุดรธานี
ช่างสร้างบ้านยโสธร
ช่างสร้างบ้านเลย
ช่างสร้างบ้านกาฬสินธุ์
ช่างสร้างบ้านร้อยเอ็ด
ช่างสร้างบ้านมหาสารคาม
ช่างสร้างบ้านสุรินทร์
ช่างสร้างบ้านขอนแก่น
ช่างสร้างบ้านอำนาจเจริญ
ช่างสร้างบ้านบุรีรัมย์
ช่างสร้างบ้านชัยภูมิ
ช่างสร้างบ้านโคราชนครราชสีมา
ช่างสร้างบ้านเชียงใหม่
ช่างสร้างบ้านเพชรบูรณ์
ช่างสร้างบ้าน-เชียงราย
ช่างสร้างบ้านแม่ฮ่องสอน
ช่างสร้างบ้านพะเยา
ช่างสร้างบ้านลำพูน
ช่างสร้างบ้านน่าน
ช่างสร้างบ้านลำปาง
ช่างสร้างบ้านพิษณุโลก
ช่างสร้างบ้านแพร่
ช่างสร้างบ้านอุตรดิตถ์
ช่างสร้างบ้านตาก
ช่างสร้างบ้านกำแพงเพชร
ช่างสร้างบ้านพิจิตร
ช่างสร้างบ้านนครสวรรค์
ช่างสร้างบ้านอุทัยธานี
ช่างสร้างบ้านชัยนาท
ช่างสร้างบ้านลพบุรี
ช่างสร้างบ้านสิงห์บุรี
ช่างสร้างบ้านสุโขทัย
ช่างสร้างบ้านปราจีนบุรี
ช่างสร้างบ้านสระบุรี
ช่างสร้างบ้านนครนายก
ช่างสร้างบ้านนครปฐม
ช่างสร้างบ้านอ่างทอง
ช่างสร้างบ้านราชบุรี
ช่างสร้างบ้านสุพรรณบุรี
ช่างสร้างบ้านอยุธยา
ช่างสร้างบ้านสมุทรสงคราม
ช่างสร้างบ้านสมุทรปราการ
ช่างสร้างบ้านสมุทรสาคร
ช่างสร้างบ้านสระแก้ว
ช่างสร้างบ้านตราด
ช่างสร้างบ้านจันทบุรี
ช่างสร้างบ้านระยอง
ช่างสร้างบ้านชลบุรี
ช่างสร้างบ้านฉะเชิงเทรา
ช่างสร้างบ้านเพชรบุรี
ช่างสร้างบ้านชุมพร
ช่างสร้างบ้านระนอง
ช่างสร้างบ้านสุราษฎร์ธานี
ช่างสร้างบ้านนครศรีธรรมราช
ช่างสร้างบ้านพังงา
ช่างสร้างบ้านกระบี่
ช่างสร้างบ้านตรัง
ช่างสร้างบ้านพัทลุง
ช่างสร้างบ้านภูเก็ต
ช่างสร้างบ้านสงขลา
ช่างสร้างบ้านคลองตัน
ช่างสร้างบ้านจรัญสนิทวงศ์
ช่างสร้างบ้านดาวคะนอง
ช่างสร้างบ้านดินแดง
ช่างสร้างบ้านธนบุรี
ช่างสร้างบ้านนวนคร
ช่างสร้างบ้านนวลจันทร์
ช่างสร้างบ้านบางนา
ช่างสร้างบ้านปทุมวัน
ช่างสร้างบ้านประชาชื่น
ช่างสร้างบ้านประตูน้ำ
ช่างสร้างบ้านปิ่นเกล้า
ช่างสร้างบ้านพระราม 2
ช่างสร้างบ้านพระราม 9
ช่างสร้างบ้านเพชรเกษม
ช่างสร้างบ้านรัชดาภิเษก
ช่างสร้างบ้านรัชโยธิน
ช่างสร้างบ้านรามคำแหง
ช่างสร้างบ้านวังหิน
ช่างสร้างบ้านวัชพล
ช่างสร้างบ้านสะพานควาย
ช่างสร้างบ้านสาธุประดิษฐ์
ช่างสร้างบ้านสามเสน
ช่างสร้างบ้านสีลม
ช่างสร้างบ้านสุขาภิบาล
ช่างสร้างบ้านสุขุมวิท
ช่างสร้างบ้านสุทธิสาร
ช่างสร้างบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างสร้างบ้านอ่อนนุช
ช่างสร้างบ้านปากเกร็ด
ช่างสร้างบ้านบางใหญ่
ช่างสร้างบ้านคลองหลวง
ช่างสร้างบ้านธัญบุรี
ช่างสร้างบ้านลาดหลุมแก้ว
ช่างสร้างบ้านลำลูกกา
ช่างสร้างบ้านสามโคก
ช่างสร้างบ้านหนองเสือ
ช่างสร้างบ้านกระทุ่มแบน
ช่างสร้างบ้านบางพลี
ช่างสร้างบ้านบางบ่อ
ช่างสร้างบ้านพระประแดง
ช่างสร้างบ้านพุทธมณฑล
ช่างสร้างบ้านสามพราน
ช่างสร้างบ้านเมืองหัวหิน
ช่างสร้างบ้านบางรัก
ช่างสร้างบ้านสาธร
ช่างสร้างบ้านเซนส์หลุยส์
ช่างสร้างบ้านสาธุประดิษฐ์
ช่างสร้างบ้านบางแค
ช่างสร้างบ้านภาษีเจริญ
ช่างสร้างบ้านปิ่นเกล้า
ช่างสร้างบ้านจรัญ
ช่างสร้างบ้านบรมราชชนนี
ช่างสร้างบ้านบางพลัด
ช่างสร้างบ้านบางอ้อ
ช่างสร้างบ้านบางกอกน้อย
ช่างสร้างบ้านบางกอกใหญ่
ช่างสร้างบ้านคลองสาน
ช่างสร้างบ้านอิสรภาพ
ช่างสร้างบ้านสาธร
ช่างสร้างบ้านสวนผัก
ช่างสร้างบ้านทุ่งมังกร
ช่างสร้างบ้านราชพฤกษ์
ช่างสร้างบ้านชัยพฤกษ์
ช่างสร้างบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างสร้างบ้านพุทธมลฑล
ช่างสร้างบ้านพระราม 2
ช่างสร้างบ้านท่าพระ
ช่างสร้างบ้านรัชดาภิเษก
ช่างสร้างบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างสร้างบ้านแม้นศรี
ช่างสร้างบ้านราษฎร์บูรณะ
ช่างสร้างบ้านดาวคะนอง
ช่างสร้างบ้านตลาดพลู
ช่างสร้างบ้านพญาไท
ช่างสร้างบ้านเจริญ
ช่างสร้างบ้านปทุมวัน
ช่างสร้างบ้านมาบุญครอง
ช่างสร้างบ้านสยาม
ช่างสร้างบ้านศรีย่าน
ช่างสร้างบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างสร้างบ้านบางนา
ช่างสร้างบ้านสี่แยกทศกันต์
ช่างสร้างบ้านตลิ่งชัน
ช่างสร้างบ้านสุขุมวิท
ช่างสร้างบ้านประตูน้ำ
ช่างสร้างบ้านวุฒากาศ
ช่างสร้างบ้านจอมทอง
ช่างสร้างบ้านท่าเกษตร
ช่างสร้างบ้านบางแวก
ช่างสร้างบ้านบางหว้า
ช่างสร้างบ้านวงเวียนใหญ่
ช่างสร้างบ้านลาดหญ้า
ช่างสร้างบ้านสำราญราษฎร์
ช่างสร้างบ้านเสาชิงช้า
ช่างสร้างบ้านสาธุประดิษฐ์
ช่างสร้างบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างสร้างบ้านซ.วัดศรีประวัติ
ช่างสร้างบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างสร้างบ้านเจริญนคร
ช่างสร้างบ้านเพชรเกษม
ช่างสร้างบ้านบางรัก
ช่างสร้างบ้านยานนาวา
ช่างสร้างบ้านเอกชัย
ช่างสร้างบ้านกำนันแม้น
ช่างสร้างบ้านเทเวศน์
ช่างสร้างบ้านเทอดไท
ช่างสร้างบ้านบางขุนเทียน
ช่างสร้างบ้านท่าข้าม
ช่างสร้างบ้านบางบอน
ช่างสร้างบ้านสุขสวัสดิ์
ช่างสร้างบ้านทุ่งครุ
ช่างสร้างบ้านประชาอุทิศ
ช่างสร้างบ้านลาพร้าว
ช่างสร้างบ้านอนุสาวรีย์ชัย
ช่างสร้างบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างสร้างบ้านอ้อมน้อย
ช่างสร้างบ้านอ้อมใหญ่
ช่างสร้างบ้านมหาชัย
ช่างสร้างบ้านคลองขวาง
ช่างสร้างบ้านบางมด
ช่างสร้างบ้านหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s