รับจัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์รถ จัดง่าย อนุมัติทุกอาชีพ ค้างค่างวด

ใครที่มีปัญหานี้ค้างค่างวดรถ ไฟแนนซ์จะมายึดรถคืน อยากได้เงินลงทุนสักก้อน
รับจัดไฟแนนซ์รถ
รีไฟแนนซ์รถ
ให้บริการสินเชื่อรถยนต์
ย้ายไฟแนนซ์
ไถ่ถอนรถ
สินเชื่อรถยนต์

ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ ++++
การซื้อรถยนต์โดยชำระเงินเต็มจำนวนด้วยเงินสดอาจไม่ใช่วิธีที่ทุกคนทำได้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์
แตกต่างกัน ตามค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เงื่อนไขทางการเงินที่ยืดยาวอาจดูเหมือนขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การขอสินเชื่อรถยนต์เป็นเรื่องง่ายมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราขอเจาะลึกถึงสิ่งสำคัญบางประการที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ให้กับตัวเอง

ประวัติการเงินของคุณ
สิ่งแรกที่ธนาคารจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะให้สินเชื่อรถยนต์แก่คุณคือ ความสามารถในการชำระคืนของคุณ ซึ่งหมายถึงธนาคารต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถชำระเงินได้ทุก ๆ เดือนในอนาคต โดยในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารจะประเมินรายได้และประวัติเกี่ยวกับเครดิตของคุณ หากคุณมีประวัติไม่ดี สินเชื่อรถยนต์ของคุณอาจไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออาจเป็นไปได้ที่ธนาคาร จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติในการให้สินเชื่อ

เตรียมเงินมัดจำ
สอบถามธนาคารเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องชำระล่วงหน้า ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจำนวนเงินดังกล่าวคือ 10% ของราคารถ แต่ธนาคารบางแห่งอาจกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าไว้ เงินมัดจำคือสิ่งที่จำเป็นในการ แสดงถึงสถานภาพของคุณ หากคุณสามารถชำระได้มากกว่าก็จะเป็นการช่วยลดยอดที่ต้องผ่อนชำระ ต่อเดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในระยะยาว (เนื่องจากคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อรถยนต์
เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์แล้ว คุณต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อ โดยเอกสารเบื้องต้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีธนาคารและบริษัทไฟแนนซ์หลายแห่งที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ เนื่่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจ แตกต่างกันได้ระหว่างผู้ปล่อยกู้แต่ละราย ดังนั้นการใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและ เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ของแต่ละธนาคาร จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง การลดดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยสามารถประหยัดเงินได้จำนวนมากภายในระยะเวลาหลายปี!

การจัดไฟแนนซ์เช่าซื้อรถยนต์มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. การเช่าซื้อรถยนต์ใหม่จากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เช่น Toyota Leasing, Honda Leasing, Isuzu Leasing , Nissan Leasing, BMW Leasing, Mercedes-Benz Leasing หรือไฟแนนซ์ธนาคาร กสิกรลีสซิ่ง, กรุงศรีลีสซิ่ง เป็นต้น

2. การเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วหรือที่เรียกว่ารถมือสอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

2.1 ซื้อรถใช้แล้วหรือรถมือสองผ่านแหล่งขายรถมือ 2 โดยตรง เช่น เต็นท์รถ, ห้างขายรถมือสองของตัวแทนจำหน่ายรถใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ทางผู้ขายมักมีสถาบันการเงินไว้คอยบริการจัดไฟแนนซ์อยู่แล้ว

2.2 ซื้อรถใช้แล้วหรือรถมือสองจากบุคคลอื่น เช่น ซื้อจากเครือญาติ เพื่อน คนรู้จัก หรือ ซื้อจากเว็บไซต์ลงประกาศขายรถทั่วไป สำหรับในข้อนี้ ผู้ซื้ออาจต้องติดต่อกับสถาบันการเงินหรือสถาบันที่รับจัดไฟแนนซ์ด้วยตนเอง หรืออาจขอให้เต็นท์รถจัดการเรื่องไฟแนนซ์ให้ ซึ่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกนั่นเอง

ขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์รถยนต์
สำหรับผู้ต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเพื่อนำไปใช้งาน แต่กลับพบอุปสรรคใหญ่คือการไม่มีเงินก้อนเพียงพอ จนต้องหาหนทางอื่น ๆ บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ (Hire Purchase) และ ลีสซิ่ง (Leasing) ที่ผู้เช่าซื้อสามารถทยอยจ่ายค่างวดได้ตามกำลังทรัพย์ และนำสินค้านั้นมาใช้งานได้ทันที ซึ่งถือว่า การขอเชื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้มีงบประมาณจำกัด แต่สัญญาทั้ง 2 แบบนี้ จะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เรามีรายละเอียดมาให้พิจารณา ดังนี้

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)
มีลักษณะคล้ายกับการซื้อสินค้าเงินผ่อน แต่ต่างกันตรงที่ว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยังไม่เป็นของเราจนกว่าจะชำระค่าสินค้านั้นครบ กล่าวคือ จะมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่า ว่าจะมีการชำระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นเราสามารถนำสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาใช้งานได้ก่อนแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ จนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาเป็นของเรา

ลีสซิ่ง (Leasing)
มีลักษณะคล้ายกับสัญญาเช่าซื้อ คือ เราจะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า ต่างกันตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว เราสามารถเลือกได้ว่า จะซื้อต่อสัญญาเช่าหรือส่งคืนทรัพย์ดังกล่าวไปยังผู้ให้เช่า ทั้งนี้ ผู้ที่ทำสัญญาสินเชื่อลีสซิ่ง มักเป็นบริษัทหรือนิติบุคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าทรัพย์สินในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ หรืออาจเป็นการเช่าสินค้าที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

นอกจากนี้ ลีสซิ่งยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และ สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมีความแตกต่างในด้านของราคาทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมถึงอายุสัญญา

นอกเหนือจากเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์แล้ว สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) และ ลีสซิ่ง (Leasing) ยังแตกต่างกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย คือ

– สัญญาเช่าซื้อ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Flat rate) โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นซึ่งคงที่ตลอดอายุสัญญา

– สัญญาลีสซิ่ง จะคิดดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) โดยคำนวณจากเงินต้นที่ลดลงในแต่ละงวด ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดลดลงไปด้วย

ข้อดี ผู้กู้สินเชื่ออาจได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ได้ขยายเวลาในการผ่อนชำระเพิ่ม และอาจมีส่วนต่างของเงินที่จะนำไปหมุนเพื่อใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว

ข้อเสีย ผู้กู้สินเชื่ออาจต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม เช่น กรณีการเสียเบี้ยปรับในการปิดสินเชื่อเก่าเพื่อมาขอสินเชื่อใหม่ หรือการชำระดอกเบี้ยของสินเชื่อเก่า ที่ยังคงค้างอยู่หลังมีการกำหนดตายตัวไว้แล้ว

บริการของเรา ++++
รับปิด ย้าย รีไฟแนนช์ ไม่มีเล่ม อนุมัติง่าย
-เราบริการ รีไฟแนนซ์
-ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์
-ไถ่ถอนรถยึด
-รับปิดบัญชีรีไฟแนนซ์รถยนต์
-จำนำเล่มทะเบียนไม่ต้องจอดรถ ไม่ต้องโอนเล่ม
-ไม่เช็คแบล็คลิสต์
-ไม่เช็คเครดิตบูโร

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์
รับปิดบัญชีสินเชื่อไฟแนนซ์โทร 093-1090596 สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ รถแลกเงิน ลิสซิ่ง อนุมัติไว
สินเชื่อรถยนต์ , ปิดบัญชีไฟแนนซ์ , ย้ายไฟแนนซ์
เราเป็นผู้ให้บริการ จัดไฟแนนซ์รถรีไฟแนนซ์รถ จัดง่าย อนุมัติทุกอาชีพ ค้างค่างวด


ย้ายไฟแนนซ์นครพนม
ย้ายไฟแนนซ์บึงกาฬ
ย้ายไฟแนนซ์สกลนคร
ย้ายไฟแนนซ์มุกดาหาร
ย้ายไฟแนนซ์อุบลราชธานี
ย้ายไฟแนนซ์หนองคาย
ย้ายไฟแนนซ์อำนาจเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์หนองบัวลำภู
ย้ายไฟแนนซ์ศรีสะเกษ
ย้ายไฟแนนซ์อุดรธานี
ย้ายไฟแนนซ์ยโสธร
ย้ายไฟแนนซ์เลย
ย้ายไฟแนนซ์กาฬสินธุ์
ย้ายไฟแนนซ์ร้อยเอ็ด
ย้ายไฟแนนซ์มหาสารคาม
ย้ายไฟแนนซ์สุรินทร์
ย้ายไฟแนนซ์ขอนแก่น
ย้ายไฟแนนซ์อำนาจเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์บุรีรัมย์
ย้ายไฟแนนซ์ชัยภูมิ
ย้ายไฟแนนซ์โคราชนครราชสีมา
ย้ายไฟแนนซ์เชียงใหม่
ย้ายไฟแนนซ์เพชรบูรณ์
ย้ายไฟแนนซ์-เชียงราย
ย้ายไฟแนนซ์แม่ฮ่องสอน
ย้ายไฟแนนซ์พะเยา
ย้ายไฟแนนซ์ลำพูน
ย้ายไฟแนนซ์น่าน
ย้ายไฟแนนซ์ลำปาง
ย้ายไฟแนนซ์พิษณุโลก
ย้ายไฟแนนซ์แพร่
ย้ายไฟแนนซ์อุตรดิตถ์
ย้ายไฟแนนซ์ตาก
ย้ายไฟแนนซ์กำแพงเพชร
ย้ายไฟแนนซ์พิจิตร
ย้ายไฟแนนซ์นครสวรรค์
ย้ายไฟแนนซ์อุทัยธานี
ย้ายไฟแนนซ์ชัยนาท
ย้ายไฟแนนซ์ลพบุรี
ย้ายไฟแนนซ์สิงห์บุรี
ย้ายไฟแนนซ์สุโขทัย
ย้ายไฟแนนซ์ปราจีนบุรี
ย้ายไฟแนนซ์สระบุรี
ย้ายไฟแนนซ์นครนายก
ย้ายไฟแนนซ์นครปฐม
ย้ายไฟแนนซ์อ่างทอง
ย้ายไฟแนนซ์ราชบุรี
ย้ายไฟแนนซ์สุพรรณบุรี
ย้ายไฟแนนซ์อยุธยา
ย้ายไฟแนนซ์สมุทรสงคราม
ย้ายไฟแนนซ์สมุทรปราการ
ย้ายไฟแนนซ์สมุทรสาคร
ย้ายไฟแนนซ์สระแก้ว
ย้ายไฟแนนซ์ตราด
ย้ายไฟแนนซ์จันทบุรี
ย้ายไฟแนนซ์ระยอง
ย้ายไฟแนนซ์ชลบุรี
ย้ายไฟแนนซ์ฉะเชิงเทรา
ย้ายไฟแนนซ์เพชรบุรี
ย้ายไฟแนนซ์ชุมพร
ย้ายไฟแนนซ์ระนอง
ย้ายไฟแนนซ์สุราษฎร์ธานี
ย้ายไฟแนนซ์นครศรีธรรมราช
ย้ายไฟแนนซ์พังงา
ย้ายไฟแนนซ์กระบี่
ย้ายไฟแนนซ์ตรัง
ย้ายไฟแนนซ์พัทลุง
ย้ายไฟแนนซ์ภูเก็ต
ย้ายไฟแนนซ์สงขลา
ย้ายไฟแนนซ์คลองตัน
ย้ายไฟแนนซ์จรัญสนิทวงศ์
ย้ายไฟแนนซ์ดาวคะนอง
ย้ายไฟแนนซ์ดินแดง
ย้ายไฟแนนซ์ธนบุรี
ย้ายไฟแนนซ์นวนคร
ย้ายไฟแนนซ์นวลจันทร์
ย้ายไฟแนนซ์บางนา
ย้ายไฟแนนซ์ปทุมวัน
ย้ายไฟแนนซ์ประชาชื่น
ย้ายไฟแนนซ์ประตูน้ำ
ย้ายไฟแนนซ์ปิ่นเกล้า
ย้ายไฟแนนซ์พระราม 2
ย้ายไฟแนนซ์พระราม 9
ย้ายไฟแนนซ์เพชรเกษม
ย้ายไฟแนนซ์รัชดาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์รัชโยธิน
ย้ายไฟแนนซ์รามคำแหง
ย้ายไฟแนนซ์วังหิน
ย้ายไฟแนนซ์วัชพล
ย้ายไฟแนนซ์สะพานควาย
ย้ายไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์สามเสน
ย้ายไฟแนนซ์สีลม
ย้ายไฟแนนซ์สุขาภิบาล
ย้ายไฟแนนซ์สุขุมวิท
ย้ายไฟแนนซ์สุทธิสาร
ย้ายไฟแนนซ์อนุเสาวรีย์ชัย
ย้ายไฟแนนซ์อ่อนนุช
ย้ายไฟแนนซ์ปากเกร็ด
ย้ายไฟแนนซ์บางใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์คลองหลวง
ย้ายไฟแนนซ์ธัญบุรี
ย้ายไฟแนนซ์ลาดหลุมแก้ว
ย้ายไฟแนนซ์ลำลูกกา
ย้ายไฟแนนซ์สามโคก
ย้ายไฟแนนซ์หนองเสือ
ย้ายไฟแนนซ์กระทุ่มแบน
ย้ายไฟแนนซ์บางพลี
ย้ายไฟแนนซ์บางบ่อ
ย้ายไฟแนนซ์พระประแดง
ย้ายไฟแนนซ์พุทธมณฑล
ย้ายไฟแนนซ์สามพราน
ย้ายไฟแนนซ์เมืองหัวหิน
ย้ายไฟแนนซ์บางรัก
ย้ายไฟแนนซ์สาธร
ย้ายไฟแนนซ์เซนส์หลุยส์
ย้ายไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์บางแค
ย้ายไฟแนนซ์ภาษีเจริญ
ย้ายไฟแนนซ์ปิ่นเกล้า
ย้ายไฟแนนซ์จรัญ
ย้ายไฟแนนซ์บรมราชชนนี
ย้ายไฟแนนซ์บางพลัด
ย้ายไฟแนนซ์บางอ้อ
ย้ายไฟแนนซ์บางกอกน้อย
ย้ายไฟแนนซ์บางกอกใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์คลองสาน
ย้ายไฟแนนซ์อิสรภาพ
ย้ายไฟแนนซ์สาธร
ย้ายไฟแนนซ์สวนผัก
ย้ายไฟแนนซ์ทุ่งมังกร
ย้ายไฟแนนซ์ราชพฤกษ์
ย้ายไฟแนนซ์ชัยพฤกษ์
ย้ายไฟแนนซ์กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์พุทธมลฑล
ย้ายไฟแนนซ์พระราม 2
ย้ายไฟแนนซ์ท่าพระ
ย้ายไฟแนนซ์รัชดาภิเษก
ย้ายไฟแนนซ์พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ย้ายไฟแนนซ์แม้นศรี
ย้ายไฟแนนซ์ราษฎร์บูรณะ
ย้ายไฟแนนซ์ดาวคะนอง
ย้ายไฟแนนซ์ตลาดพลู
ย้ายไฟแนนซ์พญาไท
ย้ายไฟแนนซ์เจริญ
ย้ายไฟแนนซ์ปทุมวัน
ย้ายไฟแนนซ์มาบุญครอง
ย้ายไฟแนนซ์สยาม
ย้ายไฟแนนซ์ศรีย่าน
ย้ายไฟแนนซ์เทเวศน์
ทวีวัฒนา
ย้ายไฟแนนซ์บางนา
ย้ายไฟแนนซ์สี่แยกทศกันต์
ย้ายไฟแนนซ์ตลิ่งชัน
ย้ายไฟแนนซ์สุขุมวิท
ย้ายไฟแนนซ์ประตูน้ำ
ย้ายไฟแนนซ์วุฒากาศ
ย้ายไฟแนนซ์จอมทอง
ย้ายไฟแนนซ์ท่าเกษตร
ย้ายไฟแนนซ์บางแวก
ย้ายไฟแนนซ์บางหว้า
ย้ายไฟแนนซ์วงเวียนใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์ลาดหญ้า
ย้ายไฟแนนซ์สำราญราษฎร์
ย้ายไฟแนนซ์เสาชิงช้า
ย้ายไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์
ย้ายไฟแนนซ์ซ.วัดลาดปลาดุก
ย้ายไฟแนนซ์ซ.วัดศรีประวัติ
ย้ายไฟแนนซ์สมเด็จเจ้าพระยา
ย้ายไฟแนนซ์เจริญนคร
ย้ายไฟแนนซ์เพชรเกษม
ย้ายไฟแนนซ์บางรัก
ย้ายไฟแนนซ์ยานนาวา
ย้ายไฟแนนซ์เอกชัย
ย้ายไฟแนนซ์กำนันแม้น
ย้ายไฟแนนซ์เทเวศน์
ย้ายไฟแนนซ์เทอดไท
ย้ายไฟแนนซ์บางขุนเทียน
ย้ายไฟแนนซ์ท่าข้าม
ย้ายไฟแนนซ์บางบอน
ย้ายไฟแนนซ์สุขสวัสดิ์
ย้ายไฟแนนซ์ทุ่งครุ
ย้ายไฟแนนซ์ประชาอุทิศ
ย้ายไฟแนนซ์ลาพร้าว
ย้ายไฟแนนซ์อนุสาวรีย์ชัย
ย้ายไฟแนนซ์ซ.อารีย์สัมพันธุ์
ย้ายไฟแนนซ์อ้อมน้อย
ย้ายไฟแนนซ์อ้อมใหญ่
ย้ายไฟแนนซ์มหาชัย
ย้ายไฟแนนซ์คลองขวาง
ย้ายไฟแนนซ์บางมด
ย้ายไฟแนนซ์หนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s