รับผลิตน้ำปลาร้าใส่ขวด น้ำปลาร้าปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สะอาด ปลอดภัย

ปลาร้า หรือ ปลาแดก (ปาแดก) ปลาน้อย ในภาษาอีสาน เป็นอาหารท้องถิ่นที่สำคัญภาคอีสาน
โรงงานผลิตน้ำปลาร้าขวด ปลาร้าที่ใส่ขวดปรุงสำเร็จ รับสร้างแบรนด์ปลาร้า ให้คนดัง เน็ตไอดอล ดารานักร้อง ร้านอาหาร บริษัทต่างๆ
รับผลิตน้ำปลาร้าตามสูตรลูกค้า ปรับปรุงสูตรตามความต้องการของลูกค้า ปลาร้า มี อย. โรงงานมีมาตรฐาน GMP

           สนใจตัวอย่างทดลองชิมทักไลน์

ความเป็นมปลาร้า++++
ปลาร้า หรือ ปลาแดก (ปาแดก) ปลาน้อย ในภาษาอีสาน เป็นอาหารท้องถิ่นที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว รวมถึงบางส่วนของเวียดนามและพม่า โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีการทำปลาร้าเป็นเอกลักษณ์ของตน ปัจจุบัน ปลาร้าได้พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับสากลมากขึ้น มีปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนด้วย หรือปลาร้าอนามัย แต่ส่วนใหญ่ ปลาร้าก็ยังนิยมทำแบบเดิม โดยตักขายตามน้ำหนักตามตลาดสดต่างๆ ในวรรณกรรมลาวโบราณบางเรื่องเรียกปลาร้าว่า ปลาแดกฮ้า หรือปลาแดกร้า ในลาวและอีสานมีวรรณกรรมที่กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปลาร้าโดยตรงคือวรรณกรรมเรื่อง ปลาแดกปลาสมอ หรือลำบุษบา หรือท้าวกำพร้า คนไทยทางภาคเหนือนิยมเรียกปลาร้าว่า ฮ้า ดังนั้นคำว่าปลาร้าจึงเป็นภาษาลาวที่ชาวไทยภาคกลางและภาคเหนือรับอิทธิพลทางภาษามาจากชนชาติลาว

ปลาร้าอีสาน++++
ปลาร้า หรือปลาแดก เป็นอาหารหลัก และเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมของภาคอีสาน จนถือเป็นหนึ่งในวิญญาณห้าของความเป็นอีสาน ได้แก่ ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ และปลาร้า ชีวิตชาวอีสานก่อนปี พ.ศ. 2500 ครอบครัวชาวนาทุกครอบครัวจะทำปลาร้ากินเอง โดยหมักปลาร้าไว้มากหรือน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและความอุดมสมบูรณ์ของปลา

ลักษณะของปลาร้าอีสานคือมักทำจากปลาน้ำจืดขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อยขาว ปลากระดี่มาหมักกับรำข้าวและเกลือ แล้วบรรจุใส่ไห จะหมักไว้ประมาณ 7-8 เดือน แล้วนำมารับประทานได้ ในบางท้องที่มีค่านิยมว่า หมักให้เกิดหนอนจะยิ่งเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้น ปลาร้าเป็นการถนอมปลาโดยการหมักไว้เป็นอาหารนอกฤดูกาล โดยมีข้อมูลเชิงสถิติระบุไว้ว่า กำลังการผลิตปลาร้าทั่วประเทศ 20,000-40,000 ตัน/ปี ครัวเรือนอีสานผลิตปลาร้าเฉลี่ย 27.09 กิโลกรัม/ปี อัตราการบริโภคปลาร้าโดยเฉลี่ยประมาณ 15-40 กรัม/คน/วัน ปริมาณการซื้อขายปลาร้าทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9 ล้านบาทต่อวัน[1]

ปลาร้านำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด ตั้งแต่ น้ำพริก หลน จนถึงนำไปทอด นึ่ง เผา แล้วแต่ขนาดของปลาร้า นำปลาร้าไปต้มกับน้ำแล้วกรองเอาแต่น้ำเป็นน้ำปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญของอาหารอีสาน อาหารที่ปรุงด้วยปลาร้าที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือส้มตำโดยส้มตำที่ใส่ปลาร้านั้นจะเรียกว่า ส้มตำลาว หรือ ส้มตำปลาร้า เพื่อให้ต่างจากส้มตำใส่กุ้งแห้งที่เรียกส้มตำไทย [2] ปลาร้าที่นิยมใส่ในส้มตำมี 3 แบบคือ[3]

-ปลาร้าต่วงหรือปลาแดกน้อย ทำจากปลาตัวเล็ก หมักกับเกลือ รสเค็มกลมกล่อม
-ปลาร้าโหน่ง รสจืดกว่าปลาร้าต่วง โดยหมักปลากับเกลือและรำข้าว รำข้าวจะช่วยเร่งให้ปลาร้าเป็นเร็ว สีออกแดงและหอม
-ปลาร้าขี้ปลาทู ทำจากไส้ปลาทู มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ นิยมนำมาทำเป็นน้ำปลาร้าไว้ปรุงรสส้มตำ

คุณภาพของปลาร้า++++
สิ่งที่บ่งชี้คุณภาพของปลาร้า คือ คุณค่าด้านสารอาหาร รส กลิ่น สี นักโภชนาการยอมรับกันว่า เมื่อเปรียบเทียบปลาร้ากับอาหารหมักดองประเภทอื่น เช่น ปลาจ่อม ปลาส้มฟัก กะปิ ปลาร้าให้คุณค่าด้านสารอาหารค่อนข้างสูง คือ ให้โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ โดยเฉพาะปลาร้าที่ทำมาจากปลาช่อน

ส่วนรสชาติ กลิ่น สีของปลาร้านั้นขึ้นอยู่กับปลาร้าที่ได้สัดส่วนระหว่างปลา เกลือและอุณหภูมิ หากปลาร้าไม่เน่า เพราะเกลือได้สัดส่วน และเป็นเกลือสินเธาว์ตัวปลาจะแข็ง มีสีแดง ส่วนกลิ่นที่หอมและรสที่ไม่เค็มเกินไปขึ้นอยู่กับการใช้ข้าวคั่วและรำใหม่ ที่มีคุณภาพดี ชาวอีสานจะเรียกปลาร้าตามคุณภาพของรสและกลิ่น เช่น ปลาแดกหอม ปลาแดกนัวหรือปลาแดกต่วง และปลาแดกโหน่ง

ปลาแดกหอม เป็นปลาร้าที่มีกลิ่นหอมสีแดงน่ารับประทาน ทำจากปลาตัวโตเช่น ปลาช่อนและปลาดุก ส่วนประกอบในการหมักใช้เกลือมากกว่าสูตรทั่วไป คือ ปลาสี่ส่วน เกลือสองส่วนและข้าวคั่วหรือรำหนึ่งส่วน

ปลาแดกนัวหรือปลาแดกต่วง เป็นปลาร้าที่หมักให้มีกลิ่นนุ่มนวล ปลาที่ใช้ทำจะเลือกปลาขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนผสมประกอบด้วย ปลาสี่ส่วน เกลือหนึ่งส่วนครึ่ง และรำหนึ่งส่วน

ปลาแดกโหน่ง เป็นปลาร้าที่มีกลิ่นอันร้ายกาจ ส่งกลิ่นฟุ้งได้ไกล รสชาติแปลกประหลาด สีออกดำคล้ำ นิยมใช้ปรุงส้มตำ ปลาร้าชนิดนี้จะทำมาจากปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาวนา ส่วนผสมที่ใช้ ปลาสี่ส่วน เกลือหนึ่งส่วน รำหนึ่งส่วน

ปลาร้าที่หมักนานกว่าสามเดือนขึ้นไปจะให้รสชาติที่ดี ถ้าปลาช่อนตัวใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึงหนึ่งปี ไม่ต้องพะวงกับเชื้อโรคในปลาร้า เพราะนักโภชนาการเชื่อว่า เกลือในปริมาณที่พอเหมาะมากพอจะทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ ทำให้อาหารบูดเน่าได้ ดังนั้นถ้าปลาร้าที่ทำจากปลาที่ล้างสะอาด สด ใช้เกลือสินเธาว์และภาชนะบรรจุที่เหมาะสมจะทำให้ได้ปลาร้าที่มีคุณภาพดี จากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า ปลาร้าที่หมักนานกว่าสามเดือนขึ้นไป พยาธิใบไม้ตับ จะตายหมดไม่สามารถติดต่อมายังคนได้ไม่ว่าจะรับประทานปลาร้าดิบหรือสุกก็ตาม

ปลาร้าเลสาบ
นอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ทางภาคใต้มีปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนโดยเฉพาะเรียกปลาร้าเลสาบ นิยมทำในบริเวณทะเลสาบสงขลา ปลาที่นิยมทำคือปลาดุก การทำปลาร้าแบบภาคใต้นี้ จะหมักปลากับเกลือและน้ำตาลโตนด 1 คืน แล้วนำไปตากแดด 2-3 วัน จึงรับประทานได้ [4]

ปลาร้ามอญ
ปลาร้าแบบมอญต่างจากปลาร้าแบบอีสาน นิยมทำจากปลากระดี่ นำมาเคล้ากับเกลือ ผึ่งให้แห้ง นำมาโขลกกับเกลือและข้าวสุกให้เกลือเข้าเนื้อแล้วหมักในไห ใช้เวลาหมักเป็นปี ไม่ใส่ข้าวคั่วแบบปลาร้าอีสาน และใช้เวลาหมักนานกว่า ปลาร้าแบบนี้ ชาวมอญนิยมนำไปทำปลาร้าทรงเครื่องหรือกะเซียก ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลาร้าหลน[

ปลาร้า หรือ ปลาแดก (ปาแดก) ปลาน้อย ในภาษาอีสาน เป็นอาหารท้องถิ่นที่สำคัญภาคอีสาน
โรงงานผลิตน้ำปลาร้าขวด ปลาร้าที่ใส่ขวดปรุงสำเร็จ รับสร้างแบรนด์ปลาร้า ให้คนดัง เน็ตไอดอล ดารานักร้อง ร้านอาหาร บริษัทต่างๆ
รับผลิตน้ำปลาร้าตามสูตรลูกค้า ปรับปรุงสูตรตามความต้องการของลูกค้า ปลาร้า มี อย. โรงงานมีมาตรฐาน GMP

น้ำปลาร้าใส่ขวดยี่ห้อไหนอร่อย น้ำปลาร้า น้ำปลาร้าคุณภาพ รสชาติอร่อยเข้มข้นจนหยดสุดท้าย ปลาร้าต้มส้มตำรสเด็ด น้ำปลาร้าปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สูตรแซบนัว สำหรับปรุงรสส้มตำและอาหาร อีสาน ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นหนึ่ง สะอาด ปลอดภัย
ปลาร้าขวด รับตัวแทนจำหน่าย น้ำปลาร้าทรงเครื่องทั่วประเทศ รับสร้างแบรนด์ปลาร้าให้คนดัง เน็ตไอดอล ดารานักร้อง ร้านอาหาร บริษัทต่างๆ

บริการของเรา++++
-รับผลิตปลาร้าบอง
-โรงงานผลิตน้ำพริกปลาร้า
-โรงงานผลิตน้ำพริกปลาร้า
-โรงงานผลิตแจ่วปลาร้า
-โรงงานผลิตแจ่วบอง
-รับผลิตปลาร้าสับปรับปรุงรสชาติตามใจลูกค้า

โรงงานผลิตน้ำปลาร้าขวดโทร/ไลน์ 0801586988 น้ำปลาร้าปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ แจ่วปลาร้า ปลาร้าบอง
ปลาร้า , น้ำปลาร้า , แจ่วปลาร้า , ปลาร้าบอง
รับผลิตน้ำปลาร้าใส่ขวด น้ำปลาร้าปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สะอาด ปลอดภัย แจ่วปลาร้า ปลาร้าบอง มี อย. โรงงานมีมาตรฐาน GMP


ปลาร้าบองนครพนม
ปลาร้าบองบึงกาฬ
ปลาร้าบองสกลนคร
ปลาร้าบองมุกดาหาร
ปลาร้าบองอุบลราชธานี
ปลาร้าบองหนองคาย
ปลาร้าบองอำนาจเจริญ
ปลาร้าบองหนองบัวลำภู
ปลาร้าบองศรีสะเกษ
ปลาร้าบองอุดรธานี
ปลาร้าบองยโสธร
ปลาร้าบองเลย
ปลาร้าบองกาฬสินธุ์
ปลาร้าบองร้อยเอ็ด
ปลาร้าบองมหาสารคาม
ปลาร้าบองสุรินทร์
ปลาร้าบองขอนแก่น
ปลาร้าบองอำนาจเจริญ
ปลาร้าบองบุรีรัมย์
ปลาร้าบองชัยภูมิ
ปลาร้าบองโคราชนครราชสีมา
ปลาร้าบองเชียงใหม่
ปลาร้าบองเพชรบูรณ์
ปลาร้าบอง-เชียงราย
ปลาร้าบองแม่ฮ่องสอน
ปลาร้าบองพะเยา
ปลาร้าบองลำพูน
ปลาร้าบองน่าน
ปลาร้าบองลำปาง
ปลาร้าบองพิษณุโลก
ปลาร้าบองแพร่
ปลาร้าบองอุตรดิตถ์
ปลาร้าบองตาก
ปลาร้าบองกำแพงเพชร
ปลาร้าบองพิจิตร
ปลาร้าบองนครสวรรค์
ปลาร้าบองอุทัยธานี
ปลาร้าบองชัยนาท
ปลาร้าบองลพบุรี
ปลาร้าบองสิงห์บุรี
ปลาร้าบองสุโขทัย
ปลาร้าบองปราจีนบุรี
ปลาร้าบองสระบุรี
ปลาร้าบองนครนายก
ปลาร้าบองนครปฐม
ปลาร้าบองอ่างทอง
ปลาร้าบองราชบุรี
ปลาร้าบองสุพรรณบุรี
ปลาร้าบองอยุธยา
ปลาร้าบองสมุทรสงคราม
ปลาร้าบองสมุทรปราการ
ปลาร้าบองสมุทรสาคร
ปลาร้าบองสระแก้ว
ปลาร้าบองตราด
ปลาร้าบองจันทบุรี
ปลาร้าบองระยอง
ปลาร้าบองชลบุรี
ปลาร้าบองฉะเชิงเทรา
ปลาร้าบองเพชรบุรี
ปลาร้าบองชุมพร
ปลาร้าบองระนอง
ปลาร้าบองสุราษฎร์ธานี
ปลาร้าบองนครศรีธรรมราช
ปลาร้าบองพังงา
ปลาร้าบองกระบี่
ปลาร้าบองตรัง
ปลาร้าบองพัทลุง
ปลาร้าบองภูเก็ต
ปลาร้าบองสงขลา
ปลาร้าบองคลองตัน
ปลาร้าบองจรัญสนิทวงศ์
ปลาร้าบองดาวคะนอง
ปลาร้าบองดินแดง
ปลาร้าบองธนบุรี
ปลาร้าบองนวนคร
ปลาร้าบองนวลจันทร์
ปลาร้าบองบางนา
ปลาร้าบองปทุมวัน
ปลาร้าบองประชาชื่น
ปลาร้าบองประตูน้ำ
ปลาร้าบองปิ่นเกล้า
ปลาร้าบองพระราม 2
ปลาร้าบองพระราม 9
ปลาร้าบองเพชรเกษม
ปลาร้าบองรัชดาภิเษก
ปลาร้าบองรัชโยธิน
ปลาร้าบองรามคำแหง
ปลาร้าบองวังหิน
ปลาร้าบองวัชพล
ปลาร้าบองสะพานควาย
ปลาร้าบองสาธุประดิษฐ์
ปลาร้าบองสามเสน
ปลาร้าบองสีลม
ปลาร้าบองสุขาภิบาล
ปลาร้าบองสุขุมวิท
ปลาร้าบองสุทธิสาร
ปลาร้าบองอนุเสาวรีย์ชัย
ปลาร้าบองอ่อนนุช
ปลาร้าบองปากเกร็ด
ปลาร้าบองบางใหญ่
ปลาร้าบองคลองหลวง
ปลาร้าบองธัญบุรี
ปลาร้าบองลาดหลุมแก้ว
ปลาร้าบองลำลูกกา
ปลาร้าบองสามโคก
ปลาร้าบองหนองเสือ
ปลาร้าบองกระทุ่มแบน
ปลาร้าบองบางพลี
ปลาร้าบองบางบ่อ
ปลาร้าบองพระประแดง
ปลาร้าบองพุทธมณฑล
ปลาร้าบองสามพราน
ปลาร้าบองเมืองหัวหิน
ปลาร้าบองบางรัก
ปลาร้าบองสาธร
ปลาร้าบองเซนส์หลุยส์
ปลาร้าบองสาธุประดิษฐ์
ปลาร้าบองบางแค
ปลาร้าบองภาษีเจริญ
ปลาร้าบองปิ่นเกล้า
ปลาร้าบองจรัญ
ปลาร้าบองบรมราชชนนี
ปลาร้าบองบางพลัด
ปลาร้าบองบางอ้อ
ปลาร้าบองบางกอกน้อย
ปลาร้าบองบางกอกใหญ่
ปลาร้าบองคลองสาน
ปลาร้าบองอิสรภาพ
ปลาร้าบองสาธร
ปลาร้าบองสวนผัก
ปลาร้าบองทุ่งมังกร
ปลาร้าบองราชพฤกษ์
ปลาร้าบองชัยพฤกษ์
ปลาร้าบองกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ปลาร้าบองพุทธมลฑล
ปลาร้าบองพระราม 2
ปลาร้าบองท่าพระ
ปลาร้าบองรัชดาภิเษก
ปลาร้าบองพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ปลาร้าบองแม้นศรี
ปลาร้าบองราษฎร์บูรณะ
ปลาร้าบองดาวคะนอง
ปลาร้าบองตลาดพลู
ปลาร้าบองพญาไท
ปลาร้าบองเจริญ
ปลาร้าบองปทุมวัน
ปลาร้าบองมาบุญครอง
ปลาร้าบองสยาม
ปลาร้าบองศรีย่าน
ปลาร้าบองเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ปลาร้าบองบางนา
ปลาร้าบองสี่แยกทศกันต์
ปลาร้าบองตลิ่งชัน
ปลาร้าบองสุขุมวิท
ปลาร้าบองประตูน้ำ
ปลาร้าบองวุฒากาศ
ปลาร้าบองจอมทอง
ปลาร้าบองท่าเกษตร
ปลาร้าบองบางแวก
ปลาร้าบองบางหว้า
ปลาร้าบองวงเวียนใหญ่
ปลาร้าบองลาดหญ้า
ปลาร้าบองสำราญราษฎร์
ปลาร้าบองเสาชิงช้า
ปลาร้าบองสาธุประดิษฐ์
ปลาร้าบองซ.วัดลาดปลาดุก
ปลาร้าบองซ.วัดศรีประวัติ
ปลาร้าบองสมเด็จเจ้าพระยา
ปลาร้าบองเจริญนคร
ปลาร้าบองเพชรเกษม
ปลาร้าบองบางรัก
ปลาร้าบองยานนาวา
ปลาร้าบองเอกชัย
ปลาร้าบองกำนันแม้น
ปลาร้าบองเทเวศน์
ปลาร้าบองเทอดไท
ปลาร้าบองบางขุนเทียน
ปลาร้าบองท่าข้าม
ปลาร้าบองบางบอน
ปลาร้าบองสุขสวัสดิ์
ปลาร้าบองทุ่งครุ
ปลาร้าบองประชาอุทิศ
ปลาร้าบองลาพร้าว
ปลาร้าบองอนุสาวรีย์ชัย
ปลาร้าบองซ.อารีย์สัมพันธุ์
ปลาร้าบองอ้อมน้อย
ปลาร้าบองอ้อมใหญ่
ปลาร้าบองมหาชัย
ปลาร้าบองคลองขวาง
ปลาร้าบองบางมด
ปลาร้าบองหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s