ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุกับ เอไอเอ ประกันAIA

เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ขาดรายได้ | ทำประกันสุขภาพ
ตัวแทนประกัน รับทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัย ประกันรถยนต์ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการช่วยจัดการการเงินให้คุณและครอบครัว รับทำประกันรถยนต์
ทำประกันที่ไหนดี สนใจทำประกัน เลือกทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุกับ เอไอเอ สอบถามผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกับเอไอเอ
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อสอบถามเรื่องประกัน

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ
การเลือกซื้อประกันสุขภาพเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพเเละด้านการเงินในเวลาเดียวกัน เพราะถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียว อาจทำให้เงินเก็บที่คุณสะสมมาหลายปีหายไปในพริบตา เราจึงต้องเลือกประกันที่ครอบคลุมตั้งเเต่ป่วยเล็กน้อยจนถึง ‘ทุพพลภาพ’ คือไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ก่อนอื่นคุณต้องสำรวจสุขภาพร่างกายเเละสุขภาพการเงินให้ชัดเจน เพื่อนำข้อมูลไปเลือกประกันสุขภาพที่คุ้มค่าต่อชีวิตคุณมากที่สุด โดยปัจจัยสำคัญในการเลือกประกันสุขภาพมีดังนี้
1. เบี้ยประกัน
เบี้ยประกันคือเงินที่คุณจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครอง ทั้งนี้โดยมากแล้วอัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุ เช่น ตอนเด็กค่าเบี้ยประกันสูงเพราะเด็กมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ หรือวัยชราก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายเช่นกัน

นอกจากเรื่องอายุแล้ว เพศ สุขภาพ อาชีพ การดำเนินชีวิต จำนวนผู้เอาประกันภัย (กรณีประกันภัยกลุ่ม) ก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเบื้ยประกัน ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมควรจ่ายไม่เกิน 10-15% ของรายได้รวมทั้งปี เช่น มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท หนึ่งปีจะมีรายได้รวม 180,000 บาท เมื่อคิดค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายในหนึ่งปีที่ 10% คิดเป็นเงิน 18,000 บาทต่อปี หรือถ้ารับได้ที่ 15% ก็จะคิดเป็นเงิน 27,000 บาทต่อปี

ถ้าคุณต้องจ่ายมากกว่านี้มีสิทธิ์ที่ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป เเละเบี้ยประกันอาจจะปรับขึ้นทุกๆ ปี ฉะนั้นก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพควรดูตารางค่าเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญา ว่าเหมาะสมกับรายรับเเละค่าใช้จ่ายที่คุณมีหรือไม่ (บทความแนะนำเพิ่มเติม: เราควรจ่ายค่าเบี้ยประกัน (เบี้ยประกันชีวิต) ปีละเท่าไร)

2. วงเงินคุ้มครอง
การเจ็บป่วยคือสิ่งที่คาดเดายาก คุณจึงต้องคิดถึงกรณีร้ายเเรงที่สุดเพื่อคาดการณ์ได้ว่า ประกันสุขภาพต้องมีเงินคุ้มครองเท่าไหร่ ถึงจะครอบคลุมค่ารักษาของคุณทั้งหมด เพราะถึงแม้คุณจะมีประกันสุขภาพ เเต่ถ้าค่ารักษาทั้งหมดของคุณไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น คุณก็ต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้ เช่น ค่ารักษาทั้งหมดของคุณคือ 150,000 เเต่ประกันคุ้มครองคุณ 50,000 แสดงว่าอีกหนึ่งเเสนคุณต้องจ่ายเอง ซึ่งเรื่องไม่คาดคิดเหล่านี้อาจจะสามารถทำให้การเงินของคุณสะดุดได้ ฉะนั้นเมื่อคุณเลือกที่จะซื้อประกันสุขภาพควรมีเงินคุ้มครองที่สูงจนคุณไม่ต้องเสียเงินอีก

3. ความเสี่ยง
ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงเรื่องสุขภาพส่วนตัว กรรมพันธุ์ หรือโรคประจำตัว เนื่องจากประกันเเต่ละบริษัทครอบคลุมไม่เหมือนกัน

เมื่อคุณประเมินความเสี่ยงตนเองว่าสามารถเกิดโรคอะไรขึ้นได้บ้าง จะยิ่งทำให้คุณเลือกซื้อประกันที่เหมาะสม เช่น ที่บ้านมีกรรมพันธุ์โรคหัวใจ เเสดงว่าคุณมีความเสี่ยง คุณจึงต้องเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงโรคหัวใจ เพราะถ้าไม่ครอบคลุม บริษัทประกันไม่สามารถจ่ายค่ารักษาเเละเงินชดเชยให้คุณได้เพราะนอกเหนือกรมธรรม์ที่คุณได้ทำไว้ กลายเป็นว่าคุณซื้อประกันสุขภาพที่ไม่คุ้มครองสุขภาพของคุณจริงๆ

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
4. การคุ้มครอง
การเจ็บป่วยเเต่ละครั้งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากมาย เช่น ค่าห้องรักษา ค่าผ่าตัด ค่าใช้จ่ายตลอดการพักฟื้นของคุณ หรือการเจ็บป่วยธรรมดาที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเป็นเเค่การรักษาตัวในคลินิก คุณจึงต้องเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน (IPD) ที่รักษาที่โรงพยาบาล (อย่างน้อย 6 ชั่วโมง) เเละผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นอนพักฟื้นในโรงพยาบาล (OPD) จะได้ครอบคลุมตั้งเเต่ป่วยเล็กน้อยจนถึงโรคร้ายเเรง ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายไม่จำกัดค่ารักษาพยาบาลต่อรายการอีกด้วย

5. กระเเสเงินสดของตนเอง
เมื่อคุณได้ซื้อประกันสุขภาพเรียบร้อย คุณต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตามสัญญา ฉะนั้นเงินค่าเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายทุกเดือน/ปี ควรเป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายหลักของคุณ เพราะประกันสุขภาพเหมือนเป็นการซื้อความอุ่นใจด้านสุขภาพในอนาคต จึงไม่ควรส่งผลกระทบต่อเงินในปัจจุบัน

6. โรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้
การรักษาภายใต้ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ จะกำหนดเครือโรงพยาบาลมาให้ ซึ่งบางครั้งการเจ็บป่วยอาจไม่ได้เกิดขึ้นในละแวกพื้นที่โรงพยาบาลในเครือข่ายเสมอไป เช่น เจ็บป่วยตอนไปต่างจังหวัด คุณจึงควรเลือกประกันสุขภาพที่ให้คุณรักษาที่โรงพยาบาลได้หลากหลาย จะได้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสุขภาพทุกพื้นที่

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
ลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพมีหลายแบบให้คุณได้เลือก ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าจะจัดสรรความคุ้มครองเเต่ละเเบบ อย่างไร โดยลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพมีทั้งหมด 7 ประเภทคือ
1. การรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผู้เอาประกันต้องนอนในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

2. ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด
บริษัทมีเงินคุ้มครองในการรักษาจากการผ่าตัด รวมถึงค่ารักษาในการปรึกษาเเพทย์

3. ค่าใช้จ่ายจากการให้เเพทย์มาดูเเล
บริษัทมีเงินค่ารักษาทางการเเพทย์ ซึ่งวงเงินมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับรูปแบบประกันที่คุณเลือก

4. ค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่คลินิก หรือ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ครอบคลุมถึงการรักษาที่คลีนิกหรือเรียกว่าผู้ป่วยนอก (OPD)

5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดบุตร

6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
บริษัทมีวงเงินสำหรับการบริการด้านทันตเเพทย์

7. การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษ
บริษัทมีวงเงินสำหรับค่าพยาบาลพิเศษทั้งที่โรงพยาบาลเเละที่บ้าน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของเเพทย์

ประกันสุขภาพเหมาะกับใครบ้าง?
1. ผู้ที่มีสุขภาพดีแต่กังวลว่าตัวเองอาจมีความเสี่ยงในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
กลุ่มนี้มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากกว่ากลุ่มอื่น การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะช่วยลดค่ารักษาต่างๆ ได้อย่างดี รวมถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้โรงพยาบาลที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้

2. วัยทำงาน
ที่มองหาประกันสุขภาพเสริมจากสวัสดิการที่ตัวเองมีอยู่ หรือ ป้องกันความเสี่ยงเรื่องสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ความคิดที่ส่งผลต่อโรคความดันสูง

3. เจ้าของกิจการ
ถึงเเม้จะมีรายได้ที่สูงกว่าพนักงานเงินเดือนเเต่ก็ทำงานหนักมากกว่า ส่งผลให้ละเลยสุขภาพตนเอง เช่น กินอาหารไม่ตรงเวลา นอนดึก ละเลยสัญญาเตือนของโรคภัย อีกทั้งไม่มีประกันชีวิตเบื้องต้นเหมือนกับพนักงานเงินเดือนที่บริษัททำให้ การซื้อประกันจึงเหมือนเป็นการบริหารความเสี่ยงให้คุณทำงานอย่างหนักได้อย่างปลอดภัย

4. ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
ประกันสุขภาพนอกจากจะคุ้มครองสุขภาพของคุณเเล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องการลดหย่อนภาษีด้วย

โดยประกันสุขภาพที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้
-ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยเเละบาดเจ็บ เช่น การทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
-ประกันภัยโรคร้ายเเรง
-ประกันภัยการดูเเลระยะยาว
-ถ้าประกันสุขภาพของคุณมีเกณฑ์เข้าข่ายสามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้เลย

บริการของเรารับทำประกันทุกชนิด
อยากทำประกันชีวิต
อยากทำประกันสุขภาพ
อยากทำประกันสุขภาพเด็ก
สมัครตัวแทนประกัน
สมัครประกันอุบัติเหตุ
สมัครบริษัทประกันเอไอเอ ประกันAIA
ประกันสุขภาพที่ไหนดี
สมัครประกันภัย
อยากทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ
สมัครทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ
รับทำประกันรถยนต์

ทำประกันสุขภาพ
ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี โทร 063-6788995 ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุกับ เอไอเอ ประกันAIA
ประกันสุขภาพ , ทำประกันชีวิต , ทำประกันเอไอเอ , ประกันสุขภาพเด็ก
ตัวแทนประกัน ประกันชีวิตAIA ประกันสุขภาพเอไอเอ ประกันสุขภาพเด็ก บริษัทประกันภัย ประกันสุขภาพที่ไหนดี ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ


ประกันสุขภาพเด็กนครพนม
ประกันสุขภาพเด็กบึงกาฬ
ประกันสุขภาพเด็กสกลนคร
ประกันสุขภาพเด็กมุกดาหาร
ประกันสุขภาพเด็กอุบลราชธานี
ประกันสุขภาพเด็กหนองคาย
ประกันสุขภาพเด็กอำนาจเจริญ
ประกันสุขภาพเด็กหนองบัวลำภู
ประกันสุขภาพเด็กศรีสะเกษ
ประกันสุขภาพเด็กอุดรธานี
ประกันสุขภาพเด็กยโสธร
ประกันสุขภาพเด็กเลย
ประกันสุขภาพเด็กกาฬสินธุ์
ประกันสุขภาพเด็กร้อยเอ็ด
ประกันสุขภาพเด็กมหาสารคาม
ประกันสุขภาพเด็กสุรินทร์
ประกันสุขภาพเด็กขอนแก่น
ประกันสุขภาพเด็กอำนาจเจริญ
ประกันสุขภาพเด็กบุรีรัมย์
ประกันสุขภาพเด็กชัยภูมิ
ประกันสุขภาพเด็กโคราชนครราชสีมา
ประกันสุขภาพเด็กเชียงใหม่
ประกันสุขภาพเด็กเพชรบูรณ์
ประกันสุขภาพเด็ก-เชียงราย
ประกันสุขภาพเด็กแม่ฮ่องสอน
ประกันสุขภาพเด็กพะเยา
ประกันสุขภาพเด็กลำพูน
ประกันสุขภาพเด็กน่าน
ประกันสุขภาพเด็กลำปาง
ประกันสุขภาพเด็กพิษณุโลก
ประกันสุขภาพเด็กแพร่
ประกันสุขภาพเด็กอุตรดิตถ์
ประกันสุขภาพเด็กตาก
ประกันสุขภาพเด็กกำแพงเพชร
ประกันสุขภาพเด็กพิจิตร
ประกันสุขภาพเด็กนครสวรรค์
ประกันสุขภาพเด็กอุทัยธานี
ประกันสุขภาพเด็กชัยนาท
ประกันสุขภาพเด็กลพบุรี
ประกันสุขภาพเด็กสิงห์บุรี
ประกันสุขภาพเด็กสุโขทัย
ประกันสุขภาพเด็กปราจีนบุรี
ประกันสุขภาพเด็กสระบุรี
ประกันสุขภาพเด็กนครนายก
ประกันสุขภาพเด็กนครปฐม
ประกันสุขภาพเด็กอ่างทอง
ประกันสุขภาพเด็กราชบุรี
ประกันสุขภาพเด็กสุพรรณบุรี
ประกันสุขภาพเด็กอยุธยา
ประกันสุขภาพเด็กสมุทรสงคราม
ประกันสุขภาพเด็กสมุทรปราการ
ประกันสุขภาพเด็กสมุทรสาคร
ประกันสุขภาพเด็กสระแก้ว
ประกันสุขภาพเด็กตราด
ประกันสุขภาพเด็กจันทบุรี
ประกันสุขภาพเด็กระยอง
ประกันสุขภาพเด็กชลบุรี
ประกันสุขภาพเด็กฉะเชิงเทรา
ประกันสุขภาพเด็กเพชรบุรี
ประกันสุขภาพเด็กชุมพร
ประกันสุขภาพเด็กระนอง
ประกันสุขภาพเด็กสุราษฎร์ธานี
ประกันสุขภาพเด็กนครศรีธรรมราช
ประกันสุขภาพเด็กพังงา
ประกันสุขภาพเด็กกระบี่
ประกันสุขภาพเด็กตรัง
ประกันสุขภาพเด็กพัทลุง
ประกันสุขภาพเด็กภูเก็ต
ประกันสุขภาพเด็กสงขลา
ประกันสุขภาพเด็กคลองตัน
ประกันสุขภาพเด็กจรัญสนิทวงศ์
ประกันสุขภาพเด็กดาวคะนอง
ประกันสุขภาพเด็กดินแดง
ประกันสุขภาพเด็กธนบุรี
ประกันสุขภาพเด็กนวนคร
ประกันสุขภาพเด็กนวลจันทร์
ประกันสุขภาพเด็กบางนา
ประกันสุขภาพเด็กปทุมวัน
ประกันสุขภาพเด็กประชาชื่น
ประกันสุขภาพเด็กประตูน้ำ
ประกันสุขภาพเด็กปิ่นเกล้า
ประกันสุขภาพเด็กพระราม 2
ประกันสุขภาพเด็กพระราม 9
ประกันสุขภาพเด็กเพชรเกษม
ประกันสุขภาพเด็กรัชดาภิเษก
ประกันสุขภาพเด็กรัชโยธิน
ประกันสุขภาพเด็กรามคำแหง
ประกันสุขภาพเด็กวังหิน
ประกันสุขภาพเด็กวัชพล
ประกันสุขภาพเด็กสะพานควาย
ประกันสุขภาพเด็กสาธุประดิษฐ์
ประกันสุขภาพเด็กสามเสน
ประกันสุขภาพเด็กสีลม
ประกันสุขภาพเด็กสุขาภิบาล
ประกันสุขภาพเด็กสุขุมวิท
ประกันสุขภาพเด็กสุทธิสาร
ประกันสุขภาพเด็กอนุเสาวรีย์ชัย
ประกันสุขภาพเด็กอ่อนนุช
ประกันสุขภาพเด็กปากเกร็ด
ประกันสุขภาพเด็กบางใหญ่
ประกันสุขภาพเด็กคลองหลวง
ประกันสุขภาพเด็กธัญบุรี
ประกันสุขภาพเด็กลาดหลุมแก้ว
ประกันสุขภาพเด็กลำลูกกา
ประกันสุขภาพเด็กสามโคก
ประกันสุขภาพเด็กหนองเสือ
ประกันสุขภาพเด็กกระทุ่มแบน
ประกันสุขภาพเด็กบางพลี
ประกันสุขภาพเด็กบางบ่อ
ประกันสุขภาพเด็กพระประแดง
ประกันสุขภาพเด็กพุทธมณฑล
ประกันสุขภาพเด็กสามพราน
ประกันสุขภาพเด็กเมืองหัวหิน
ประกันสุขภาพเด็กบางรัก
ประกันสุขภาพเด็กสาธร
ประกันสุขภาพเด็กเซนส์หลุยส์
ประกันสุขภาพเด็กสาธุประดิษฐ์
ประกันสุขภาพเด็กบางแค
ประกันสุขภาพเด็กภาษีเจริญ
ประกันสุขภาพเด็กปิ่นเกล้า
ประกันสุขภาพเด็กจรัญ
ประกันสุขภาพเด็กบรมราชชนนี
ประกันสุขภาพเด็กบางพลัด
ประกันสุขภาพเด็กบางอ้อ
ประกันสุขภาพเด็กบางกอกน้อย
ประกันสุขภาพเด็กบางกอกใหญ่
ประกันสุขภาพเด็กคลองสาน
ประกันสุขภาพเด็กอิสรภาพ
ประกันสุขภาพเด็กสาธร
ประกันสุขภาพเด็กสวนผัก
ประกันสุขภาพเด็กทุ่งมังกร
ประกันสุขภาพเด็กราชพฤกษ์
ประกันสุขภาพเด็กชัยพฤกษ์
ประกันสุขภาพเด็กกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ประกันสุขภาพเด็กพุทธมลฑล
ประกันสุขภาพเด็กพระราม 2
ประกันสุขภาพเด็กท่าพระ
ประกันสุขภาพเด็กรัชดาภิเษก
ประกันสุขภาพเด็กพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ประกันสุขภาพเด็กแม้นศรี
ประกันสุขภาพเด็กราษฎร์บูรณะ
ประกันสุขภาพเด็กดาวคะนอง
ประกันสุขภาพเด็กตลาดพลู
ประกันสุขภาพเด็กพญาไท
ประกันสุขภาพเด็กเจริญ
ประกันสุขภาพเด็กปทุมวัน
ประกันสุขภาพเด็กมาบุญครอง
ประกันสุขภาพเด็กสยาม
ประกันสุขภาพเด็กศรีย่าน
ประกันสุขภาพเด็กเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ประกันสุขภาพเด็กบางนา
ประกันสุขภาพเด็กสี่แยกทศกันต์
ประกันสุขภาพเด็กตลิ่งชัน
ประกันสุขภาพเด็กสุขุมวิท
ประกันสุขภาพเด็กประตูน้ำ
ประกันสุขภาพเด็กวุฒากาศ
ประกันสุขภาพเด็กจอมทอง
ประกันสุขภาพเด็กท่าเกษตร
ประกันสุขภาพเด็กบางแวก
ประกันสุขภาพเด็กบางหว้า
ประกันสุขภาพเด็กวงเวียนใหญ่
ประกันสุขภาพเด็กลาดหญ้า
ประกันสุขภาพเด็กสำราญราษฎร์
ประกันสุขภาพเด็กเสาชิงช้า
ประกันสุขภาพเด็กสาธุประดิษฐ์
ประกันสุขภาพเด็กซ.วัดลาดปลาดุก
ประกันสุขภาพเด็กซ.วัดศรีประวัติ
ประกันสุขภาพเด็กสมเด็จเจ้าพระยา
ประกันสุขภาพเด็กเจริญนคร
ประกันสุขภาพเด็กเพชรเกษม
ประกันสุขภาพเด็กบางรัก
ประกันสุขภาพเด็กยานนาวา
ประกันสุขภาพเด็กเอกชัย
ประกันสุขภาพเด็กกำนันแม้น
ประกันสุขภาพเด็กเทเวศน์
ประกันสุขภาพเด็กเทอดไท
ประกันสุขภาพเด็กบางขุนเทียน
ประกันสุขภาพเด็กท่าข้าม
ประกันสุขภาพเด็กบางบอน
ประกันสุขภาพเด็กสุขสวัสดิ์
ประกันสุขภาพเด็กทุ่งครุ
ประกันสุขภาพเด็กประชาอุทิศ
ประกันสุขภาพเด็กลาพร้าว
ประกันสุขภาพเด็กอนุสาวรีย์ชัย
ประกันสุขภาพเด็กซ.อารีย์สัมพันธุ์
ประกันสุขภาพเด็กอ้อมน้อย
ประกันสุขภาพเด็กอ้อมใหญ่
ประกันสุขภาพเด็กมหาชัย
ประกันสุขภาพเด็กคลองขวาง
ประกันสุขภาพเด็กบางมด
ประกันสุขภาพเด็กหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s