ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ&ผู้ป่วยพักฟื้น | อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ
รับดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไหนดี
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
หาคนดูแลผู้สูงอายุ
บริการดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลคนชรา

ติดต่อเรา

10 อันดับบ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุดในกรุงเทพ++++
1 Universal Nursing Home ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม
2 iCare Seniors Home
3 ELDERLY CLUB เอลเดอร์ลี่ คลับ เนอร์สซิ่งโฮม
4 Jongphrom Nursing Home จงพร้อม เนอร์สซิ่งโฮม
5 Asia Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
6 Best Care Nursing Home เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
7 บ้านพักคนชรา Chira Home บ้านจิร
8 Tayay Nursing Home คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม
9 บ้านพักคนชรา Homecare Nursing Home
10 บ้านพักคนชรา TAOZI Home บ้านเถาจือ โฮม

ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้สูงอายุในยุคนี้เพิ่มสูงขึ้นและโลกของเรากำลังก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่า สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สำหรับประเทศไทยขณะนี้ประเทศเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย โดยมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 10 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดการณ์กันว่าอัตราผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปจะพุ่งทะยานจาก 7% ในปี 2005 สูงขึ้นไปแตะ14%ในอีก 9 ปีข้างหน้าปี 2023 ซึ่งเมื่อนั้นเราจะถือว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

จากสถิติและสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุนับวันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า คนอายุยืนมากขึ้น เสียชีวิตยากขึ้น เพราะการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อายุยืนแล้วจะมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรามักพบว่า ผู้สูงอายุกลับต้องทนทุกข์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสารพัด ผู้สูงอายุว้าเหว่โดดเดี่ยวเดียวดาย ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน ฯลฯ และเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกเรียกว่า ภาวะพึ่งพิงดังนั้นเราไปดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุกันดีกว่า

เทคนิคการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเมื่อวัยนั้นมาถึง++++
เมื่อวัยผู้สูงอายุมาถึงบางครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบางคนทำงานมาตลอดชีวิตแต่ต้องหยุดทำงานลงกระทันอาจจะเกิดความไม่คุ้นชิน เหงา หรือรู้สึกตัวเองไร้ค่า ดังนั้นเรามาดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยนั้นกันดีกว่า

1. การเตรียมตัวด้านการเงินและที่อยู่อาศัย
เราต้องกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตในวัยเกษียณมาก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เกษียณอย่างฉลาดและถูกต้อง เช่น การออมเงินเพื่อทรัพย์สินที่อยู่ อาศัย และรายจ่ายเพื่อการดำรงชีพกรณีไม่มีบำนาญหรือไม่มีบุคคลพึ่งพา การทำประกันสุขภาพ

2. การเตรียมตัวด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดเนื้อสัตว์ไขมัน รับประทานผัก ผลไม้และปลามากขึ้น การออกกำลังกาย พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ งดเหล้าบุรี่สิ่งเสพติด ดูแลสุขภาพจิตฝึกจิตให้สงบ

3. การเตรียมตัวด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม
วางแผนกิจกรรมความสัมพันธ์สังสรรค์กับเพื่อนฝูง กับครอบครัว ร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่ชื่นชอบ เพื่อทำให้ตัวเองมีกิจกรรมอยู่เสมอ และรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ต้องการ เป็นต้น

นอกจากจะเตรียมตัววางแผนเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่างๆดังกล่าวแล้ว การได้ทบทวนตนเอง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองเพื่อเตรียมตัวแก่อย่างมีความสุข ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดบวก การมองโลกในแง่ดีเพื่อให้ตนเองเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

เกณฑ์ในการเลือกศูนย์พักคนชราให้ดีได้มาตรฐาน++++
1. พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนป่วย
พนักงานที่อยู่ในศูนย์บ้านพักคนชรา ควรเป็นพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการคนป่วย เนื่องจากผู้ป่วยมีความแตกต่างใจการต้องการการดูแลต่างกันไป เช่น ผู้ป่วยบางรายต้องใส่สายยางช่วยกินอาหาร บางท่านมีแผลกดทับต้องพลิกตัว บางท่านเป็นโรคเกี่ยวกับสมองไม่สามารถจำรายละเอียดต่างๆหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นประสบการณ์ของพนักงานถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

2. มีทีมงานพยาบาลและมีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงประจำตลอด
นอกจากศูนย์บ้านพักคนชรา ต้องมีพนักงานประจำที่เชี่ยวชาญแล้วยังจำเป็นต้องมีพยาบาลที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลลผู้ป่วยโดยตรงด้วย เนื่องจากพยาบาลจะสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือสามารถปฎิบัติการทางการแพทย์ได้ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคในระดับสูง ดังนั้นหากสถานดูแลคนชราที่เราเลือกก็ควรเลือกที่มีพยาบาลประจำ

3. มีการวางแผนดูแลผู้ป่วยหรือคนชราทั้งร่างกายและจิตใจ
แผนสำหรับการดูแลผู้ป่วยในถืศูนย์บ้านพักคนชรา อว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก การดูแลสุขภาพของคนชราควรมีแผนในการดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ควรขาดอย่างใดอย่างหนึ่งงไป การดูแลทางร่างกายเช่น การมีกิจกรรมต่างๆให้ออกกำลังกาย และโยงไปถึงการดูแลทางจิตใจเช่น อาจจะมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้ลองทำตามความเหมาะสมเพื่อให้เขาสนุกสนาน เป็นต้น

4. มีอุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็นพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
อุปกรณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สถานดูแลคนชราควรจะต้องมีไว้ตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องสำคัญ เช่น สายยาง ถังออกซิเจน ยาต่างๆ อุปกรณ์ทำแผล ไปจนถึงรถที่จะขนส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลและคนขับ หากสถานที่ใดขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราไม่พิจารณาได้

5. สภาพแวดล้อมและสถานที่ถูกสุขลักษณะ
สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตใจและเชื่อมโยงทางร่างกายอย่างต่อเนื่องกัน ดังนั้นสถานที่ที่มีความสงบ ผ่อนคลาย ถูกตามสุขลักษณะ จะช่วยให้จิตใจของคนที่มาพักรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย ยิ่งมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆก็ยิ่งดี ดังนั้นก่อนจะพิจารณาเลือกสถานดูแลคนชราหรือผู้ป่วยอย่าลืมไปเยี่ยมชมสถานที่จริงก่อน

บริการของเรา++++

ศูนย์ส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ดําเนินการโดยผู้บริหารมืออาชีพ ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ และมีประสบการณ์บริหารงานด้านการดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยตรง

บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและเด็กเล็ก ดูแลผู้ป่วย ดูแลคนชรา ดูแลคนแก่ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

รับดูแลผู้สูงอายุ เรามีความรู้ด้านพื้นฐาน และภาคปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจผู้สูงวัย และผู้ป่วย งานด้านดูแลผู้สูงอายุต้องมีความรู้ความใส่ใจและมีเมตตา เราดูแลเสมือนหนึ่งเป็นญาติมิตร

ดูแลผู้สูงอายุ&ผู้ป่วยพักฟื้น | อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสังคมในปัจจุบันทำให้หลายครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในบ้าน จึงมีผู้พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับค้นหาผู้ดูแลที่เชื่อใจได้ สถานดูแลผู้ป่วยตามบ้าน ผู้สูงอายุ โดยพยาบาลวิชาชีพ รับดูแลผู้สูงอายุ ติดเตียง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น กายภาพบำบัด กิจกรรมพัฒนาสมอง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ โทร /ไลน์ 0955266242 ดูแลผู้ป่วย ดูแลคนชรา ดูแลคนแก่ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
ดูแลผู้สูงอายุ , ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , พยาบาลดูแลตามบ้าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ&ผู้ป่วยพักฟื้น | อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ? บริการจัดหาพยาบาล / ดูแลผู้ป่วย เลี้ยงเด็ก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครพนม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบึงกาฬ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสกลนคร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมุกดาหาร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอุบลราชธานี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหนองคาย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอำนาจเจริญ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหนองบัวลำภู
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศรีสะเกษ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอุดรธานี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยโสธร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเลย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาฬสินธุ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุร้อยเอ็ด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมหาสารคาม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุรินทร์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขอนแก่น
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอำนาจเจริญ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบุรีรัมย์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชัยภูมิ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโคราชนครราชสีมา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเชียงใหม่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพชรบูรณ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-เชียงราย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพะเยา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลำพูน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุน่าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลำปาง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพิษณุโลก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแพร่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอุตรดิตถ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตาก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกำแพงเพชร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพิจิตร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครสวรรค์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอุทัยธานี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชัยนาท
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลพบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสิงห์บุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุโขทัย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปราจีนบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสระบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครนายก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครปฐม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ่างทอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราชบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุพรรณบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยุธยา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมุทรสงคราม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมุทรปราการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมุทรสาคร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสระแก้ว
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตราด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจันทบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชลบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฉะเชิงเทรา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพชรบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมพร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระนอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพังงา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกระบี่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตรัง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพัทลุง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภูเก็ต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสงขลา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคลองตัน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจรัญสนิทวงศ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดาวคะนอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดินแดง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุธนบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนวนคร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนวลจันทร์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางนา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปทุมวัน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประชาชื่น
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประตูน้ำ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปิ่นเกล้า
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม 2
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม 9
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพชรเกษม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรัชดาภิเษก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรัชโยธิน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรามคำแหง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวังหิน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวัชพล
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสะพานควาย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสาธุประดิษฐ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามเสน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสีลม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุขาภิบาล
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุขุมวิท
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุทธิสาร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอนุเสาวรีย์ชัย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ่อนนุช
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปากเกร็ด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางใหญ่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคลองหลวง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุธัญบุรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดหลุมแก้ว
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลำลูกกา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามโคก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหนองเสือ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกระทุ่มแบน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางพลี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางบ่อ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระประแดง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพุทธมณฑล
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามพราน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองหัวหิน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางรัก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสาธร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเซนส์หลุยส์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสาธุประดิษฐ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางแค
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภาษีเจริญ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปิ่นเกล้า
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจรัญ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบรมราชชนนี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางพลัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางอ้อ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางกอกน้อย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางกอกใหญ่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคลองสาน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอิสรภาพ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสาธร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสวนผัก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุ่งมังกร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราชพฤกษ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชัยพฤกษ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพุทธมลฑล
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม 2
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าพระ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรัชดาภิเษก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแม้นศรี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราษฎร์บูรณะ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดาวคะนอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตลาดพลู
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพญาไท
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเจริญ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปทุมวัน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาบุญครอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสยาม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศรีย่าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางนา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสี่แยกทศกันต์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตลิ่งชัน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุขุมวิท
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประตูน้ำ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวุฒากาศ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจอมทอง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าเกษตร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางแวก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางหว้า
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวงเวียนใหญ่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดหญ้า
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสำราญราษฎร์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเสาชิงช้า
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสาธุประดิษฐ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซ.วัดลาดปลาดุก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซ.วัดศรีประวัติ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเจริญนคร
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพชรเกษม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางรัก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยานนาวา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชัย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกำนันแม้น
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทเวศน์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทอดไท
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าข้าม
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางบอน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุขสวัสดิ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุ่งครุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประชาอุทิศ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาพร้าว
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอนุสาวรีย์ชัย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซ.อารีย์สัมพันธุ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ้อมน้อย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ้อมใหญ่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมหาชัย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคลองขวาง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางมด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหนองเเขม

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s