จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา สวน ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติจ่ายสด

จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา
รับจำนองอสังหา ไม่ตรวจแบล็คลิส ไม่เช็คเครดิตบูโร รับเงินไว
จำนองโฉนดที่ดิน ให้ราคาสูง
ขายฝาก บ้าน-ที่ดิน​ สินเชื่อเพื่อการเกษตร

เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก

บุคคลธรรมดา
โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า
หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
มรณะบัตรคู่สมรส
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค(ค่าส่วนกลาง–ค่าน้ำ–ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

นิติบุคคล ห้างร้าน
โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน–กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง ( กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง )
จำนองคืออะไร ?
การจำนอง คือ การตกลง ทำข้อตกลง ทำสัญญาต่อกัน ระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า “ผู้จำนอง” กับ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” โดยเอาทรัพย์สินเป็นประกันว่าจะชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (มาตรา ๗๐๒) อสังหาริมทรัพย์ที่เรารับ ได้แก่ ที่ดิน บ้านทุกชนิด คอนโด อพาร์ทเมนท์ แฟลต โรงงาน ปั้ม

ขายฝากคืออะไร ?
การขายฝาก ( ไม่ใช่ฝากขาย ) แต่คือ เป็นการทำสัญญายืมเงินโดยขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขาย ซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์ไปยังผู้ซื้อ (ผู้ให้กู้) โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า ผู้ขาย (ผู้กู้) มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกำหนดที่แน่นอนตามสัญญา หรือ ไถ่ทรัพย์สินนั้นคืน ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 10ปี เช่น ขายฝากบ้านพร้อมที่ดิน โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายฝากต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อ (ผู้ให้กู้) จะยอมขายคืน เช่นนี้ ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้

จํานอง-ขายฝากที่ดิน โทร 095-8806760 จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา สวน ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติจ่ายสด
ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , จำนองบ้าน , จำนองโฉนดที่ดิน
รับจำนองบ้านที่ดิน จำนองโฉนด ดอกเบี้ยถูก เชื่อถือได้ บริการ รับจำนองบ้าน ที่ดิน คอนโด ฝากขายบ้าน

จำนองที่ดิน รีไฟแนนซ์รถ
จำนองโฉนดที่ดินนครพนม
จำนองโฉนดที่ดินบึงกาฬ
จำนองโฉนดที่ดินสกลนคร
จำนองโฉนดที่ดินมุกดาหาร
จำนองโฉนดที่ดินอุบลราชธานี
จำนองโฉนดที่ดินหนองคาย
จำนองโฉนดที่ดินอำนาจเจริญ
จำนองโฉนดที่ดินหนองบัวลำภู
จำนองโฉนดที่ดินศรีสะเกษ
จำนองโฉนดที่ดินอุดรธานี
จำนองโฉนดที่ดินยโสธร
จำนองโฉนดที่ดินเลย
จำนองโฉนดที่ดินกาฬสินธุ์
จำนองโฉนดที่ดินร้อยเอ็ด
จำนองโฉนดที่ดินมหาสารคาม
จำนองโฉนดที่ดินสุรินทร์
จำนองโฉนดที่ดินขอนแก่น
จำนองโฉนดที่ดินอำนาจเจริญ
จำนองโฉนดที่ดินบุรีรัมย์
จำนองโฉนดที่ดินชัยภูมิ
จำนองโฉนดที่ดินโคราชนครราชสีมา
จำนองโฉนดที่ดินเชียงใหม่
จำนองโฉนดที่ดินเพชรบูรณ์
จำนองโฉนดที่ดิน-เชียงราย
จำนองโฉนดที่ดินแม่ฮ่องสอน
จำนองโฉนดที่ดินพะเยา
จำนองโฉนดที่ดินลำพูน
จำนองโฉนดที่ดินน่าน
จำนองโฉนดที่ดินลำปาง
จำนองโฉนดที่ดินพิษณุโลก
จำนองโฉนดที่ดินแพร่
จำนองโฉนดที่ดินอุตรดิตถ์
จำนองโฉนดที่ดินตาก
จำนองโฉนดที่ดินกำแพงเพชร
จำนองโฉนดที่ดินพิจิตร
จำนองโฉนดที่ดินนครสวรรค์
จำนองโฉนดที่ดินอุทัยธานี
จำนองโฉนดที่ดินชัยนาท
จำนองโฉนดที่ดินลพบุรี
จำนองโฉนดที่ดินสิงห์บุรี
จำนองโฉนดที่ดินสุโขทัย
จำนองโฉนดที่ดินปราจีนบุรี
จำนองโฉนดที่ดินสระบุรี
จำนองโฉนดที่ดินนครนายก
จำนองโฉนดที่ดินนครปฐม
จำนองโฉนดที่ดินอ่างทอง
จำนองโฉนดที่ดินราชบุรี
จำนองโฉนดที่ดินสุพรรณบุรี
จำนองโฉนดที่ดินอยุธยา
จำนองโฉนดที่ดินสมุทรสงคราม
จำนองโฉนดที่ดินสมุทรปราการ
จำนองโฉนดที่ดินสมุทรสาคร
จำนองโฉนดที่ดินสระแก้ว
จำนองโฉนดที่ดินตราด
จำนองโฉนดที่ดินจันทบุรี
จำนองโฉนดที่ดินระยอง
จำนองโฉนดที่ดินชลบุรี
จำนองโฉนดที่ดินฉะเชิงเทรา
จำนองโฉนดที่ดินเพชรบุรี
จำนองโฉนดที่ดินชุมพร
จำนองโฉนดที่ดินระนอง
จำนองโฉนดที่ดินสุราษฎร์ธานี
จำนองโฉนดที่ดินนครศรีธรรมราช
จำนองโฉนดที่ดินพังงา
จำนองโฉนดที่ดินกระบี่
จำนองโฉนดที่ดินตรัง
จำนองโฉนดที่ดินพัทลุง
จำนองโฉนดที่ดินภูเก็ต
จำนองโฉนดที่ดินสงขลา
จำนองโฉนดที่ดินคลองตัน
จำนองโฉนดที่ดินจรัญสนิทวงศ์
จำนองโฉนดที่ดินดาวคะนอง
จำนองโฉนดที่ดินดินแดง
จำนองโฉนดที่ดินธนบุรี
จำนองโฉนดที่ดินนวนคร
จำนองโฉนดที่ดินนวลจันทร์
จำนองโฉนดที่ดินบางนา
จำนองโฉนดที่ดินปทุมวัน
จำนองโฉนดที่ดินประชาชื่น
จำนองโฉนดที่ดินประตูน้ำ
จำนองโฉนดที่ดินปิ่นเกล้า
จำนองโฉนดที่ดินพระราม 2
จำนองโฉนดที่ดินพระราม 9
จำนองโฉนดที่ดินเพชรเกษม
จำนองโฉนดที่ดินรัชดาภิเษก
จำนองโฉนดที่ดินรัชโยธิน
จำนองโฉนดที่ดินรามคำแหง
จำนองโฉนดที่ดินวังหิน
จำนองโฉนดที่ดินวัชพล
จำนองโฉนดที่ดินสะพานควาย
จำนองโฉนดที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองโฉนดที่ดินสามเสน
จำนองโฉนดที่ดินสีลม
จำนองโฉนดที่ดินสุขาภิบาล
จำนองโฉนดที่ดินสุขุมวิท
จำนองโฉนดที่ดินสุทธิสาร
จำนองโฉนดที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
จำนองโฉนดที่ดินอ่อนนุช
จำนองโฉนดที่ดินปากเกร็ด
จำนองโฉนดที่ดินบางใหญ่
จำนองโฉนดที่ดินคลองหลวง
จำนองโฉนดที่ดินธัญบุรี
จำนองโฉนดที่ดินลาดหลุมแก้ว
จำนองโฉนดที่ดินลำลูกกา
จำนองโฉนดที่ดินสามโคก
จำนองโฉนดที่ดินหนองเสือ
จำนองโฉนดที่ดินกระทุ่มแบน
จำนองโฉนดที่ดินบางพลี
จำนองโฉนดที่ดินบางบ่อ
จำนองโฉนดที่ดินพระประแดง
จำนองโฉนดที่ดินพุทธมณฑล
จำนองโฉนดที่ดินสามพราน
จำนองโฉนดที่ดินเมืองหัวหิน
จำนองโฉนดที่ดินบางรัก
จำนองโฉนดที่ดินสาธร
จำนองโฉนดที่ดินเซนส์หลุยส์
จำนองโฉนดที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองโฉนดที่ดินบางแค
จำนองโฉนดที่ดินภาษีเจริญ
จำนองโฉนดที่ดินปิ่นเกล้า
จำนองโฉนดที่ดินจรัญ
จำนองโฉนดที่ดินบรมราชชนนี
จำนองโฉนดที่ดินบางพลัด
จำนองโฉนดที่ดินบางอ้อ
จำนองโฉนดที่ดินบางกอกน้อย
จำนองโฉนดที่ดินบางกอกใหญ่
จำนองโฉนดที่ดินคลองสาน
จำนองโฉนดที่ดินอิสรภาพ
จำนองโฉนดที่ดินสาธร
จำนองโฉนดที่ดินสวนผัก
จำนองโฉนดที่ดินทุ่งมังกร
จำนองโฉนดที่ดินราชพฤกษ์
จำนองโฉนดที่ดินชัยพฤกษ์
จำนองโฉนดที่ดินกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
จำนองโฉนดที่ดินพุทธมลฑล
จำนองโฉนดที่ดินพระราม 2
จำนองโฉนดที่ดินท่าพระ
จำนองโฉนดที่ดินรัชดาภิเษก
จำนองโฉนดที่ดินพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
จำนองโฉนดที่ดินแม้นศรี
จำนองโฉนดที่ดินราษฎร์บูรณะ
จำนองโฉนดที่ดินดาวคะนอง
จำนองโฉนดที่ดินตลาดพลู
จำนองโฉนดที่ดินพญาไท
จำนองโฉนดที่ดินเจริญ
จำนองโฉนดที่ดินปทุมวัน
จำนองโฉนดที่ดินมาบุญครอง
จำนองโฉนดที่ดินสยาม
จำนองโฉนดที่ดินศรีย่าน
จำนองโฉนดที่ดินเทเวศน์
ทวีวัฒนา
จำนองโฉนดที่ดินบางนา
จำนองโฉนดที่ดินสี่แยกทศกันต์
จำนองโฉนดที่ดินตลิ่งชัน
จำนองโฉนดที่ดินสุขุมวิท
จำนองโฉนดที่ดินประตูน้ำ
จำนองโฉนดที่ดินวุฒากาศ
จำนองโฉนดที่ดินจอมทอง
จำนองโฉนดที่ดินท่าเกษตร
จำนองโฉนดที่ดินบางแวก
จำนองโฉนดที่ดินบางหว้า
จำนองโฉนดที่ดินวงเวียนใหญ่
จำนองโฉนดที่ดินลาดหญ้า
จำนองโฉนดที่ดินสำราญราษฎร์
จำนองโฉนดที่ดินเสาชิงช้า
จำนองโฉนดที่ดินสาธุประดิษฐ์
จำนองโฉนดที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
จำนองโฉนดที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
จำนองโฉนดที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
จำนองโฉนดที่ดินเจริญนคร
จำนองโฉนดที่ดินเพชรเกษม
จำนองโฉนดที่ดินบางรัก
จำนองโฉนดที่ดินยานนาวา
จำนองโฉนดที่ดินเอกชัย
จำนองโฉนดที่ดินกำนันแม้น
จำนองโฉนดที่ดินเทเวศน์
จำนองโฉนดที่ดินเทอดไท
จำนองโฉนดที่ดินบางขุนเทียน
จำนองโฉนดที่ดินท่าข้าม
จำนองโฉนดที่ดินบางบอน
จำนองโฉนดที่ดินสุขสวัสดิ์
จำนองโฉนดที่ดินทุ่งครุ
จำนองโฉนดที่ดินประชาอุทิศ
จำนองโฉนดที่ดินลาพร้าว
จำนองโฉนดที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
จำนองโฉนดที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
จำนองโฉนดที่ดินอ้อมน้อย
จำนองโฉนดที่ดินอ้อมใหญ่
จำนองโฉนดที่ดินมหาชัย
จำนองโฉนดที่ดินคลองขวาง
จำนองโฉนดที่ดินบางมด
จำนองโฉนดที่ดินหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s