2 วิธีพิจารณาเลือกขนาดบ่อบาดาลที่เหมาะสม โดย บริษัท เอ็ม.เค.เทรดดิ้ง จำกัด

  1. ปริมาณความต้องการในการใช้น้ำอย่างน้อยที่สุดในแต่ละรอบวัน(24 ชม.) อาทิเช่น 2,000 ลิตร การคิดให้เผื่อขึ้นไปอีก 1-1.5 เท่าเป็นอย่างน้อย คือ 4,000 – 5,000 ลิตร
    หรือประมาณการครอบคลุมถึงความต้องการในอนาคตที่ได้วางโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว
  2. พื้นที่ของเราสามารถให้น้ำได้ชั่วโมงละกี่ลูกบาศก์เมตร (1,000 ลิตร เท่ากับ 1 ลบ.ม. หรือเท่ากับ 1 หน่วยมาตรวัดน้ำทั่วๆไป) น้ำบาดาลแต่ละพื้นที่มีความสมบูรณ์แตกต่างกัน
    ช่างเจาะบาดาลที่มีประสบการณ์จะพอคาดคะเนได้

ความสามารถให้น้ำของบ่อบาดาล

ในพื้นที่ที่น้ำบาดาลมีความสมบูรณ์ เช่น แอ่งลุ่มน้ำเชียงใหม่ บ่อบาดาลขนาด 4” สามารถให้น้ำได้มากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. นั่นหมายความว่าหากเราสูบ 24 ชม.
จะได้น้ำไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม./วัน แต่ก็ต้องพิจารณาประสิทธิภาพของปั๊มน้ำที่ใช้สูบด้วย จึงเป็นเหตุผลหลักมากำหนดขนาดของบ่อบาดาลที่สามารถรองรับปั๊มน้ำลึก
ที่จะหย่อนลงไปติดตั้ง ขนาดของบ่อจะใหญ่ขึ้น ตามปั๊มน้ำขนาดแรงม้าต่างๆ

กรณีทั่วๆไป ความต้องการใช้น้ำที่ไม่เกินชั่วโมงละ 8-10 ลบ.ม. ในพื้นที่ที่ให้น้ำเกิน 10 ลบ.ม./ชม. เราควรเลือกขนาดบ่อ 4” ก็เพียงพอ
ไม่มีความจำเป็นที่จะสิ้นเปลืองเลือกบ่อขนาดใหญ่กว่านั้น

กรณีที่บ่อให้น้ำน้อย เช่นให้น้ำ 2 ลบ.ม.ต่อชม. แต่เราต้องการ 20 ลบ.ม. ต่อวัน หากไม่มีพื้นที่สำหรับเจาะบ่อบาดาลใหม่เพิ่มเติม
ราอาจแก้ปัญหาโดยการสร้างถังเก็บน้ำที่ใหญ่มากขึ้น (ความจุอาจจะถึง 20 ลบ.ม.) เพื่อให้ปั๊มสูบน้ำเข้ามาเก็บในช่วงที่เราไม่ใช้น้ำ
เช่นเวลากลางคืน ปั๊มจะทำงานเฉลี่ยถึง 10 ชม.หรือมากกว่านั้นหากจำเป็นเพื่อเก็บน้ำให้เพียงพอการใช้งานใน 1 วัน
ปั๊มน้ำลึกสามารถเดินเครื่อง 24 ชม.ได้ หากระบบไฟฟ้าที่มาป้อนปั๊มไม่มีปัญหา (ในปี 37)เคยมีลูกค้าฟาร์มเพาะเห็ดเดินเครื่องปั๊มน้ำ 24 ชม.ได้ถึง 1 ปี จึงเจาะบ่อบาดาลใหม่เพิ่ม

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร
ชมผลงานการเจาะน้ำบาดาล

  รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s