แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำ


b10a2 – นักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง)  เรือนจำ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
6 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
7 ถาม-ตอบ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
8 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
9 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
10 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
11 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
12 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
13 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549
14 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
15 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
18 แนวข้อสอบเก่ากรมกรมราชทัณฑ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำนครพนม
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสกลนคร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำหนองคาย
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำอุดรธานี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำยโสธร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำเลย
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสุรินทร์
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำขอนแก่น
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำ-เชียงราย
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำพะเยา
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำลำพูน
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำน่าน
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำลำปาง
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำแพร่
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำตาก
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำพิจิตร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำชัยนาท
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำลพบุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสระบุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำนครนายก
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำอ่างทอง
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำราชบุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำอยุธยา
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสระแก้ว
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำตราด
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำจันทบุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำระยอง
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำชลบุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำชุมพร
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำระนอง
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำพังงา
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำกระบี่
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำตรัง
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำพัทลุง
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำภูเก็ต
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำสงขลา
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำนราธิวาส
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำปัตตานี
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขัง) เรือนจำยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s