แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน  สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
7 มาตรฐานการควบคุมภายใน
8 จริยธรรมในงานวิชาการตรวจสอบภายใน
9 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน?
10 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
11 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
12 แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน ชุด1
13 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
14 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s