แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
7 การจัดการดินและปุ๋ย
8 หลักและวิธีการจัดการศัตรูพืช
9 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
10 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
12 แนวข้อาสอบเก่า นักวิชาการเกษตร 3
13 แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุด 1
14 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุด2
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s