แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่

แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน  ศูนย์วิจัยพืชไร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 การดูแลรถยนต์เพื่อความปลอดภัย
14 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s