แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

b26a5 – นักวิชาการสถิติ  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2 นโยบายด้านการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
7 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP
8 ภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุน
9 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
11 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่
12 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค (อัตนัย)
13 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
14 แนวข้อสอบเศรษฐกรปฎิบัติการ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s