แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

b26a6 – เศรษฐกร  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2 นโยบายด้านการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
7 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
10 สรุปพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
14 แนวข้อสอบ Microsoft Excel จากสนามสอบจริง
15 แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint จากสนามสอบจริง
16 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม spss
17 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s