แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายใน

แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด  สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
7 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
8 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
9 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ด้านเศรษฐกิจ
10 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าและกฏหมายควรรู้
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
12 แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ (อัตนัย)
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s