แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ  สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
11 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
12 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการบริการการศึกษา
13 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
14 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s