แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล

b41a26 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
10 ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา
11 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง
12 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
13 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
14 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
16 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s