แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค  สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
9 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
10 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
11 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
12 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
15 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s