แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล

b41a1 – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
9 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
10 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P003 – หลักการบัญชีเบื้องต้น


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s