แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.


แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
9 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
10 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s