แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ  สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s