รถแบคโฮเลย เช่ารถตัก รับเหมาขุดสระ ถมที่ ขุดบ่อ และปรับหน้าดิน วางท่อ

ให้เช่าแบคโฮจังหวัดเลย หกล้อ รับลอกคลอง ปั้นคันดิน ยกร่อง วางท่อ ทั่วกทม และปริมณฑล
รับยกร่อง ปั้นคัน เตรียมพื้นที่ ด้วยแบคโฮpc30 pc120 รับทั้งรายวัน หรือตีราคาเหมา ก็รับครับ
จังหวัดเลยให้เช่าแบคโฮ pc30 pc120 รายวันรายเดือน กดเข็ม ขุดสระ ขุดบ่อ ฯลฯ ยินดีบริการครับ

สอบถามราคาเช่า ผลงานของเรา

                       ติดต่อเรา

10 อันดับบริษัทให้เช่ารถขุดเพื่อการก่อสร้างที่ดีที่สุดในประเทศไทย
1. P & P PROFESSIONAL บริษัท พี แอนด์ พี โปรเฟสชั่นแนล
2. SAHASIN EQUIPMENT บริษัท สหสิน อีควิปเม้นท์ จำกัด
3. CASE Construction
4. BIG MACHINE TRADING บริษัท บิ๊ก แมชชีน เทรดดิ้ง จำกัด
5. HITACHI Construction Machinery
6. YTK MACHINERY บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด
7. KTB MOTOR บริษัท กระทุ่มแบน มอเตอร์ จำกัด
8. SIRITHAI RUNGROJ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริไทยรุ่งโรจน์
9. PANTHONG TRACTOR ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานทองแทรคเตอร์
10. Sub Thawee Engineering Co., Ltd. บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับวางท่อจังหวัดเลย สายไฟ ประปา รายวัน รายเดือน ไม่ผ่านนายหน้า
รับส่งหินจังหวัดเลย ดิน ทราย ถมที่แคบ เตรียมทำลานรอบบ้าน
รับเคลียริ่งพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งผืนเล็กใหญ่ งานไว ราคากันเอง ดูงานฟรี
รับขนขยะจังหวัดเลย เศษวัสดุก่อสร้าง เริ่มต้น เที่ยวละ 800 บาท มีรถบรรทุก 3คิว 5คิว งานเร่งงานรีบ พร้อมใช้บริการ
รับเคลียร์ริ่งจังหวัดเลย ปั้นคัน รับเหมาลอกคลอง ราคาย่อมเยาว์ ดูหน้างานฟรี! หน้างาน.ไทยยานยนต์ รับเคลียร์ริ่ง ขนขยะทิ้ง ทั้งพื้นที่ผืนเล็กใหญ่ พร้อมเครื่องจักร ช่วยวางแผนงบประมาณ ทำให้ลูกค้าประหยัดและได้งานที่ครบตามสเปค #ให้เช่ารถแบคโฮ ทั้งรายวัน และรายเดือน
รับงานทั้งกทม และปริมณฆล สอบถามราคาเช่าได้ ไม่เสียตังครับ

รถแม็คโครจังหวัดเลย
แบคโฮจังหวัดเลย
รถขุดเล็กจังหวัดเลย
รถขุดดินจังหวัดเลย
รถตักจังหวัดเลย
ถมดินจังหวัดเลย
เช่าแบคโฮจังหวัดเลย
เช่ารถแบคโฮจังหวัดเลย
รถขุดดินเล็กจังหวัดเลย

รถแบคโฮ รถแมคโคร หรือ รถขุดดิน เป็นเรื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ทำงานทดแทนแรงงานมนุษย์
เป็นงานเกี่ยวกับ งานขุดดิน ก่อสร้าง รื้อถอน หรืองานประเภทอื่นๆ ที่เกินความสามารถของแรงงานมนุษย์
ลักษณะงานขุด แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. ประเภทงานขุดลอกคลองธรรมชาติ เป็นการขุดคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ หรือคลอง บึง ทั่วๆ ไป ลักษณะดินของงานประเภทนี้จะเป็นดินที่อ่อน เป็นดินเลน เครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้คือ

รถขุดไฮดรอลิกชนิดโป๊ ะเหล็กปุ้งกี๋ตักเข้า (Marsh Backhoe)
รถขุดชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ลาก (Dragline Excavator)
รถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า (Hydraulic Backhoe Excavator)

2. ประเภทงานขุดธรรมดา เป็นงานขุดดินอ่อน หรือดินที่ได้มีการกองเตรียมไว้สำหรับตักใส่รถบรรทุกเทท้าย เพื่อลำเลียงไปยังสถานที่ก่อนสร้างอื่นๆ ครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้คือ
รถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า (Hydraulic Backhoe Excavator)
รถขุดชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ ลาก (Dragline Excavator)

3. ประเภทงานแบบดินที่ขุดยาก เป็นประเภทงานคล้ายๆกลับงานขุดลอกตลองธรรมดา แต่วัสดุหรือดินที่ขุดมีสิ่งแปลกปลอมเจอป่นอยู่ อย่างเช่น มีหินกรวด หินปูน หินลูกรัง ดินเหนียว หินกาบ ดินดาน
ซึ่งให้งานขุดดำเนินไปอย่างลำบากและช้าลง ตามสภาพงานเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้คือ
รถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า (Hydraulic Backhoe Excavator)
รถขุดไฮดรอลิกชนิดโป๊ะเหล็กปุ้งกี๋ตักเข้า (Marsh Backhoe)
รถขุดชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ ลาก (Dragline Excavator)

จ้างรถแม็คโคร ตำบล อำเภอ ถนน กทม
รถแม็คโครอำเภอหนองหิน
รถแม็คโครตาดข่า
รถแม็คโครปวนพุ
รถแม็คโครหนองหิน

รถแม็คโครอำเภอเอราวัณ
รถแม็คโครทรัพย์ไพวัลย์
รถแม็คโครผาสามยอด
รถแม็คโครผาอินทร์แปลง
รถแม็คโครเอราวัณ

รถแม็คโครอำเภอด่านซ้าย
รถแม็คโครกกสะทอน
รถแม็คโครด่านซ้าย
รถแม็คโครนาดี
รถแม็คโครนาหอ
รถแม็คโครปากหมัน
รถแม็คโครวังยาว
รถแม็คโครอิปุ่ม
รถแม็คโครโคกงาม
รถแม็คโครโป่ง
รถแม็คโครโพนสูง

รถแม็คโครอำเภอท่าลี่
รถแม็คโครท่าลี่
รถแม็คโครน้ำทูน
รถแม็คโครน้ำแคม
รถแม็คโครหนองผือ
รถแม็คโครอาฮี
รถแม็คโครโคกใหญ่

รถแม็คโครอำเภอนาด้วง
รถแม็คโครท่าสวรรค์
รถแม็คโครท่าสะอาด
รถแม็คโครนาดอกคำ
รถแม็คโครนาด้วง

รถแม็คโครอำเภอนาแห้ว
รถแม็คโครนาพึง
รถแม็คโครนามาลา
รถแม็คโครนาแห้ว
รถแม็คโครเหล่ากอหก
รถแม็คโครแสงภา

รถแม็คโครอำเภอปากชม
รถแม็คโครชมเจริญ
รถแม็คโครปากชม
รถแม็คโครหาดคัมภีร์
รถแม็คโครห้วยบ่อซืน
รถแม็คโครห้วยพิชัย
รถแม็คโครเชียงกลม

รถแม็คโครอำเภอผาขาว
รถแม็คโครท่าช้างคล้อง
รถแม็คโครบ้านเพิ่ม
รถแม็คโครผาขาว
รถแม็คโครโนนปอแดง
รถแม็คโครโนนป่าซาง

รถแม็คโครอำเภอภูกระดึง
รถแม็คโครผานกเค้า
รถแม็คโครภูกระดึง
รถแม็คโครศรีฐาน
รถแม็คโครห้วยส้ม

รถแม็คโครอำเภอภูหลวง
รถแม็คโครภูหอ
รถแม็คโครหนองคัน
รถแม็คโครห้วยสีเสียด
รถแม็คโครเลยวังไสย์
รถแม็คโครแก่งศรีภูมิ

รถแม็คโครอำเภอภูเรือ
รถแม็คโครท่าศาลา
รถแม็คโครปลาบ่า
รถแม็คโครร่องจิก
รถแม็คโครลาดค่าง
รถแม็คโครสานตม
รถแม็คโครหนองบัว

รถแม็คโครอำเภอวังสะพุง
รถแม็คโครทรายขาว
รถแม็คโครปากปวน
รถแม็คโครผาน้อย
รถแม็คโครผาบิ้ง
รถแม็คโครวังสะพุง
รถแม็คโครศรีสงคราม
รถแม็คโครหนองงิ้ว
รถแม็คโครหนองหญ้าปล้อง
รถแม็คโครเขาหลวง
รถแม็คโครโคกขมิ้น

รถแม็คโครอำเภอเชียงคาน
รถแม็คโครจอมศรี
รถแม็คโครธาตุ
รถแม็คโครนาซ่าว
รถแม็คโครบุฮม
รถแม็คโครปากตม
รถแม็คโครหาดทรายขาว
รถแม็คโครเขาแก้ว
รถแม็คโครเชียงคาน

รถแม็คโครอำเภอเมือง
รถแม็คโครกกดู่
รถแม็คโครกกทอง
รถแม็คโครกุดป่อง
รถแม็คโครชัยพฤกษ์
รถแม็คโครนาดินดำ
รถแม็คโครนาอาน
รถแม็คโครนาอ้อ
รถแม็คโครนาแขม
รถแม็คโครนาโป่ง
รถแม็คโครน้ำสวย
รถแม็คโครน้ำหมาน
รถแม็คโครศรีสองรัก
รถแม็คโครเมือง
รถแม็คโครเสี้ยว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s