ย้ายไฟแนนซ์บ้าน ย้ายสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดค่างวด

Refinance home ค้นหาโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ที่ดีที่สุด
รีไฟแนนซ์บ้าน จาก 15 ธนาคารชั้นนำ รีไฟแนนซ์บ้าน” จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป “ตัดต้น ได้มากขึ้น
ดอกเบี้ยต่ำ เป็นเลือกที่คุ้มค่า เพื่อช่วยลดค่างวด ในแต่ล่ะเดือน
รีไฟแนนซ์บ้าน
รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้านต่ำ
ย้ายมารีไฟแนนซ์บ้าน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน
รีไฟแนนบ้านธนาคารไหนดี
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไหนถูกสุด

ติดต่อสอบถาม

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกรไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเกียรตินาคินสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทิสโก้สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไทยพาณิชย์สาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารธนชาติสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารยูโอบีสาขา
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์สาขา

 • กรณีต้องการ รีไฟแนนซ์บ้านในพื้นที่
  • สินเชื่อสำหรับซื้อบ้านใหม่ (จากโครงการหรือไม่ใช่โครงการแต่ต้องเป็นบ้านสร้างใหม่)
  • สินเชื่อสำหรับปลูกสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า
 • กรณีต้องการซื้อบ้านมือสอง
  • สินเชื่ือสำหรับซื้อบ้านมือสอง
  • สินเชื่ือสำหรับซื้อบ้านมือสองพร้อมก่อสร้างหรือตกแต่้งเพิ่มเติม
 • กรณีมีบ้านอยู่แล้ว(ยังมีภาระผ่อนชำระ)
  • รีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิม(ย้่ายธนาคารไม่มีกู้เพิ่ม)
  • รีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิมพร้อมกู้เพิ่ม(ย้่ายธนาคารมีกู้เพิ่ม)
  • กู้เพิ่มจากธนาคารเดิมเพื่ออุปโภคบริโภค(ไม่ย้ายธนาคาร)
 • กรณีมีบ้านอยู่แล้ว(ปลอดภาระผ่อนชำระ)
  -บ้านปลอดภาระแล้วนำไปค้ำประกันเงินกู้(รีไฟแนนซ์)เพื่อการอุปโภคบริโภค ( Cash To Home )

จุดประสงค์ในการรีไฟแนนซ์บ้าน

จุดประสงค์ในการรีไฟแนนซ์บ้านเป็นไปในสามลักษณะคือ
หนึ่ง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเืพื่อให้มีภาระผ่อนชำระน้อยลง (ไม่กู้เพิ่ม) หลังจากที่ครบ วาระดอกเบี้ยโปรโมชั่น อาจจะ 1 หรือ 3 ปี แล้วแต่โปรโมชั่นที่คุณรับมาจากธนาคาร เพราะหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยมักเป็นไปในลักษณะลอยตัว (MLR) หรือ ลอยตัวแล้วมีส่วนลด คือ MLR- ซึง MLR แต่ละธนาคารก็จะไม่เ่ท่ากัน ผู้ที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์ก็ต้องมาตรวจสอบดูส่วนต่าง ระหว่างการใช้ดอกเบี้ยอยู่กับธนาคารเดิม กับ ค่าใช้จ่ายหลังจากรีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารใหม่ว่ามีส่วนลดให้มากพอที่จะทำเรื่องไฟแนนซ์ไปหรือไม่ซึ่งทุกปี แต่ละธนาคารก็จะแ้ข่งขันกันออกโปรโมชั่นดอกเบี้ย ดึงลูกค้ากันเอง เราก็ต้องมาคอยตรวจสอบว่าที่ไหนดี่ที่สุด เทียบกับที่เราใช้อยู่ บวกลบ แล้วมีกำไรคุ้มค่าก็ดำเนินการย้ายไปได้เลย
รีไฟแนนซ์
รีไฟแนนซ์ บ้าน
ไฟแนนซ์รถยนต์
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต
สินเชื่อรถยนต์
รถแลกเงิน
จัดไฟแนนซ์
จํานําทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
ไฟแนนซ์รถมือสอง
การ รีไฟแนนซ์ รถ

รับจำนองบ้านที่ดิน ดอกเบี้ยถูก
จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา
รับจำนองอสังหา ไม่ตรวจแบล็คลิส ไม่เช็คเครดิตบูโร รับเงินไว
จำนองโฉนดที่ดิน ให้ราคาสูง
ขายฝาก บ้าน-ที่ดิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน

จะเริ่มต้นอย่างไร
หนึ่ง กรณียังผ่อนชำระต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเืพื่อให้มีภาระผ่อนชำระน้อยลง (ไม่กู้เพิ่ม) กรณีนี้ท่านเพียงตรวจสอบกับธนาคารว่าที่ใดให้ อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด ในเงื่อนไขที่ดีที่สุด ก็ยื่นเอกสารกับธนาคารนั้นได้เลย
สอง กรณียังผ่อนชำระรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อนำส่วนต่างออกมาใช้จ่าย(กู้เพิ่มจากวงเงินเดิม) กรณีนี้ท่านมีภาระต้องดำเนินการอย่างน้อยสองประการคือ
1.ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและ เงื่อนไขที่ดีที่สุด จากธนาคาร
2.ยื่นเอกสารกับธนาคารเป้าหมายอย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไปหรือมากกว่า
3.เลื่อกเอาธนาคารที่ให้วงเงินสูงที่สุด
ทำไมต้องยื่นหลายธนาคาร ..สมมติว่าธนาคารที่ท่านยื่น ให้เงื่อนไขว่าให้กู้ยืมได้ ไม่เกิน 110%ของราคาประเมิน ปัญหาคือ แต่ละธนาคารมีการประเมินราคาหลักทรัพย์แตกต่างกันเนื่องจากใช้บริษัทประเมินราคาคนละบริษัท ดังนั้น ราคาตั้งตั้นที่จะใช้คิดก็แตกต่างกัน (จากประสบการณ์ผู้เขียนเคยยื่นพร้อมกันประมาณ 5 ธนาคาร ผลลัพท์คือ ราคาประเมินธนาคารที่สูงที่สุดกับต่ำที่สุดแตกต่้างกันเกือบ 20%) นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องยื่นหลายๆ ที่ พร้อม ๆ กัน
เกี่ยวกับบริษัทประเมินราคาบ้าน..ใครเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของท่าน คำตอบคือบางธนาคารใช้ บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) บางธนาคารใช้บริษัทประเมินราคาซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคาร
จะรีไฟแนนซ์ได้วงเงินเท่าไร.ท่านจะทราบต่อเมื่อบริษัทประเมินราคาได้ทำการประเมินราคาทรัพย์สินของท่านแล้วโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 7-15 วันนับแต่วันที่ท่านยื่น ขอรีไฟแนนซ์ ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินประมาณ 2,500 บาท แล้วแต่ๆ ละธนาคาร

สินเชื่อบ้านนครพนม
สินเชื่อบ้านบึงกาฬ
สินเชื่อบ้านสกลนคร
สินเชื่อบ้านมุกดาหาร
สินเชื่อบ้านอุบลราชธานี
สินเชื่อบ้านหนองคาย
สินเชื่อบ้านอำนาจเจริญ
สินเชื่อบ้านหนองบัวลำภู
สินเชื่อบ้านศรีสะเกษ
สินเชื่อบ้านอุดรธานี
สินเชื่อบ้านยโสธร
สินเชื่อบ้านเลย
สินเชื่อบ้านกาฬสินธุ์
สินเชื่อบ้านร้อยเอ็ด
สินเชื่อบ้านมหาสารคาม
สินเชื่อบ้านสุรินทร์
สินเชื่อบ้านขอนแก่น
สินเชื่อบ้านอำนาจเจริญ
สินเชื่อบ้านบุรีรัมย์
สินเชื่อบ้านชัยภูมิ
สินเชื่อบ้านโคราชนครราชสีมา
สินเชื่อบ้านเชียงใหม่
สินเชื่อบ้านเพชรบูรณ์
สินเชื่อบ้าน-เชียงราย
สินเชื่อบ้านแม่ฮ่องสอน
สินเชื่อบ้านพะเยา
สินเชื่อบ้านลำพูน
สินเชื่อบ้านน่าน
สินเชื่อบ้านลำปาง
สินเชื่อบ้านพิษณุโลก
สินเชื่อบ้านแพร่
สินเชื่อบ้านอุตรดิตถ์
สินเชื่อบ้านตาก
สินเชื่อบ้านกำแพงเพชร
สินเชื่อบ้านพิจิตร
สินเชื่อบ้านนครสวรรค์
สินเชื่อบ้านอุทัยธานี
สินเชื่อบ้านชัยนาท
สินเชื่อบ้านลพบุรี
สินเชื่อบ้านสิงห์บุรี
สินเชื่อบ้านสุโขทัย
สินเชื่อบ้านปราจีนบุรี
สินเชื่อบ้านสระบุรี
สินเชื่อบ้านนครนายก
สินเชื่อบ้านนครปฐม
สินเชื่อบ้านอ่างทอง
สินเชื่อบ้านราชบุรี
สินเชื่อบ้านสุพรรณบุรี
สินเชื่อบ้านอยุธยา
สินเชื่อบ้านสมุทรสงคราม
สินเชื่อบ้านสมุทรปราการ
สินเชื่อบ้านสมุทรสาคร
สินเชื่อบ้านสระแก้ว
สินเชื่อบ้านตราด
สินเชื่อบ้านจันทบุรี
สินเชื่อบ้านระยอง
สินเชื่อบ้านชลบุรี
สินเชื่อบ้านฉะเชิงเทรา
สินเชื่อบ้านเพชรบุรี
สินเชื่อบ้านชุมพร
สินเชื่อบ้านระนอง
สินเชื่อบ้านสุราษฎร์ธานี
สินเชื่อบ้านนครศรีธรรมราช
สินเชื่อบ้านพังงา
สินเชื่อบ้านกระบี่
สินเชื่อบ้านตรัง
สินเชื่อบ้านพัทลุง
สินเชื่อบ้านภูเก็ต
สินเชื่อบ้านสงขลา
สินเชื่อบ้านคลองตัน
สินเชื่อบ้านจรัญสนิทวงศ์
สินเชื่อบ้านดาวคะนอง
สินเชื่อบ้านดินแดง
สินเชื่อบ้านธนบุรี
สินเชื่อบ้านนวนคร
สินเชื่อบ้านนวลจันทร์
สินเชื่อบ้านบางนา
สินเชื่อบ้านปทุมวัน
สินเชื่อบ้านประชาชื่น
สินเชื่อบ้านประตูน้ำ
สินเชื่อบ้านปิ่นเกล้า
สินเชื่อบ้านพระราม 2
สินเชื่อบ้านพระราม 9
สินเชื่อบ้านเพชรเกษม
สินเชื่อบ้านรัชดาภิเษก
สินเชื่อบ้านรัชโยธิน
สินเชื่อบ้านรามคำแหง
สินเชื่อบ้านวังหิน
สินเชื่อบ้านวัชพล
สินเชื่อบ้านสะพานควาย
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านสามเสน
สินเชื่อบ้านสีลม
สินเชื่อบ้านสุขาภิบาล
สินเชื่อบ้านสุขุมวิท
สินเชื่อบ้านสุทธิสาร
สินเชื่อบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
สินเชื่อบ้านอ่อนนุช
สินเชื่อบ้านปากเกร็ด
สินเชื่อบ้านบางใหญ่
สินเชื่อบ้านคลองหลวง
สินเชื่อบ้านธัญบุรี
สินเชื่อบ้านลาดหลุมแก้ว
สินเชื่อบ้านลำลูกกา
สินเชื่อบ้านสามโคก
สินเชื่อบ้านหนองเสือ
สินเชื่อบ้านกระทุ่มแบน
สินเชื่อบ้านบางพลี
สินเชื่อบ้านบางบ่อ
สินเชื่อบ้านพระประแดง
สินเชื่อบ้านพุทธมณฑล
สินเชื่อบ้านสามพราน
สินเชื่อบ้านเมืองหัวหิน
สินเชื่อบ้านบางรัก
สินเชื่อบ้านสาธร
สินเชื่อบ้านเซนส์หลุยส์
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านบางแค
สินเชื่อบ้านภาษีเจริญ
สินเชื่อบ้านปิ่นเกล้า
สินเชื่อบ้านจรัญ
สินเชื่อบ้านบรมราชชนนี
สินเชื่อบ้านบางพลัด
สินเชื่อบ้านบางอ้อ
สินเชื่อบ้านบางกอกน้อย
สินเชื่อบ้านบางกอกใหญ่
สินเชื่อบ้านคลองสาน
สินเชื่อบ้านอิสรภาพ
สินเชื่อบ้านสาธร
สินเชื่อบ้านสวนผัก
สินเชื่อบ้านทุ่งมังกร
สินเชื่อบ้านราชพฤกษ์
สินเชื่อบ้านชัยพฤกษ์
สินเชื่อบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
สินเชื่อบ้านพุทธมลฑล
สินเชื่อบ้านพระราม 2
สินเชื่อบ้านท่าพระ
สินเชื่อบ้านรัชดาภิเษก
สินเชื่อบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
สินเชื่อบ้านแม้นศรี
สินเชื่อบ้านราษฎร์บูรณะ
สินเชื่อบ้านดาวคะนอง
สินเชื่อบ้านตลาดพลู
สินเชื่อบ้านพญาไท
สินเชื่อบ้านเจริญ
สินเชื่อบ้านปทุมวัน
สินเชื่อบ้านมาบุญครอง
สินเชื่อบ้านสยาม
สินเชื่อบ้านศรีย่าน
สินเชื่อบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
สินเชื่อบ้านบางนา
สินเชื่อบ้านสี่แยกทศกันต์
สินเชื่อบ้านตลิ่งชัน
สินเชื่อบ้านสุขุมวิท
สินเชื่อบ้านประตูน้ำ
สินเชื่อบ้านวุฒากาศ
สินเชื่อบ้านจอมทอง
สินเชื่อบ้านท่าเกษตร
สินเชื่อบ้านบางแวก
สินเชื่อบ้านบางหว้า
สินเชื่อบ้านวงเวียนใหญ่
สินเชื่อบ้านลาดหญ้า
สินเชื่อบ้านสำราญราษฎร์
สินเชื่อบ้านเสาชิงช้า
สินเชื่อบ้านสาธุประดิษฐ์
สินเชื่อบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
สินเชื่อบ้านซ.วัดศรีประวัติ
สินเชื่อบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สินเชื่อบ้านเจริญนคร
สินเชื่อบ้านเพชรเกษม
สินเชื่อบ้านบางรัก
สินเชื่อบ้านยานนาวา
สินเชื่อบ้านเอกชัย
สินเชื่อบ้านกำนันแม้น
สินเชื่อบ้านเทเวศน์
สินเชื่อบ้านเทอดไท
สินเชื่อบ้านบางขุนเทียน
สินเชื่อบ้านท่าข้าม
สินเชื่อบ้านบางบอน
สินเชื่อบ้านสุขสวัสดิ์
สินเชื่อบ้านทุ่งครุ
สินเชื่อบ้านประชาอุทิศ
สินเชื่อบ้านลาพร้าว
สินเชื่อบ้านอนุสาวรีย์ชัย
สินเชื่อบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
สินเชื่อบ้านอ้อมน้อย
สินเชื่อบ้านอ้อมใหญ่
สินเชื่อบ้านมหาชัย
สินเชื่อบ้านคลองขวาง
สินเชื่อบ้านบางมด
สินเชื่อบ้านหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s