ช่างไฟขอนแก่น ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้าขอนแก่น บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

ขอนแก่นช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟขอนแก่น
ติดตั้งปลั๊กขอนแก่น
ติดตั้งหลอดไฟขอนแก่น
รับซ่อมไฟฟ้าขอนแก่น
ซ่อมไฟบ้านขอนแก่น
เดินสายไฟในบ้านขอนแก่น
ช่างซ่อมไฟซ๊อตขอนแก่น
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

งานไฟฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน
เป็นต้น
2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
3. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันไฟฟ้ามีการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐาน
ทางด้านความปลอดภัยในการใช้ไว้บ้างเพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาสู่ความหายนะและการสูญเสียต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาไฟฟ้าเข้ามามีส่วนพัวพันกับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอนก็ยังใช้ไฟฟ้าแต่ทว่า มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านผู้ใช้ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ ในการศึกษาไฟฟ้าทำอันตรายให้แก่ร่างกายได้ผู้ที่จะได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าหรือสัมผัสถูกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียวหรืออาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแต่เพียงจุดเดียวใน
ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินครบวงจรทำให้เกิดอันตรายเเก่ร่างกายขึ้น ไฟฟ้าให้โทษแก่มนุษย์ ดังนี้

1.เป็นอันตรายแก่ชีวิต
สิ่งที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บ คือ การไหลของกระแสไฟฟ้า(วัดเป็นจำนวนแอมแปร์) ซึ่งจะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อย ถ้าเป็นกระแสไฟสลับก็สามารถจะทำอันตรายถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้านั้นได้ไหลผ่านอวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่น หัวใจ อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีอาการ 4 อย่าง คือ
1.1 กล้ามเนื้อแข็งตัว
1.2 หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และหยุดทำงาน
1.3 เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย
1.4 ระบบประสาทชะงัก

2.เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
อันตรายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้และระเบิด ทำให้ทรัพย์สินเสียหายปีละมากๆ เนื่องจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
วิธีช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกกระเเสไฟฟ้าดูดติดอยู่ อย่าใช้อวัยวะร่างกายของท่านแตะต้องร่างหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่เป็นอันขาด มิฉะนั้นท่านอาจดูดไปด้วย การช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าให้เลือกใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดสวิตช์หรือคัทเอาท์ หรือเต้าเสียบออก
2. หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ให้ใช้ไม้แห้ง หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้น
3. ให้ใช้ผ้าหรือเชือกเเห้งคล้องแขน ขา หรือลำตัว ผู้ถูกไฟฟ้าดูดชักลากออกไปให้พ้นสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าหากผู้ถูก
ไฟดูดสลบหมดสติให้ทำการปฐมพยาบาลให้ฟื้นต่อไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
1. อย่าใช้สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจพลิกตัวนอนทับแตก จะถูกไฟฟ้าดูดได้
2. อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำที่ชื้นแฉะ ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย
4. อย่าใช้ข้อต่อแยก เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลัง อาจทำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
5. อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด
6. อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลม ลอดใต้เสื่อหรือพรม เปลือกหุ้มหรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช๊อตได้ง่าย
7. อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอันตรายได้
8. อย่าซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
9. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อ ไฟฟ้าอาจรั่วเป็นอันตรายได้
10. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะน้ำจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได้
11. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับ เช่น ไขควง หัวแร้ง เครื่องวัดไฟฟ้า ฯลฯ
12. อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
13. สวิทช์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก
14. อย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า

ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจดูเสียก่อนว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ชำรุด แตก หัก หรือเปล่า
2. ก่อนปฏิบัติงาน เช่น การต่อสายไฟ ควรยกสะพานไฟ (Cut Out) ออกเสียก่อน
3. ขณะทำงานไม่ควรหยอกล้อกันเป็นอันขาด
4. ไม่ควรเสี่ยงอันตรายเมื่อไม่มีความแน่ใจ
5. ขณะทำงานมือ เท้า ต้องแห้ง หรือสวมรองเท้า
6. ก่อนปฏิบัติงาน ควรจะเขียนวงจรดูเสียก่อนเพื่อความไม่ประมาท
7. เมื่อเสร็จงาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียดและถูกต้องเสียก่อน
8. เมื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่
9. ไม่ควรนำฟิวส์ที่โตกว่าขนาดที่ใช้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดทองแดงแทนฟิวส์
10. รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้ผ้าเทปพันสายให้เรียบร้อยเสียก่อน
11. ต่อวงจรให้เสร็จเสียก่อน จึงนำปลายสายทั้งคู่เข้าแผงสวิทช์
12. สายเครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ชนิดหุ้มฉนวน 2 ชั้น ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าขอนแก่น งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างขอนแก่น ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

ขอนแก่นอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
ขอนแก่นประตูสแตนเลสขอนแก่น
ประตูรั้วสแตนเลสขอนแก่น
งานสแตนเลสขอนแก่น
ร้านสแตนเลสขอนแก่น
ราวสแตนเลสขอนแก่น
ป้ายสแตนเลสขอนแก่น
ประตูสแตนเลสราคาขอนแก่น
ราวกันตกสแตนเลสขอนแก่น

เราเป็นช่างทำหลังคาขอนแก่น
ช่างงานโครงเหล็กขอนแก่น
รับงานหลังคาโรงรถขอนแก่น

รับเหมาโครงหลังคากันสาดขอนแก่น
ต่อเติมจากบ้านเดิมขอนแก่น
รับทำที่จอดรถขอนแก่น

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสขอนแก่น ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้ขอนแก่น
ลวดลายสแตนเลสราคาขอนแก่น
ขอนแก่นช่องรั้วสแตนเลสราคา
ขอนแก่นสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
ขอนแก่นประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสขอนแก่น
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปขอนแก่น
ประตูสแตนเลสผสมไม้ขอนแก่น

ช่างไฟฟ้าอำเภอซำสูง
ช่างไฟฟ้ากระนวน
ช่างไฟฟ้าคำแมด
ช่างไฟฟ้าคูคำ
ช่างไฟฟ้าบ้านโนน
ช่างไฟฟ้าห้วยเตย

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านแฮด
ช่างไฟฟ้าบ้านแฮด
ช่างไฟฟ้าหนองแซง
ช่างไฟฟ้าโคกสำราญ
ช่างไฟฟ้าโนนสมบูรณ์

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองนาคำ
ช่างไฟฟ้ากุดธาตุ
ช่างไฟฟ้าขนวน
ช่างไฟฟ้าบ้านโคก

ช่างไฟฟ้าอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ช่างไฟฟ้าซับสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้านาแพง
ช่างไฟฟ้าบ้านโคก
ช่างไฟฟ้าโพธิ์ไชย

ช่างไฟฟ้าอำเภอโนนศิลา
ช่างไฟฟ้าบ้านหัน
ช่างไฟฟ้าหนองปลาหมอ
ช่างไฟฟ้าเปือยใหญ่
ช่างไฟฟ้าโนนศิลา
ช่างไฟฟ้าโนนแดง

ช่างไฟฟ้าอำเภอกระนวน
ช่างไฟฟ้าดูนสาด
ช่างไฟฟ้าน้ำอ้อม
ช่างไฟฟ้าบ้านฝาง
ช่างไฟฟ้าหนองกุงใหญ่
ช่างไฟฟ้าหนองโก
ช่างไฟฟ้าหนองโน
ช่างไฟฟ้าหัวนาคำ
ช่างไฟฟ้าห้วยยาง
ช่างไฟฟ้าห้วยโจด

ช่างไฟฟ้าอำเภอชนบท
ช่างไฟฟ้ากุดเพียขอม
ช่างไฟฟ้าชนบท
ช่างไฟฟ้าบ้านแท่น
ช่างไฟฟ้าปอแดง
ช่างไฟฟ้าวังแสง
ช่างไฟฟ้าศรีบุญเรือง
ช่างไฟฟ้าห้วยแก
ช่างไฟฟ้าโนนพะยอม

ช่างไฟฟ้าอำเภอชุมแพ
ช่างไฟฟ้าขัวเรียง
ช่างไฟฟ้าชุมแพ
ช่างไฟฟ้านาหนองทุ่ม
ช่างไฟฟ้านาเพียง
ช่างไฟฟ้าวังหินลาด
ช่างไฟฟ้าหนองเขียด
ช่างไฟฟ้าหนองเสาเล้า
ช่างไฟฟ้าหนองไผ่
ช่างไฟฟ้าโนนสะอาด
ช่างไฟฟ้าโนนหัน
ช่างไฟฟ้าโนนอุดม
ช่างไฟฟ้าไชยสอ

ช่างไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง
ช่างไฟฟ้ากุดน้ำใส
ช่างไฟฟ้าทรายมูล
ช่างไฟฟ้าท่ากระเสริม
ช่างไฟฟ้าน้ำพอง
ช่างไฟฟ้าบัวเงิน
ช่างไฟฟ้าบัวใหญ่
ช่างไฟฟ้าบ้านขาม
ช่างไฟฟ้าพังทุย
ช่างไฟฟ้าม่วงหวาน
ช่างไฟฟ้าวังชัย
ช่างไฟฟ้าสะอาด
ช่างไฟฟ้าหนองกุง

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านฝาง
ช่างไฟฟ้าบ้านฝาง
ช่างไฟฟ้าบ้านเหล่า
ช่างไฟฟ้าป่ามะนาว
ช่างไฟฟ้าป่าหวายนั่ง
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าโคกงาม
ช่างไฟฟ้าโนนฆ้อง

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านไผ่
ช่างไฟฟ้าบ้านลาน
ช่างไฟฟ้าบ้านไผ่
ช่างไฟฟ้าป่าปอ
ช่างไฟฟ้าภูเหล็ก
ช่างไฟฟ้าหนองน้ำใส
ช่างไฟฟ้าหัวหนอง
ช่างไฟฟ้าหินตั้ง
ช่างไฟฟ้าเมืองเพีย
ช่างไฟฟ้าแคนเหนือ
ช่างไฟฟ้าในเมือง

ช่างไฟฟ้าอำเภอพระยืน
ช่างไฟฟ้าขามป้อม
ช่างไฟฟ้าบ้านโต้น
ช่างไฟฟ้าพระบุ
ช่างไฟฟ้าพระยืน
ช่างไฟฟ้าหนองแวง

ช่างไฟฟ้าอำเภอพล
ช่างไฟฟ้าลอมคอม
ช่างไฟฟ้าหนองมะเขือ
ช่างไฟฟ้าหนองแวงนางเบ้า
ช่างไฟฟ้าหนองแวงโสกพระ
ช่างไฟฟ้าหัวทุ่ง
ช่างไฟฟ้าเก่างิ้ว
ช่างไฟฟ้าเพ็กใหญ่
ช่างไฟฟ้าเมืองพล
ช่างไฟฟ้าโคกสง่า
ช่างไฟฟ้าโจดหนองแก
ช่างไฟฟ้าโนนข่า
ช่างไฟฟ้าโสกนกเต็น

ช่างไฟฟ้าอำเภอภูผาม่าน
ช่างไฟฟ้านาฝาย
ช่างไฟฟ้าภูผาม่าน
ช่างไฟฟ้าวังสวาบ
ช่างไฟฟ้าห้วยม่วง
ช่างไฟฟ้าโนนคอม

ช่างไฟฟ้าอำเภอภูเวียง
ช่างไฟฟ้ากุดขอนแก่น
ช่างไฟฟ้าดินดำ
ช่างไฟฟ้าทุ่งชมพู
ช่างไฟฟ้านาชุมแสง
ช่างไฟฟ้านาหว้า
ช่างไฟฟ้าบ้านเรือ
ช่างไฟฟ้าภูเวียง
ช่างไฟฟ้าสงเปือย
ช่างไฟฟ้าหนองกุงธนสาร
ช่างไฟฟ้าหนองกุงเซิน
ช่างไฟฟ้าหว้าทอง
ช่างไฟฟ้าเขาน้อย
ช่างไฟฟ้าเมืองเก่าพัฒนา
ช่างไฟฟ้าในเมือง

ช่างไฟฟ้าอำเภอมัญจาคีรี
ช่างไฟฟ้ากุดเค้า
ช่างไฟฟ้าคำแคน
ช่างไฟฟ้าท่าศาลา
ช่างไฟฟ้านาข่า
ช่างไฟฟ้านางาม
ช่างไฟฟ้าสวนหม่อน
ช่างไฟฟ้าหนองแปน
ช่างไฟฟ้าโพนเพ็ก

ช่างไฟฟ้าอำเภอสีชมพู
ช่างไฟฟ้าซำยาง
ช่างไฟฟ้าดงลาน
ช่างไฟฟ้านาจาน
ช่างไฟฟ้าบริบูรณ์
ช่างไฟฟ้าบ้านใหม่
ช่างไฟฟ้าภูห่าน
ช่างไฟฟ้าวังเพิ่ม
ช่างไฟฟ้าศรีสุข
ช่างไฟฟ้าสีชมพู
ช่างไฟฟ้าหนองแดง

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองสองห้อง
ช่างไฟฟ้าคึมชาด
ช่างไฟฟ้าดงเค็ง
ช่างไฟฟ้าดอนดั่ง
ช่างไฟฟ้าดอนดู่
ช่างไฟฟ้าตะกั่วป่า
ช่างไฟฟ้าวังหิน
ช่างไฟฟ้าสำโรง
ช่างไฟฟ้าหนองสองห้อง
ช่างไฟฟ้าหนองเม็ก
ช่างไฟฟ้าหนองไผ่ล้อม
ช่างไฟฟ้าหันโจด
ช่างไฟฟ้าโนนธาตุ

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองเรือ
ช่างไฟฟ้ากุดกว้าง
ช่างไฟฟ้าจระเข้
ช่างไฟฟ้าบ้านกง
ช่างไฟฟ้าบ้านผือ
ช่างไฟฟ้าบ้านเม็ง
ช่างไฟฟ้ายางคำ
ช่างไฟฟ้าหนองเรือ
ช่างไฟฟ้าโนนทอง
ช่างไฟฟ้าโนนทัน
ช่างไฟฟ้าโนนสะอาด

ช่างไฟฟ้าอำเภออุบลรัตน์
ช่างไฟฟ้าทุ่งโป่ง
ช่างไฟฟ้านาคำ
ช่างไฟฟ้าบ้านดง
ช่างไฟฟ้าศรีสุขสำราญ
ช่างไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์
ช่างไฟฟ้าโคกสูง

ช่างไฟฟ้าอำเภอเขาสวนกวาง
ช่างไฟฟ้าคำม่วง
ช่างไฟฟ้าดงเมืองแอม
ช่างไฟฟ้านางิ้ว
ช่างไฟฟ้าเขาสวนกวาง
ช่างไฟฟ้าโนนสมบูรณ์

ช่างไฟฟ้าอำเภอเปือยน้อย
ช่างไฟฟ้าขามป้อม
ช่างไฟฟ้าวังม่วง
ช่างไฟฟ้าสระแก้ว
ช่างไฟฟ้าเปือยน้อย

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้าดอนช้าง
ช่างไฟฟ้าดอนหัน
ช่างไฟฟ้าท่าพระ
ช่างไฟฟ้าบึงเนียม
ช่างไฟฟ้าบ้านค้อ
ช่างไฟฟ้าบ้านทุ่ม
ช่างไฟฟ้าบ้านหว้า
ช่างไฟฟ้าบ้านเป็ด
ช่างไฟฟ้าพระลับ
ช่างไฟฟ้าศิลา
ช่างไฟฟ้าสาวะถี
ช่างไฟฟ้าสำราญ
ช่างไฟฟ้าหนองตูม
ช่างไฟฟ้าเมืองเก่า
ช่างไฟฟ้าแดงใหญ่
ช่างไฟฟ้าโคกสี
ช่างไฟฟ้าโนนท่อน
ช่างไฟฟ้าในเมือง

ช่างไฟฟ้าอำเภอแวงน้อย
ช่างไฟฟ้าก้านเหลือง
ช่างไฟฟ้าทางขวาง
ช่างไฟฟ้าท่านางแนว
ช่างไฟฟ้าท่าวัด
ช่างไฟฟ้าละหานนา
ช่างไฟฟ้าแวงน้อย

ช่างไฟฟ้าอำเภอแวงใหญ่
ช่างไฟฟ้าคอนฉิม
ช่างไฟฟ้าแวงใหญ่
ช่างไฟฟ้าโนนทอง
ช่างไฟฟ้าโนนสะอาด
ช่างไฟฟ้าใหม่นาเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s