ช่างไฟฟ้ากาฬสินธุ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้ากาฬสินธุ์ บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

กาฬสินธุ์ช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟกาฬสินธุ์
ติดตั้งปลั๊กกาฬสินธุ์
ติดตั้งหลอดไฟกาฬสินธุ์
รับซ่อมไฟฟ้ากาฬสินธุ์
ซ่อมไฟบ้านกาฬสินธุ์
เดินสายไฟในบ้านกาฬสินธุ์
ช่างซ่อมไฟซ๊อตกาฬสินธุ์
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าในบ้าน เทคนิคการซ่อมที่คุณควรรู้

ระบบไฟฟ้าในบ้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจ เพราะถ้าให้พูดถึงเรื่องการซ่อมแซมบ้านส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกไปถึงโครงสร้าง ผนัง พื้น หรือระบบสุขาภิบาล แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยนึกถึงกันก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปเป็นเวลานานๆย่อมที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือแม้กระทั่งเกิดจากสภาพการใช้งานของตัวไฟฟ้าเอง แต่เมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เราก็ควรที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสียหรืออันตรายผู้ใช้หรือต่อทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ เราจึงมีแนวทางในการตรวจสอบและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังนี้

1.กรณีที่พบสายไฟขาดหรือมีรอยฉีกขาด ควรทำการแก้ไขด้วยการตัดและต่อสายไฟใหม่ แต่ถ้าพบกว่าสายไฟมีสภาพที่ค่อนข้างเก่ามีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่แต่ต้องต่อให้ถูกวิธีและตรวจสอบแน่นหนา เพราะการใช้สายไฟเก่าเป็นอันตรายมาก เสี่ยงต่อการเกิดสายไฟช๊อต หรือเส้นทองแดงที่อยู่ภายในมีการฉีกขาดได้

2.กรณีที่หลอดไฟไม่ติดหรือดับ สาเหตุอาจจะมาจากหลอดขาด ก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าทดสอบแล้วหลอดไม่ได้ขาดก็ให้ลองตรวจสอบที่สวิทช์ไฟว่าเสีย สายขาด หรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเหล่านี้ ก็ให้ทำการเปลี่ยนหรือเช็ควงจรและไล่สายใหม่อีกครั้ง

3.กรณีปลั๊กหรือเต้ารับ ไม่มีไฟ อาจจะเกิดจากสายข้างในขาด, เกิดจากการลัดวงจร ถ้าตรวจสอบพบก็ให้ต่อวงจรใหม่ให้เรียบร้อย แต่ถ้าเช็คดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากสายไฟขาดก็ควรไปดูที่คัทเอ้าท์ และฟิวส์ที่แผงควบคุม เพราะอาจจะเป็นที่ฟิวส์ขาด หรือถ้าใช้เป็นเซอร์กิตเบรคเกอร์ก็ให้ลองสับสวิทช์ดูใหม่

4.กรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านดับบ่อย สาเหตุมาจากแผงควบคุมไฟฟ้าตัดไฟ ลองตรวจสอบดูว่าขนาดของฟิวส์มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ก็ควรเปลี่ยนให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านหรือสถานที่ แต่ถ้าขนาดฟิวส์ที่ใส่อยู่เหมาะสมดีแล้ว ให้ลองไปตรวจสอบดูอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เต้ารับ สวิทช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังเสียบใช้งานอยู่ภายในบ้าน อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นมีการลัดวงจร ให้รีบทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนและถ้าพบว่ามีการใช้กระแสไฟเกินต้องแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขในลำดับต่อไป

5.กรณีที่พบว่ามีเสียงดังผิดปกติที่บริเวณสวิทช์ไฟ หรือที่แผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งน่าจะมาจากหน้าสัมผัส (Contact)ของอุปกรณ์นั้นมีความร้อนสูงเกิดขึ้น หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณหน้าสัมผันนั้นให้รีบทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

6.บางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงช็อตเบา ๆ ออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ลองไปตรวจสอบดูที่บัลลาสต์ว่าหลวมหรือไม่ และหากว่ามีหลอดไฟติดๆดับๆอาจจะเป็นที่สตาร์ทเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นที่บริเวณขั้วหลอดดำก็ควรที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่เช่นเดียวกัน

7.ในช่วงของการปฎิบัติงาน เพื่อความไม่ประมาท ควรดำเนินการสวมถุงมือด้วยทุกครั้ง หรือต้องตัดวงจรที่แหล่งจ่ายไฟออกเสียก่อน พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทนั้นๆ เช่น การใช้ไขควงที่ไว้สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเช็คไฟไปตรวจดูที่บริเวณที่จะทำการแก้ไขนั้นว่ามีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าพบว่ายังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ให้หยุดทำงานโดยทันทีแล้วตรวจสอบดูว่าเกิดไฟฟ้ารั่วจากจุดไหน เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ประมาท

8.ควรมีความเข้าใจในตัวเองก่อนว่า เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือเรียนจบมาทางด้านการซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรง ฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขเองได้ จึงไม่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเองเพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางที่ดีก็ควรเรียกช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลแก้ไขแทนจะดีกว่า

9.ในการแก้ไขอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ควรทำแบบระมัดระวังและควรตรวจสอบอย่างละเอียดให้ดี รวมทั้งไม่ทำการซ่อมแซมตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาหรือมีความรู้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

การดูแลรักษาบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านมีความใส่ใจและหมั่นตรวจสอบบ้านมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าเราคอยดูแลบ้านอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก จะเห็นได้จากข่าวเวลาที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟที่เก่า เสื่อมสภาพ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาสนใจบ้าน

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้ากาฬสินธุ์ งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างกาฬสินธุ์ ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

กาฬสินธุ์อัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
กาฬสินธุ์ประตูสแตนเลสกาฬสินธุ์
ประตูรั้วสแตนเลสกาฬสินธุ์
งานสแตนเลสกาฬสินธุ์
ร้านสแตนเลสกาฬสินธุ์
ราวสแตนเลสกาฬสินธุ์
ป้ายสแตนเลสกาฬสินธุ์
ประตูสแตนเลสราคากาฬสินธุ์
ราวกันตกสแตนเลสกาฬสินธุ์

เราเป็นช่างทำหลังคากาฬสินธุ์
ช่างงานโครงเหล็กกาฬสินธุ์
รับงานหลังคาโรงรถกาฬสินธุ์

รับเหมาโครงหลังคากันสาดกาฬสินธุ์
ต่อเติมจากบ้านเดิมกาฬสินธุ์
รับทำที่จอดรถกาฬสินธุ์

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสกาฬสินธุ์ ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้กาฬสินธุ์
ลวดลายสแตนเลสราคากาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ช่องรั้วสแตนเลสราคา
กาฬสินธุ์สแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
กาฬสินธุ์ประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสกาฬสินธุ์
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปกาฬสินธุ์
ประตูสแตนเลสผสมไม้กาฬสินธุ์

ช่างไฟฟ้าอำเภอฆ้องชัย
ช่างไฟฟ้าฆ้องชัยพัฒนา
ช่างไฟฟ้าลำชี
ช่างไฟฟ้าเหล่ากลาง
ช่างไฟฟ้าโคกสะอาด
ช่างไฟฟ้าโนนศิลา

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอนจาน
ช่างไฟฟ้าดงพยุง
ช่างไฟฟ้าดอนจาน
ช่างไฟฟ้านาจำปา
ช่างไฟฟ้าม่วงนา
ช่างไฟฟ้าสะอาดไชยศรี

ช่างไฟฟ้าอำเภอนาคู
ช่างไฟฟ้านาคู
ช่างไฟฟ้าบ่อแก้ว
ช่างไฟฟ้าภูแล่นช้าง
ช่างไฟฟ้าสายนาวัง
ช่างไฟฟ้าโนนนาจาง

ช่างไฟฟ้าอำเภอสามชัย
ช่างไฟฟ้าคำสร้างเที่ยง
ช่างไฟฟ้าสำราญ
ช่างไฟฟ้าสำราญใต้
ช่างไฟฟ้าหนองช้าง

ช่างไฟฟ้าอำเภอกมลาไสย
ช่างไฟฟ้ากมลาไสย
ช่างไฟฟ้าดงลิง
ช่างไฟฟ้าธัญญา
ช่างไฟฟ้าหนองแปน
ช่างไฟฟ้าหลักเมือง
ช่างไฟฟ้าเจ้าท่า
ช่างไฟฟ้าโคกสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้าโพนงาม

ช่างไฟฟ้าอำเภอกุฉินารายณ์
ช่างไฟฟ้ากุดค้าว
ช่างไฟฟ้ากุดหว้า
ช่างไฟฟ้าจุมจัง
ช่างไฟฟ้านาขาม
ช่างไฟฟ้านาโก
ช่างไฟฟ้าบัวขาว
ช่างไฟฟ้าสมสะอาด
ช่างไฟฟ้าสามขา
ช่างไฟฟ้าหนองห้าง
ช่างไฟฟ้าเหล่าใหญ่
ช่างไฟฟ้าเหล่าไฮงาม
ช่างไฟฟ้าแจนแลน

ช่างไฟฟ้าอำเภอคำม่วง
ช่างไฟฟ้าดินจี่
ช่างไฟฟ้าทุ่งคลอง
ช่างไฟฟ้านาทัน
ช่างไฟฟ้านาบอน
ช่างไฟฟ้าเนินยาง
ช่างไฟฟ้าโพน

ช่างไฟฟ้าอำเภอท่าคันโท
ช่างไฟฟ้ากุงเก่า
ช่างไฟฟ้ากุดจิก
ช่างไฟฟ้าดงสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้าท่าคันโท
ช่างไฟฟ้านาตาล
ช่างไฟฟ้ายางอู้ม

ช่างไฟฟ้าอำเภอนามน
ช่างไฟฟ้านามน
ช่างไฟฟ้ายอดแกง
ช่างไฟฟ้าสงเปลือย
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหลักเหลี่ยม

ช่างไฟฟ้าอำเภอยางตลาด
ช่างไฟฟ้าคลองขาม
ช่างไฟฟ้าดอนสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้านาดี
ช่างไฟฟ้านาเชือก
ช่างไฟฟ้าบัวบาน
ช่างไฟฟ้ายางตลาด
ช่างไฟฟ้าหนองตอกแป้น
ช่างไฟฟ้าหนองอีเฒ่า
ช่างไฟฟ้าหัวงัว
ช่างไฟฟ้าหัวนาคำ
ช่างไฟฟ้าอิตื้อ
ช่างไฟฟ้าอุ่มเม่า
ช่างไฟฟ้าเขาพระนอน
ช่างไฟฟ้าเว่อ
ช่างไฟฟ้าโนนสูง

ช่างไฟฟ้าอำเภอร่องคำ
ช่างไฟฟ้าร่องคำ
ช่างไฟฟ้าสามัคคี
ช่างไฟฟ้าเหล่าอ้อย

ช่างไฟฟ้าอำเภอสมเด็จ
ช่างไฟฟ้าผาเสวย
ช่างไฟฟ้ามหาไชย
ช่างไฟฟ้าลำห้วยหลัว
ช่างไฟฟ้าศรีสมเด็จ
ช่างไฟฟ้าสมเด็จ
ช่างไฟฟ้าหนองแวง
ช่างไฟฟ้าหมูม่น
ช่างไฟฟ้าแซงบาดาล

ช่างไฟฟ้าอำเภอสหัสขันธ์
ช่างไฟฟ้านามะเขือ
ช่างไฟฟ้านิคม
ช่างไฟฟ้าภูสิงห์
ช่างไฟฟ้าสหัสขันธ์
ช่างไฟฟ้าโนนน้ำเกลี้ยง
ช่างไฟฟ้าโนนบุรี
ช่างไฟฟ้าโนนศิลา
ช่างไฟฟ้าโนนแหลมทอง

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองกุงศรี
ช่างไฟฟ้าดงมูล
ช่างไฟฟ้าลำหนองแสน
ช่างไฟฟ้าหนองกุงศรี
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหนองสรวง
ช่างไฟฟ้าหนองหิน
ช่างไฟฟ้าหนองใหญ่
ช่างไฟฟ้าเสาเล้า
ช่างไฟฟ้าโคกเครือ

ช่างไฟฟ้าอำเภอห้วยผึ้ง
ช่างไฟฟ้าคำบง
ช่างไฟฟ้านิคมห้วยผึ้ง
ช่างไฟฟ้าหนองอีบุตร
ช่างไฟฟ้าไค้นุ่น

ช่างไฟฟ้าอำเภอห้วยเม็ก
ช่างไฟฟ้ากุดโดน
ช่างไฟฟ้าคำเหมือดแก้ว
ช่างไฟฟ้าคำใหญ่
ช่างไฟฟ้าทรายทอง
ช่างไฟฟ้าบึงนาเรียง
ช่างไฟฟ้าพิมูล
ช่างไฟฟ้าหัวหิน
ช่างไฟฟ้าห้วยเม็ก
ช่างไฟฟ้าโนนสะอาด

ช่างไฟฟ้าอำเภอเขาวง
ช่างไฟฟ้ากุดปลาค้าว
ช่างไฟฟ้ากุดสิมคุ้มใหม่
ช่างไฟฟ้าคุ้มเก่า
ช่างไฟฟ้าสงเปลือย
ช่างไฟฟ้าสระพังทอง
ช่างไฟฟ้าหนองผือ

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้ากลางหมื่น
ช่างไฟฟ้ากาฬสินธุ์
ช่างไฟฟ้าขมิ้น
ช่างไฟฟ้านาจารย์
ช่างไฟฟ้าบึงวิชัย
ช่างไฟฟ้าภูดิน
ช่างไฟฟ้าภูปอ
ช่างไฟฟ้าลำคลอง
ช่างไฟฟ้าลำปาว
ช่างไฟฟ้าลำพาน
ช่างไฟฟ้าหนองกุง
ช่างไฟฟ้าหลุบ
ช่างไฟฟ้าห้วยโพธิ์
ช่างไฟฟ้าเชียงเครือ
ช่างไฟฟ้าเหนือ
ช่างไฟฟ้าโพนทอง
ช่างไฟฟ้าไผ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s