ช่างไฟฟ้าเชียงราย ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้าเชียงราย บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

เชียงรายช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟเชียงราย
ติดตั้งปลั๊กเชียงราย
ติดตั้งหลอดไฟเชียงราย
รับซ่อมไฟฟ้าเชียงราย
ซ่อมไฟบ้านเชียงราย
เดินสายไฟในบ้านเชียงราย
ช่างซ่อมไฟซ๊อตเชียงราย
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าในบ้าน เทคนิคการซ่อมที่คุณควรรู้

ระบบไฟฟ้าในบ้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจ เพราะถ้าให้พูดถึงเรื่องการซ่อมแซมบ้านส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกไปถึงโครงสร้าง ผนัง พื้น หรือระบบสุขาภิบาล แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยนึกถึงกันก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปเป็นเวลานานๆย่อมที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือแม้กระทั่งเกิดจากสภาพการใช้งานของตัวไฟฟ้าเอง แต่เมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เราก็ควรที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสียหรืออันตรายผู้ใช้หรือต่อทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ เราจึงมีแนวทางในการตรวจสอบและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังนี้

1.กรณีที่พบสายไฟขาดหรือมีรอยฉีกขาด ควรทำการแก้ไขด้วยการตัดและต่อสายไฟใหม่ แต่ถ้าพบกว่าสายไฟมีสภาพที่ค่อนข้างเก่ามีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่แต่ต้องต่อให้ถูกวิธีและตรวจสอบแน่นหนา เพราะการใช้สายไฟเก่าเป็นอันตรายมาก เสี่ยงต่อการเกิดสายไฟช๊อต หรือเส้นทองแดงที่อยู่ภายในมีการฉีกขาดได้

2.กรณีที่หลอดไฟไม่ติดหรือดับ สาเหตุอาจจะมาจากหลอดขาด ก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าทดสอบแล้วหลอดไม่ได้ขาดก็ให้ลองตรวจสอบที่สวิทช์ไฟว่าเสีย สายขาด หรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเหล่านี้ ก็ให้ทำการเปลี่ยนหรือเช็ควงจรและไล่สายใหม่อีกครั้ง

3.กรณีปลั๊กหรือเต้ารับ ไม่มีไฟ อาจจะเกิดจากสายข้างในขาด, เกิดจากการลัดวงจร ถ้าตรวจสอบพบก็ให้ต่อวงจรใหม่ให้เรียบร้อย แต่ถ้าเช็คดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากสายไฟขาดก็ควรไปดูที่คัทเอ้าท์ และฟิวส์ที่แผงควบคุม เพราะอาจจะเป็นที่ฟิวส์ขาด หรือถ้าใช้เป็นเซอร์กิตเบรคเกอร์ก็ให้ลองสับสวิทช์ดูใหม่

4.กรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านดับบ่อย สาเหตุมาจากแผงควบคุมไฟฟ้าตัดไฟ ลองตรวจสอบดูว่าขนาดของฟิวส์มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ก็ควรเปลี่ยนให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านหรือสถานที่ แต่ถ้าขนาดฟิวส์ที่ใส่อยู่เหมาะสมดีแล้ว ให้ลองไปตรวจสอบดูอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เต้ารับ สวิทช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังเสียบใช้งานอยู่ภายในบ้าน อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นมีการลัดวงจร ให้รีบทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนและถ้าพบว่ามีการใช้กระแสไฟเกินต้องแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขในลำดับต่อไป

5.กรณีที่พบว่ามีเสียงดังผิดปกติที่บริเวณสวิทช์ไฟ หรือที่แผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งน่าจะมาจากหน้าสัมผัส (Contact)ของอุปกรณ์นั้นมีความร้อนสูงเกิดขึ้น หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณหน้าสัมผันนั้นให้รีบทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

6.บางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงช็อตเบา ๆ ออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ลองไปตรวจสอบดูที่บัลลาสต์ว่าหลวมหรือไม่ และหากว่ามีหลอดไฟติดๆดับๆอาจจะเป็นที่สตาร์ทเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นที่บริเวณขั้วหลอดดำก็ควรที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่เช่นเดียวกัน

7.ในช่วงของการปฎิบัติงาน เพื่อความไม่ประมาท ควรดำเนินการสวมถุงมือด้วยทุกครั้ง หรือต้องตัดวงจรที่แหล่งจ่ายไฟออกเสียก่อน พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทนั้นๆ เช่น การใช้ไขควงที่ไว้สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเช็คไฟไปตรวจดูที่บริเวณที่จะทำการแก้ไขนั้นว่ามีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าพบว่ายังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ให้หยุดทำงานโดยทันทีแล้วตรวจสอบดูว่าเกิดไฟฟ้ารั่วจากจุดไหน เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ประมาท

8.ควรมีความเข้าใจในตัวเองก่อนว่า เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือเรียนจบมาทางด้านการซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรง ฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขเองได้ จึงไม่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเองเพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางที่ดีก็ควรเรียกช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลแก้ไขแทนจะดีกว่า

9.ในการแก้ไขอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ควรทำแบบระมัดระวังและควรตรวจสอบอย่างละเอียดให้ดี รวมทั้งไม่ทำการซ่อมแซมตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาหรือมีความรู้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

การดูแลรักษาบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านมีความใส่ใจและหมั่นตรวจสอบบ้านมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าเราคอยดูแลบ้านอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก จะเห็นได้จากข่าวเวลาที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟที่เก่า เสื่อมสภาพ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาสนใจบ้าน

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าเชียงราย งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างเชียงราย ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

เชียงรายอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
เชียงรายประตูสแตนเลสเชียงราย
ประตูรั้วสแตนเลสเชียงราย
งานสแตนเลสเชียงราย
ร้านสแตนเลสเชียงราย
ราวสแตนเลสเชียงราย
ป้ายสแตนเลสเชียงราย
ประตูสแตนเลสราคาเชียงราย
ราวกันตกสแตนเลสเชียงราย

เราเป็นช่างทำหลังคาเชียงราย
ช่างงานโครงเหล็กเชียงราย
รับงานหลังคาโรงรถเชียงราย

รับเหมาโครงหลังคากันสาดเชียงราย
ต่อเติมจากบ้านเดิมเชียงราย
รับทำที่จอดรถเชียงราย

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสเชียงราย ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้เชียงราย
ลวดลายสแตนเลสราคาเชียงราย
เชียงรายช่องรั้วสแตนเลสราคา
เชียงรายสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
เชียงรายประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสเชียงราย
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปเชียงราย
ประตูสแตนเลสผสมไม้เชียงราย

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอยหลวง
ช่างไฟฟ้าปงน้อย
ช่างไฟฟ้าหนองป่าก่อ
ช่างไฟฟ้าโชคชัย

ช่างไฟฟ้าอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ช่างไฟฟ้าดงมหาวัน
ช่างไฟฟ้าทุ่งก่อ
ช่างไฟฟ้าป่าซาง

ช่างไฟฟ้าอำเภอขุนตาล
ช่างไฟฟ้าต้า
ช่างไฟฟ้าป่าตาล
ช่างไฟฟ้ายางฮอม

ช่างไฟฟ้าอำเภอป่าแดด
ช่างไฟฟ้าป่าแงะ
ช่างไฟฟ้าป่าแดด
ช่างไฟฟ้าศรีโพธิ์เงิน
ช่างไฟฟ้าสันมะค่า
ช่างไฟฟ้าโรงช้าง

ช่างไฟฟ้าอำเภอพญาเม็งราย
ช่างไฟฟ้าตาดควัน
ช่างไฟฟ้าเม็งราย
ช่างไฟฟ้าแม่ต๋ำ
ช่างไฟฟ้าแม่เปา
ช่างไฟฟ้าไม้ยา

ช่างไฟฟ้าอำเภอพาน
ช่างไฟฟ้าดอยงาม
ช่างไฟฟ้าทรายขาว
ช่างไฟฟ้าทานตะวัน
ช่างไฟฟ้าธารทอง
ช่างไฟฟ้าป่าหุ่ง
ช่างไฟฟ้าม่วงคำ
ช่างไฟฟ้าสันกลาง
ช่างไฟฟ้าสันติสุข
ช่างไฟฟ้าสันมะเค็ด
ช่างไฟฟ้าหัวง้ม
ช่างไฟฟ้าเจริญเมือง
ช่างไฟฟ้าเมืองพาน
ช่างไฟฟ้าเวียงห้าว
ช่างไฟฟ้าแม่อ้อ
ช่างไฟฟ้าแม่เย็น

ช่างไฟฟ้าอำเภอเชียงของ
ช่างไฟฟ้าครึ่ง
ช่างไฟฟ้าบุญเรือง
ช่างไฟฟ้าริมโขง
ช่างไฟฟ้าศรีดอนชัย
ช่างไฟฟ้าสถาน
ช่างไฟฟ้าห้วยซ้อ
ช่างไฟฟ้าเวียง

ช่างไฟฟ้าอำเภอเชียงแสน
ช่างไฟฟ้าบ้านแซว
ช่างไฟฟ้าป่าสัก
ช่างไฟฟ้าศรีดอนมูล
ช่างไฟฟ้าเวียง
ช่างไฟฟ้าแม่เงิน
ช่างไฟฟ้าโยนก

ช่างไฟฟ้าอำเภอเทิง
ช่างไฟฟ้างิ้ว
ช่างไฟฟ้าตับเต่า
ช่างไฟฟ้าปล้อง
ช่างไฟฟ้าศรีดอนไชย
ช่างไฟฟ้าสันทรายงาม
ช่างไฟฟ้าหงาว
ช่างไฟฟ้าหนองแรด
ช่างไฟฟ้าเชียงเคี่ยน
ช่างไฟฟ้าเวียง
ช่างไฟฟ้าแม่ลอย

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้าดอยลาน
ช่างไฟฟ้าดอยฮาง
ช่างไฟฟ้าท่าสาย
ช่างไฟฟ้าท่าสุด
ช่างไฟฟ้านางแล
ช่างไฟฟ้าบ้านดู่
ช่างไฟฟ้าป่าอ้อดอนชัย
ช่างไฟฟ้ารอบเวียง
ช่างไฟฟ้าริมกก
ช่างไฟฟ้าสันทราย
ช่างไฟฟ้าห้วยชมภู
ช่างไฟฟ้าห้วยสัก
ช่างไฟฟ้าเวียง
ช่างไฟฟ้าแม่กรณ์
ช่างไฟฟ้าแม่ข้าวต้ม
ช่างไฟฟ้าแม่ยาว

ช่างไฟฟ้าอำเภอเวียงชัย
ช่างไฟฟ้าดอนศิลา
ช่างไฟฟ้าผางาม
ช่างไฟฟ้าเมืองชุม
ช่างไฟฟ้าเวียงชัย
ช่างไฟฟ้าเวียงเหนือ

ช่างไฟฟ้าอำเภอเวียงป่าเป้า
ช่างไฟฟ้าบ้านโป่ง
ช่างไฟฟ้าป่างิ้ว
ช่างไฟฟ้าสันสลี
ช่างไฟฟ้าเวียง
ช่างไฟฟ้าเวียงกาหลง
ช่างไฟฟ้าแม่เจดีย์
ช่างไฟฟ้าแม่เจดีย์ใหม่

ช่างไฟฟ้าอำเภอเวียงแก่น
ช่างไฟฟ้าท่าข้าม
ช่างไฟฟ้าปอ
ช่างไฟฟ้าม่วงยาย
ช่างไฟฟ้าหล่ายงาว

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่จัน
ช่างไฟฟ้าจอมสวรรค์
ช่างไฟฟ้าจันจว้า
ช่างไฟฟ้าจันจว้าใต้
ช่างไฟฟ้าท่าข้าวเปลือก
ช่างไฟฟ้าป่าซาง
ช่างไฟฟ้าป่าตึง
ช่างไฟฟ้าศรีค้ำ
ช่างไฟฟ้าสันทราย
ช่างไฟฟ้าแม่คำ
ช่างไฟฟ้าแม่จัน
ช่างไฟฟ้าแม่ไร่

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ช่างไฟฟ้าเทอดไทย
ช่างไฟฟ้าแม่ฟ้าหลวง
ช่างไฟฟ้าแม่สลองนอก
ช่างไฟฟ้าแม่สลองใน

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่ลาว
ช่างไฟฟ้าจอมหมอกแก้ว
ช่างไฟฟ้าดงมะดะ
ช่างไฟฟ้าบัวสลี
ช่างไฟฟ้าป่าก่อดำ
ช่างไฟฟ้าโป่งแพร่

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่สรวย
ช่างไฟฟ้าท่าก๊อ
ช่างไฟฟ้าป่าแดด
ช่างไฟฟ้าวาวี
ช่างไฟฟ้าศรีถ้อย
ช่างไฟฟ้าเจดีย์หลวง
ช่างไฟฟ้าแม่พริก
ช่างไฟฟ้าแม่สรวย

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่สาย
ช่างไฟฟ้าบ้านด้าย
ช่างไฟฟ้าศรีเมืองชุม
ช่างไฟฟ้าห้วยไคร้
ช่างไฟฟ้าเกาะช้าง
ช่างไฟฟ้าเวียงพางคำ
ช่างไฟฟ้าแม่สาย
ช่างไฟฟ้าโป่งงาม ช่างไฟฟ้าโป่งผา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s