ช่างไฟฟ้าแพร่ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้าแพร่ บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

แพร่ช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟแพร่
ติดตั้งปลั๊กแพร่
ติดตั้งหลอดไฟแพร่
รับซ่อมไฟฟ้าแพร่
ซ่อมไฟบ้านแพร่
เดินสายไฟในบ้านแพร่
ช่างซ่อมไฟซ๊อตแพร่
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

งานไฟฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน
เป็นต้น
2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
3. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันไฟฟ้ามีการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐาน
ทางด้านความปลอดภัยในการใช้ไว้บ้างเพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาสู่ความหายนะและการสูญเสียต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาไฟฟ้าเข้ามามีส่วนพัวพันกับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอนก็ยังใช้ไฟฟ้าแต่ทว่า มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านผู้ใช้ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ ในการศึกษาไฟฟ้าทำอันตรายให้แก่ร่างกายได้ผู้ที่จะได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าหรือสัมผัสถูกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียวหรืออาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแต่เพียงจุดเดียวใน
ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินครบวงจรทำให้เกิดอันตรายเเก่ร่างกายขึ้น ไฟฟ้าให้โทษแก่มนุษย์ ดังนี้

1.เป็นอันตรายแก่ชีวิต
สิ่งที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บ คือ การไหลของกระแสไฟฟ้า(วัดเป็นจำนวนแอมแปร์) ซึ่งจะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อย ถ้าเป็นกระแสไฟสลับก็สามารถจะทำอันตรายถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้านั้นได้ไหลผ่านอวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่น หัวใจ อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีอาการ 4 อย่าง คือ
1.1 กล้ามเนื้อแข็งตัว
1.2 หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และหยุดทำงาน
1.3 เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย
1.4 ระบบประสาทชะงัก

2.เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
อันตรายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้และระเบิด ทำให้ทรัพย์สินเสียหายปีละมากๆ เนื่องจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
วิธีช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกกระเเสไฟฟ้าดูดติดอยู่ อย่าใช้อวัยวะร่างกายของท่านแตะต้องร่างหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่เป็นอันขาด มิฉะนั้นท่านอาจดูดไปด้วย การช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าให้เลือกใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดสวิตช์หรือคัทเอาท์ หรือเต้าเสียบออก
2. หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ให้ใช้ไม้แห้ง หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้น
3. ให้ใช้ผ้าหรือเชือกเเห้งคล้องแขน ขา หรือลำตัว ผู้ถูกไฟฟ้าดูดชักลากออกไปให้พ้นสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าหากผู้ถูก
ไฟดูดสลบหมดสติให้ทำการปฐมพยาบาลให้ฟื้นต่อไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
1. อย่าใช้สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจพลิกตัวนอนทับแตก จะถูกไฟฟ้าดูดได้
2. อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำที่ชื้นแฉะ ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย
4. อย่าใช้ข้อต่อแยก เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลัง อาจทำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
5. อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด
6. อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลม ลอดใต้เสื่อหรือพรม เปลือกหุ้มหรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช๊อตได้ง่าย
7. อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอันตรายได้
8. อย่าซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
9. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อ ไฟฟ้าอาจรั่วเป็นอันตรายได้
10. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะน้ำจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได้
11. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับ เช่น ไขควง หัวแร้ง เครื่องวัดไฟฟ้า ฯลฯ
12. อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
13. สวิทช์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก
14. อย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า

ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจดูเสียก่อนว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ชำรุด แตก หัก หรือเปล่า
2. ก่อนปฏิบัติงาน เช่น การต่อสายไฟ ควรยกสะพานไฟ (Cut Out) ออกเสียก่อน
3. ขณะทำงานไม่ควรหยอกล้อกันเป็นอันขาด
4. ไม่ควรเสี่ยงอันตรายเมื่อไม่มีความแน่ใจ
5. ขณะทำงานมือ เท้า ต้องแห้ง หรือสวมรองเท้า
6. ก่อนปฏิบัติงาน ควรจะเขียนวงจรดูเสียก่อนเพื่อความไม่ประมาท
7. เมื่อเสร็จงาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียดและถูกต้องเสียก่อน
8. เมื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่
9. ไม่ควรนำฟิวส์ที่โตกว่าขนาดที่ใช้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดทองแดงแทนฟิวส์
10. รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้ผ้าเทปพันสายให้เรียบร้อยเสียก่อน
11. ต่อวงจรให้เสร็จเสียก่อน จึงนำปลายสายทั้งคู่เข้าแผงสวิทช์
12. สายเครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ชนิดหุ้มฉนวน 2 ชั้น ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าแพร่ งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างแพร่ ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

แพร่อัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
แพร่ประตูสแตนเลสแพร่
ประตูรั้วสแตนเลสแพร่
งานสแตนเลสแพร่
ร้านสแตนเลสแพร่
ราวสแตนเลสแพร่
ป้ายสแตนเลสแพร่
ประตูสแตนเลสราคาแพร่
ราวกันตกสแตนเลสแพร่

เราเป็นช่างทำหลังคาแพร่
ช่างงานโครงเหล็กแพร่
รับงานหลังคาโรงรถแพร่

รับเหมาโครงหลังคากันสาดแพร่
ต่อเติมจากบ้านเดิมแพร่
รับทำที่จอดรถแพร่

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสแพร่ ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้แพร่
ลวดลายสแตนเลสราคาแพร่
แพร่ช่องรั้วสแตนเลสราคา
แพร่สแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
แพร่ประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสแพร่
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปแพร่
ประตูสแตนเลสผสมไม้แพร่

ช่างไฟฟ้าอำเภอร้องกวาง
ช่างไฟฟ้าทุ่งศรี
ช่างไฟฟ้าน้ำเลา
ช่างไฟฟ้าบ้านเวียง
ช่างไฟฟ้าร้องกวาง
ช่างไฟฟ้าร้องเข็ม
ช่างไฟฟ้าห้วยโรง
ช่างไฟฟ้าแม่ทราย
ช่างไฟฟ้าแม่ยางตาล
ช่างไฟฟ้าแม่ยางร้อง
ช่างไฟฟ้าแม่ยางฮ่อ
ช่างไฟฟ้าไผ่โทน

ช่างไฟฟ้าอำเภอลอง
ช่างไฟฟ้าต้าผามอก
ช่างไฟฟ้าทุ่งแล้ง
ช่างไฟฟ้าบ่อเหล็กลอง
ช่างไฟฟ้าบ้านปิน
ช่างไฟฟ้าปากกาง
ช่างไฟฟ้าหัวทุ่ง
ช่างไฟฟ้าห้วยอ้อ
ช่างไฟฟ้าเวียงต้า
ช่างไฟฟ้าแม่ปาน

ช่างไฟฟ้าอำเภอวังชิ้น
ช่างไฟฟ้านาพูน
ช่างไฟฟ้าป่าสัก
ช่างไฟฟ้าวังชิ้น
ช่างไฟฟ้าสรอย
ช่างไฟฟ้าแม่ป้าก
ช่างไฟฟ้าแม่พุง
ช่างไฟฟ้าแม่เกิ๋ง

ช่างไฟฟ้าอำเภอสอง
ช่างไฟฟ้าทุ่งน้าว
ช่างไฟฟ้าบ้านกลาง
ช่างไฟฟ้าบ้านหนุน
ช่างไฟฟ้าสะเอียบ
ช่างไฟฟ้าหัวเมือง
ช่างไฟฟ้าห้วยหม้าย
ช่างไฟฟ้าเตาปูน
ช่างไฟฟ้าแดนชุมพล

ช่างไฟฟ้าอำเภอสูงเม่น
ช่างไฟฟ้าดอนมูล
ช่างไฟฟ้าน้ำชำ
ช่างไฟฟ้าบ้านกวาง
ช่างไฟฟ้าบ้านกาศ
ช่างไฟฟ้าบ้านปง
ช่างไฟฟ้าบ้านเหล่า
ช่างไฟฟ้าพระหลวง
ช่างไฟฟ้าร่องกาศ
ช่างไฟฟ้าสบสาย
ช่างไฟฟ้าสูงเม่น
ช่างไฟฟ้าหัวฝาย
ช่างไฟฟ้าเวียงทอง

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองม่วงไข่
ช่างไฟฟ้าตำหนักธรรม
ช่างไฟฟ้าทุ่งแค้ว
ช่างไฟฟ้าน้ำรัด
ช่างไฟฟ้าวังหลวง
ช่างไฟฟ้าหนองม่วงไข่
ช่างไฟฟ้าแม่คำมี

ช่างไฟฟ้าอำเภอเด่นชัย
ช่างไฟฟ้าปงป่าหวาย
ช่างไฟฟ้าห้วยไร่
ช่างไฟฟ้าเด่นชัย
ช่างไฟฟ้าแม่จั๊วะ
ช่างไฟฟ้าไทรย้อย

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้ากาญจนา
ช่างไฟฟ้าช่อแฮ
ช่างไฟฟ้าทุ่งกวาว
ช่างไฟฟ้าทุ่งโฮ้ง
ช่างไฟฟ้าท่าข้าม
ช่างไฟฟ้านาจักร
ช่างไฟฟ้าน้ำชำ
ช่างไฟฟ้าบ้านถิ่น
ช่างไฟฟ้าป่าแดง
ช่างไฟฟ้าป่าแมต
ช่างไฟฟ้าร่องฟอง
ช่างไฟฟ้าวังธง
ช่างไฟฟ้าวังหงษ์
ช่างไฟฟ้าสวนเขื่อน
ช่างไฟฟ้าห้วยม้า
ช่างไฟฟ้าเหมืองหม้อ
ช่างไฟฟ้าแม่คำมี
ช่างไฟฟ้าแม่ยม
ช่างไฟฟ้าแม่หล่าย
ช่างไฟฟ้าในเวียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s