ช่างไฟเชียงใหม่ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้าเชียงใหม่ บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

เชียงใหม่ช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟเชียงใหม่
ติดตั้งปลั๊กเชียงใหม่
ติดตั้งหลอดไฟเชียงใหม่
รับซ่อมไฟฟ้าเชียงใหม่
ซ่อมไฟบ้านเชียงใหม่
เดินสายไฟในบ้านเชียงใหม่
ช่างซ่อมไฟซ๊อตเชียงใหม่
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

งานไฟฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน
เป็นต้น
2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
3. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันไฟฟ้ามีการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐาน
ทางด้านความปลอดภัยในการใช้ไว้บ้างเพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาสู่ความหายนะและการสูญเสียต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาไฟฟ้าเข้ามามีส่วนพัวพันกับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอนก็ยังใช้ไฟฟ้าแต่ทว่า มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านผู้ใช้ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ ในการศึกษาไฟฟ้าทำอันตรายให้แก่ร่างกายได้ผู้ที่จะได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าหรือสัมผัสถูกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียวหรืออาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแต่เพียงจุดเดียวใน
ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินครบวงจรทำให้เกิดอันตรายเเก่ร่างกายขึ้น ไฟฟ้าให้โทษแก่มนุษย์ ดังนี้

1.เป็นอันตรายแก่ชีวิต
สิ่งที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บ คือ การไหลของกระแสไฟฟ้า(วัดเป็นจำนวนแอมแปร์) ซึ่งจะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อย ถ้าเป็นกระแสไฟสลับก็สามารถจะทำอันตรายถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้านั้นได้ไหลผ่านอวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่น หัวใจ อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีอาการ 4 อย่าง คือ
1.1 กล้ามเนื้อแข็งตัว
1.2 หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และหยุดทำงาน
1.3 เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย
1.4 ระบบประสาทชะงัก

2.เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
อันตรายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้และระเบิด ทำให้ทรัพย์สินเสียหายปีละมากๆ เนื่องจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
วิธีช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกกระเเสไฟฟ้าดูดติดอยู่ อย่าใช้อวัยวะร่างกายของท่านแตะต้องร่างหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่เป็นอันขาด มิฉะนั้นท่านอาจดูดไปด้วย การช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าให้เลือกใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดสวิตช์หรือคัทเอาท์ หรือเต้าเสียบออก
2. หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ให้ใช้ไม้แห้ง หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้น
3. ให้ใช้ผ้าหรือเชือกเเห้งคล้องแขน ขา หรือลำตัว ผู้ถูกไฟฟ้าดูดชักลากออกไปให้พ้นสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าหากผู้ถูก
ไฟดูดสลบหมดสติให้ทำการปฐมพยาบาลให้ฟื้นต่อไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
1. อย่าใช้สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจพลิกตัวนอนทับแตก จะถูกไฟฟ้าดูดได้
2. อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำที่ชื้นแฉะ ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย
4. อย่าใช้ข้อต่อแยก เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลัง อาจทำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
5. อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด
6. อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลม ลอดใต้เสื่อหรือพรม เปลือกหุ้มหรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช๊อตได้ง่าย
7. อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอันตรายได้
8. อย่าซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
9. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อ ไฟฟ้าอาจรั่วเป็นอันตรายได้
10. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะน้ำจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได้
11. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับ เช่น ไขควง หัวแร้ง เครื่องวัดไฟฟ้า ฯลฯ
12. อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
13. สวิทช์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก
14. อย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า

ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจดูเสียก่อนว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ชำรุด แตก หัก หรือเปล่า
2. ก่อนปฏิบัติงาน เช่น การต่อสายไฟ ควรยกสะพานไฟ (Cut Out) ออกเสียก่อน
3. ขณะทำงานไม่ควรหยอกล้อกันเป็นอันขาด
4. ไม่ควรเสี่ยงอันตรายเมื่อไม่มีความแน่ใจ
5. ขณะทำงานมือ เท้า ต้องแห้ง หรือสวมรองเท้า
6. ก่อนปฏิบัติงาน ควรจะเขียนวงจรดูเสียก่อนเพื่อความไม่ประมาท
7. เมื่อเสร็จงาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียดและถูกต้องเสียก่อน
8. เมื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่
9. ไม่ควรนำฟิวส์ที่โตกว่าขนาดที่ใช้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดทองแดงแทนฟิวส์
10. รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้ผ้าเทปพันสายให้เรียบร้อยเสียก่อน
11. ต่อวงจรให้เสร็จเสียก่อน จึงนำปลายสายทั้งคู่เข้าแผงสวิทช์
12. สายเครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ชนิดหุ้มฉนวน 2 ชั้น ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างเชียงใหม่ ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

เชียงใหม่อัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
เชียงใหม่ประตูสแตนเลสเชียงใหม่
ประตูรั้วสแตนเลสเชียงใหม่
งานสแตนเลสเชียงใหม่
ร้านสแตนเลสเชียงใหม่
ราวสแตนเลสเชียงใหม่
ป้ายสแตนเลสเชียงใหม่
ประตูสแตนเลสราคาเชียงใหม่
ราวกันตกสแตนเลสเชียงใหม่

เราเป็นช่างทำหลังคาเชียงใหม่
ช่างงานโครงเหล็กเชียงใหม่
รับงานหลังคาโรงรถเชียงใหม่

รับเหมาโครงหลังคากันสาดเชียงใหม่
ต่อเติมจากบ้านเดิมเชียงใหม่
รับทำที่จอดรถเชียงใหม่

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสเชียงใหม่ ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้เชียงใหม่
ลวดลายสแตนเลสราคาเชียงใหม่
เชียงใหม่ช่องรั้วสแตนเลสราคา
เชียงใหม่สแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
เชียงใหม่ประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสเชียงใหม่
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปเชียงใหม่
ประตูสแตนเลสผสมไม้เชียงใหม่

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอยหล่อ
ช่างไฟฟ้าดอยหล่อ
ช่างไฟฟ้ายางคราม
ช่างไฟฟ้าสองแคว
ช่างไฟฟ้าสันติสุข

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่ออน
ช่างไฟฟ้าทาเหนือ
ช่างไฟฟ้าบ้านสหกรณ์
ช่างไฟฟ้าห้วยแก้ว
ช่างไฟฟ้าออนกลาง
ช่างไฟฟ้าออนเหนือ
ช่างไฟฟ้าแม่ทา

ช่างไฟฟ้าอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ช่างไฟฟ้าบ้านจันทร์
ช่างไฟฟ้าแจ่มหลวง
ช่างไฟฟ้าแม่แดด

ช่างไฟฟ้าอำเภอจอมทอง
ช่างไฟฟ้าข่วงเปา
ช่างไฟฟ้าดอยแก้ว
ช่างไฟฟ้าบ้านหลวง
ช่างไฟฟ้าบ้านแปะ
ช่างไฟฟ้าสบเตี๊ยะ
ช่างไฟฟ้าแม่สอย

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอยสะเก็ด
ช่างไฟฟ้าตลาดขวัญ
ช่างไฟฟ้าตลาดใหญ่
ช่างไฟฟ้าป่าป้อง
ช่างไฟฟ้าป่าลาน
ช่างไฟฟ้าป่าเมี่ยง
ช่างไฟฟ้าลวงเหนือ
ช่างไฟฟ้าสง่าบ้าน
ช่างไฟฟ้าสันปูเลย
ช่างไฟฟ้าสำราญราษฎร์
ช่างไฟฟ้าเชิงดอย
ช่างไฟฟ้าเทพเสด็จ
ช่างไฟฟ้าแม่คือ
ช่างไฟฟ้าแม่ฮ้อยเงิน
ช่างไฟฟ้าแม่โป่ง

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอยเต่า
ช่างไฟฟ้าดอยเต่า
ช่างไฟฟ้าท่าเดื่อ
ช่างไฟฟ้าบงตัน
ช่างไฟฟ้าบ้านแอ่น
ช่างไฟฟ้ามืดกา
ช่างไฟฟ้าโปงทุ่ง

ช่างไฟฟ้าอำเภอฝาง
ช่างไฟฟ้าม่อนปิ่น
ช่างไฟฟ้าสันทราย
ช่างไฟฟ้าเวียง
ช่างไฟฟ้าแม่ข่า
ช่างไฟฟ้าแม่คะ
ช่างไฟฟ้าแม่งอน
ช่างไฟฟ้าแม่สูน
ช่างไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน

ช่างไฟฟ้าอำเภอพร้าว
ช่างไฟฟ้าทุ่งหลวง
ช่างไฟฟ้าน้ำแพร่
ช่างไฟฟ้าบ้านโป่ง
ช่างไฟฟ้าป่าตุ้ม
ช่างไฟฟ้าป่าไหน่
ช่างไฟฟ้าสันทราย
ช่างไฟฟ้าเขื่อนผาก
ช่างไฟฟ้าเวียง
ช่างไฟฟ้าแม่ปั๋ง
ช่างไฟฟ้าแม่แวน
ช่างไฟฟ้าโหล่งขอด

ช่างไฟฟ้าอำเภอสะเมิง
ช่างไฟฟ้าบ่อแก้ว
ช่างไฟฟ้ายั้งเมิน
ช่างไฟฟ้าสะเมิงเหนือ
ช่างไฟฟ้าสะเมิงใต้
ช่างไฟฟ้าแม่สาบ

ช่างไฟฟ้าอำเภอสันกำแพง
ช่างไฟฟ้าต้นเปา
ช่างไฟฟ้าทรายมูล
ช่างไฟฟ้าบวกค้าง
ช่างไฟฟ้าร้องวัวแดง
ช่างไฟฟ้าสันกลาง
ช่างไฟฟ้าสันกำแพง
ช่างไฟฟ้าห้วยทราย
ช่างไฟฟ้าออนใต้
ช่างไฟฟ้าแช่ช้าง
ช่างไฟฟ้าแม่ปูคา

ช่างไฟฟ้าอำเภอสันทราย
ช่างไฟฟ้าป่าไผ่
ช่างไฟฟ้าสันทรายน้อย
ช่างไฟฟ้าสันทรายหลวง
ช่างไฟฟ้าสันนาเม็ง
ช่างไฟฟ้าสันป่าเปา
ช่างไฟฟ้าสันพระเนตร
ช่างไฟฟ้าหนองจ๊อม
ช่างไฟฟ้าหนองหาร
ช่างไฟฟ้าหนองแหย่ง
ช่างไฟฟ้าเมืองเล็น
ช่างไฟฟ้าแม่แฝก
ช่างไฟฟ้าแม่แฝกใหม่

ช่างไฟฟ้าอำเภอสันป่าตอง
ช่างไฟฟ้าทุ่งต้อม
ช่างไฟฟ้าทุ่งสะโตก
ช่างไฟฟ้าท่าวังพร้าว
ช่างไฟฟ้าน้ำบ่อหลวง
ช่างไฟฟ้าบ้านกลาง
ช่างไฟฟ้าบ้านแม
ช่างไฟฟ้ามะขามหลวง
ช่างไฟฟ้ามะขุนหวาน
ช่างไฟฟ้ายุหว่า
ช่างไฟฟ้าสันกลาง
ช่างไฟฟ้าแม่ก๊า

ช่างไฟฟ้าอำเภอสารภี
ช่างไฟฟ้าขัวมุง
ช่างไฟฟ้าชมภู
ช่างไฟฟ้าดอนแก้ว
ช่างไฟฟ้าท่ากว้าง
ช่างไฟฟ้าท่าวังตาล
ช่างไฟฟ้าป่าบง
ช่างไฟฟ้ายางเนิ้ง
ช่างไฟฟ้าสันทราย
ช่างไฟฟ้าสารภี
ช่างไฟฟ้าหนองผึ้ง
ช่างไฟฟ้าหนองแฝก
ช่างไฟฟ้าไชยสถาน

ช่างไฟฟ้าอำเภอหางดง
ช่างไฟฟ้าขุนคง
ช่างไฟฟ้าน้ำแพร่
ช่างไฟฟ้าบ้านปง
ช่างไฟฟ้าบ้านแหวน
ช่างไฟฟ้าสบแม่ข่า
ช่างไฟฟ้าสันผักหวาน
ช่างไฟฟ้าหนองควาย
ช่างไฟฟ้าหนองตอง
ช่างไฟฟ้าหนองแก๋ว
ช่างไฟฟ้าหางดง
ช่างไฟฟ้าหารแก้ว

ช่างไฟฟ้าอำเภออมก๋อย
ช่างไฟฟ้านาเกียน
ช่างไฟฟ้าม่อนจอง
ช่างไฟฟ้ายางเปียง
ช่างไฟฟ้าสบโขง
ช่างไฟฟ้าอมก๋อย
ช่างไฟฟ้าแม่ตื่น

ช่างไฟฟ้าอำเภอฮอด
ช่างไฟฟ้านาคอเรือ
ช่างไฟฟ้าบ่อสลี
ช่างไฟฟ้าบ่อหลวง
ช่างไฟฟ้าบ้านตาล
ช่างไฟฟ้าหางดง
ช่างไฟฟ้าฮอด

ช่างไฟฟ้าอำเภอเชียงดาว
ช่างไฟฟ้าทุ่งข้าวพวง
ช่างไฟฟ้าปิงโค้ง
ช่างไฟฟ้าเชียงดาว
ช่างไฟฟ้าเมืองคอง
ช่างไฟฟ้าเมืองงาย
ช่างไฟฟ้าเมืองนะ
ช่างไฟฟ้าแม่นะ

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้าช้างคลาน
ช่างไฟฟ้าช้างม่อย
ช่างไฟฟ้าช้างเผือก
ช่างไฟฟ้าท่าศาลา
ช่างไฟฟ้าป่าตัน
ช่างไฟฟ้าป่าแดด
ช่างไฟฟ้าพระสิงห์
ช่างไฟฟ้าฟ้าฮ่าม
ช่างไฟฟ้าวัดเกต
ช่างไฟฟ้าศรีภูมิ
ช่างไฟฟ้าสันผีเสื้อ
ช่างไฟฟ้าสุเทพ
ช่างไฟฟ้าหนองป่าครั่ง
ช่างไฟฟ้าหนองหอย
ช่างไฟฟ้าหายยา
ช่างไฟฟ้าแม่เหียะ

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่ริม
ช่างไฟฟ้าขี้เหล็ก
ช่างไฟฟ้าดอนแก้ว
ช่างไฟฟ้าริมเหนือ
ช่างไฟฟ้าริมใต้
ช่างไฟฟ้าสะลวง
ช่างไฟฟ้าสันโป่ง
ช่างไฟฟ้าห้วยทราย
ช่างไฟฟ้าเหมืองแก้ว
ช่างไฟฟ้าแม่สา
ช่างไฟฟ้าแม่แรม
ช่างไฟฟ้าโป่งแยง

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่วาง
ช่างไฟฟ้าดอนเปา
ช่างไฟฟ้าทุ่งปี้
ช่างไฟฟ้าทุ่งรวงทอง
ช่างไฟฟ้าบ้านกาด
ช่างไฟฟ้าแม่วิน

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่อาย
ช่างไฟฟ้าท่าตอน
ช่างไฟฟ้าบ้านหลวง
ช่างไฟฟ้ามะลิกา
ช่างไฟฟ้าสันต้นหมื้อ
ช่างไฟฟ้าแม่นาวาง
ช่างไฟฟ้าแม่สาว
ช่างไฟฟ้าแม่อาย

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่แจ่ม
ช่างไฟฟ้ากองแขก
ช่างไฟฟ้าช่างเคิ่ง
ช่างไฟฟ้าท่าผา
ช่างไฟฟ้าบ้านจันทร์
ช่างไฟฟ้าบ้านทับ
ช่างไฟฟ้าปางหินฝน
ช่างไฟฟ้าแจ่มหลวง
ช่างไฟฟ้าแม่นาจร
ช่างไฟฟ้าแม่ศึก
ช่างไฟฟ้าแม่แดด

ช่างไฟฟ้าอำเภอแม่แตง
ช่างไฟฟ้ากื้ดช้าง
ช่างไฟฟ้าขี้เหล็ก
ช่างไฟฟ้าช่อแล
ช่างไฟฟ้าบ้านช้าง
ช่างไฟฟ้าบ้านเป้า
ช่างไฟฟ้าป่าแป๋
ช่างไฟฟ้าสบเปิง
ช่างไฟฟ้าสมก๋าย
ช่างไฟฟ้าสันป่ายาง
ช่างไฟฟ้าสันมหาพน
ช่างไฟฟ้าอินทขิล
ช่างไฟฟ้าเมืองก๋าย
ช่างไฟฟ้าแม่หอพระ
ช่างไฟฟ้าแม่แตง

ช่างไฟฟ้าอำเภอไชยปราการ
ช่างไฟฟ้าปงตำ
ช่างไฟฟ้าศรีดงเย็น
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าแม่ทะลบ

ช่างไฟฟ้าอำเภอเวียงแหง
ช่างไฟฟ้าเปียงหลวง
ช่างไฟฟ้าเมืองแหง
ช่างไฟฟ้าแสนไห

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s