ไฟช๊อตสระบุรี ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ

รับซ่อมไฟฟ้าสระบุรี บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

สระบุรีช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟสระบุรี
ติดตั้งปลั๊กสระบุรี
ติดตั้งหลอดไฟสระบุรี
รับซ่อมไฟฟ้าสระบุรี
ซ่อมไฟบ้านสระบุรี
เดินสายไฟในบ้านสระบุรี
ช่างซ่อมไฟซ๊อตสระบุรี
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

งานไฟฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน
เป็นต้น
2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
3. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันไฟฟ้ามีการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐาน
ทางด้านความปลอดภัยในการใช้ไว้บ้างเพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาสู่ความหายนะและการสูญเสียต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาไฟฟ้าเข้ามามีส่วนพัวพันกับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอนก็ยังใช้ไฟฟ้าแต่ทว่า มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านผู้ใช้ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ ในการศึกษาไฟฟ้าทำอันตรายให้แก่ร่างกายได้ผู้ที่จะได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าหรือสัมผัสถูกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียวหรืออาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแต่เพียงจุดเดียวใน
ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินครบวงจรทำให้เกิดอันตรายเเก่ร่างกายขึ้น ไฟฟ้าให้โทษแก่มนุษย์ ดังนี้

1.เป็นอันตรายแก่ชีวิต
สิ่งที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บ คือ การไหลของกระแสไฟฟ้า(วัดเป็นจำนวนแอมแปร์) ซึ่งจะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อย ถ้าเป็นกระแสไฟสลับก็สามารถจะทำอันตรายถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้านั้นได้ไหลผ่านอวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่น หัวใจ อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีอาการ 4 อย่าง คือ
1.1 กล้ามเนื้อแข็งตัว
1.2 หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และหยุดทำงาน
1.3 เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย
1.4 ระบบประสาทชะงัก

2.เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
อันตรายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้และระเบิด ทำให้ทรัพย์สินเสียหายปีละมากๆ เนื่องจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
วิธีช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกกระเเสไฟฟ้าดูดติดอยู่ อย่าใช้อวัยวะร่างกายของท่านแตะต้องร่างหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่เป็นอันขาด มิฉะนั้นท่านอาจดูดไปด้วย การช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าให้เลือกใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดสวิตช์หรือคัทเอาท์ หรือเต้าเสียบออก
2. หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ให้ใช้ไม้แห้ง หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้น
3. ให้ใช้ผ้าหรือเชือกเเห้งคล้องแขน ขา หรือลำตัว ผู้ถูกไฟฟ้าดูดชักลากออกไปให้พ้นสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าหากผู้ถูก
ไฟดูดสลบหมดสติให้ทำการปฐมพยาบาลให้ฟื้นต่อไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
1. อย่าใช้สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจพลิกตัวนอนทับแตก จะถูกไฟฟ้าดูดได้
2. อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำที่ชื้นแฉะ ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย
4. อย่าใช้ข้อต่อแยก เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลัง อาจทำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
5. อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด
6. อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลม ลอดใต้เสื่อหรือพรม เปลือกหุ้มหรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช๊อตได้ง่าย
7. อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอันตรายได้
8. อย่าซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
9. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อ ไฟฟ้าอาจรั่วเป็นอันตรายได้
10. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะน้ำจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได้
11. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับ เช่น ไขควง หัวแร้ง เครื่องวัดไฟฟ้า ฯลฯ
12. อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
13. สวิทช์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก
14. อย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า

ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจดูเสียก่อนว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ชำรุด แตก หัก หรือเปล่า
2. ก่อนปฏิบัติงาน เช่น การต่อสายไฟ ควรยกสะพานไฟ (Cut Out) ออกเสียก่อน
3. ขณะทำงานไม่ควรหยอกล้อกันเป็นอันขาด
4. ไม่ควรเสี่ยงอันตรายเมื่อไม่มีความแน่ใจ
5. ขณะทำงานมือ เท้า ต้องแห้ง หรือสวมรองเท้า
6. ก่อนปฏิบัติงาน ควรจะเขียนวงจรดูเสียก่อนเพื่อความไม่ประมาท
7. เมื่อเสร็จงาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียดและถูกต้องเสียก่อน
8. เมื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่
9. ไม่ควรนำฟิวส์ที่โตกว่าขนาดที่ใช้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดทองแดงแทนฟิวส์
10. รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้ผ้าเทปพันสายให้เรียบร้อยเสียก่อน
11. ต่อวงจรให้เสร็จเสียก่อน จึงนำปลายสายทั้งคู่เข้าแผงสวิทช์
12. สายเครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ชนิดหุ้มฉนวน 2 ชั้น ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าสระบุรี งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างสระบุรี ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

สระบุรีอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
สระบุรีประตูสแตนเลสสระบุรี
ประตูรั้วสแตนเลสสระบุรี
งานสแตนเลสสระบุรี
ร้านสแตนเลสสระบุรี
ราวสแตนเลสสระบุรี
ป้ายสแตนเลสสระบุรี
ประตูสแตนเลสราคาสระบุรี
ราวกันตกสแตนเลสสระบุรี

เราเป็นช่างทำหลังคาสระบุรี
ช่างงานโครงเหล็กสระบุรี
รับงานหลังคาโรงรถสระบุรี

รับเหมาโครงหลังคากันสาดสระบุรี
ต่อเติมจากบ้านเดิมสระบุรี
รับทำที่จอดรถสระบุรี

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสสระบุรี ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้สระบุรี
ลวดลายสแตนเลสราคาสระบุรี
สระบุรีช่องรั้วสแตนเลสราคา
สระบุรีสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
สระบุรีประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสสระบุรี
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปสระบุรี
ประตูสแตนเลสผสมไม้สระบุรี

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอนพุด
ช่างไฟฟ้าดงตะงาว
ช่างไฟฟ้าดอนพุด
ช่างไฟฟ้าบ้านหลวง
ช่างไฟฟ้าไผ่หลิ่ว

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านหมอ
ช่างไฟฟ้าตลาดน้อย
ช่างไฟฟ้าบางโขมด
ช่างไฟฟ้าบ้านครัว
ช่างไฟฟ้าบ้านหมอ
ช่างไฟฟ้าสร่างโศก
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหรเทพ
ช่างไฟฟ้าโคกใหญ่
ช่างไฟฟ้าไผ่ขวาง

ช่างไฟฟ้าอำเภอพระพุทธบาท
ช่างไฟฟ้าขุนโขลน
ช่างไฟฟ้าธารเกษม
ช่างไฟฟ้านายาว
ช่างไฟฟ้าพระพุทธบาท
ช่างไฟฟ้าพุกร่าง
ช่างไฟฟ้าพุคำจาน
ช่างไฟฟ้าหนองแก
ช่างไฟฟ้าห้วยป่าหวาย
ช่างไฟฟ้าเขาวง

ช่างไฟฟ้าอำเภอมวกเหล็ก
ช่างไฟฟ้าซับสนุ่น
ช่างไฟฟ้ามวกเหล็ก
ช่างไฟฟ้ามิตรภาพ
ช่างไฟฟ้าลำพญากลาง
ช่างไฟฟ้าลำสมพุง
ช่างไฟฟ้าหนองย่างเสือ

ช่างไฟฟ้าอำเภอวังม่วง
ช่างไฟฟ้าคำพราน
ช่างไฟฟ้าวังม่วง
ช่างไฟฟ้าแสลงพัน

ช่างไฟฟ้าอำเภอวิหารแดง
ช่างไฟฟ้าคลองเรือ
ช่างไฟฟ้าบ้านลำ
ช่างไฟฟ้าวิหารแดง
ช่างไฟฟ้าหนองสรวง
ช่างไฟฟ้าหนองหมู
ช่างไฟฟ้าเจริญธรรม

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองแค
ช่างไฟฟ้ากุ่มหัก
ช่างไฟฟ้าคชสิทธิ์
ช่างไฟฟ้าบัวลอย
ช่างไฟฟ้าหนองจรเข้
ช่างไฟฟ้าหนองจิก
ช่างไฟฟ้าหนองนาก
ช่างไฟฟ้าหนองปลาหมอ
ช่างไฟฟ้าหนองปลิง
ช่างไฟฟ้าหนองแขม
ช่างไฟฟ้าหนองแค
ช่างไฟฟ้าหนองโรง
ช่างไฟฟ้าหนองไข่น้ำ
ช่างไฟฟ้าห้วยขมิ้น
ช่างไฟฟ้าห้วยทราย
ช่างไฟฟ้าโคกตูม
ช่างไฟฟ้าโคกแย้
ช่างไฟฟ้าโพนทอง
ช่างไฟฟ้าไผ่ต่ำ

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองแซง
ช่างไฟฟ้าม่วงหวาน
ช่างไฟฟ้าหนองกบ
ช่างไฟฟ้าหนองควายโซ
ช่างไฟฟ้าหนองสีดา
ช่างไฟฟ้าหนองหัวโพ
ช่างไฟฟ้าหนองแซง
ช่างไฟฟ้าเขาดิน
ช่างไฟฟ้าโคกสะอาด
ช่างไฟฟ้าไก่เส่า

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองโดน
ช่างไฟฟ้าดอนทอง
ช่างไฟฟ้าบ้านกลับ
ช่างไฟฟ้าบ้านโปร่ง
ช่างไฟฟ้าหนองโดน

ช่างไฟฟ้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างไฟฟ้าบ้านแก้ง
ช่างไฟฟ้าผึ้งรวง
ช่างไฟฟ้าพุแค
ช่างไฟฟ้าหน้าพระลาน
ช่างไฟฟ้าห้วยบง
ช่างไฟฟ้าเขาดินพัฒนา

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้ากุดนกเปล้า
ช่างไฟฟ้าดาวเรือง
ช่างไฟฟ้าตลิ่งชัน
ช่างไฟฟ้าตะกุด
ช่างไฟฟ้านาโฉง
ช่างไฟฟ้าปากข้าวสาร
ช่างไฟฟ้าปากเพรียว
ช่างไฟฟ้าหนองปลาไหล
ช่างไฟฟ้าหนองยาว
ช่างไฟฟ้าหนองโน
ช่างไฟฟ้าโคกสว่าง

ช่างไฟฟ้าอำเภอเสาไห้
ช่างไฟฟ้างิ้วงาม
ช่างไฟฟ้าต้นตาล
ช่างไฟฟ้าท่าช้าง
ช่างไฟฟ้าบ้านยาง
ช่างไฟฟ้าพระยาทด
ช่างไฟฟ้าม่วงงาม
ช่างไฟฟ้าศาลารีไทย
ช่างไฟฟ้าสวนดอกไม้
ช่างไฟฟ้าหัวปลวก
ช่างไฟฟ้าเมืองเก่า
ช่างไฟฟ้าเริงราง
ช่างไฟฟ้าเสาไห้

ช่างไฟฟ้าอำเภอแก่งคอย
ช่างไฟฟ้าชะอม
ช่างไฟฟ้าชำผักแพว
ช่างไฟฟ้าตาลเดี่ยว
ช่างไฟฟ้าทับกวาง
ช่างไฟฟ้าท่าคล้อ
ช่างไฟฟ้าท่าตูม
ช่างไฟฟ้าท่ามะปราง
ช่างไฟฟ้าบ้านธาตุ
ช่างไฟฟ้าบ้านป่า
ช่างไฟฟ้าสองคอน
ช่างไฟฟ้าหินซ้อน
ช่างไฟฟ้าห้วยแห้ง
ช่างไฟฟ้าเตาปูน
ช่างไฟฟ้าแก่งคอย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s