ไฟช๊อตสุพรรณบุรี ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ

รับซ่อมไฟฟ้าสุพรรณบุรี บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

สุพรรณบุรีช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟสุพรรณบุรี
ติดตั้งปลั๊กสุพรรณบุรี
ติดตั้งหลอดไฟสุพรรณบุรี
รับซ่อมไฟฟ้าสุพรรณบุรี
ซ่อมไฟบ้านสุพรรณบุรี
เดินสายไฟในบ้านสุพรรณบุรี
ช่างซ่อมไฟซ๊อตสุพรรณบุรี
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ระบบไฟฟ้าในบ้าน เทคนิคการซ่อมที่คุณควรรู้

ระบบไฟฟ้าในบ้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจ เพราะถ้าให้พูดถึงเรื่องการซ่อมแซมบ้านส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกไปถึงโครงสร้าง ผนัง พื้น หรือระบบสุขาภิบาล แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยนึกถึงกันก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเมื่อเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปเป็นเวลานานๆย่อมที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือแม้กระทั่งเกิดจากสภาพการใช้งานของตัวไฟฟ้าเอง แต่เมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เราก็ควรที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสียหรืออันตรายผู้ใช้หรือต่อทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ เราจึงมีแนวทางในการตรวจสอบและซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังนี้

1.กรณีที่พบสายไฟขาดหรือมีรอยฉีกขาด ควรทำการแก้ไขด้วยการตัดและต่อสายไฟใหม่ แต่ถ้าพบกว่าสายไฟมีสภาพที่ค่อนข้างเก่ามีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่แต่ต้องต่อให้ถูกวิธีและตรวจสอบแน่นหนา เพราะการใช้สายไฟเก่าเป็นอันตรายมาก เสี่ยงต่อการเกิดสายไฟช๊อต หรือเส้นทองแดงที่อยู่ภายในมีการฉีกขาดได้

2.กรณีที่หลอดไฟไม่ติดหรือดับ สาเหตุอาจจะมาจากหลอดขาด ก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าทดสอบแล้วหลอดไม่ได้ขาดก็ให้ลองตรวจสอบที่สวิทช์ไฟว่าเสีย สายขาด หรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาเหล่านี้ ก็ให้ทำการเปลี่ยนหรือเช็ควงจรและไล่สายใหม่อีกครั้ง

3.กรณีปลั๊กหรือเต้ารับ ไม่มีไฟ อาจจะเกิดจากสายข้างในขาด, เกิดจากการลัดวงจร ถ้าตรวจสอบพบก็ให้ต่อวงจรใหม่ให้เรียบร้อย แต่ถ้าเช็คดูแล้วว่าไม่ได้เกิดจากสายไฟขาดก็ควรไปดูที่คัทเอ้าท์ และฟิวส์ที่แผงควบคุม เพราะอาจจะเป็นที่ฟิวส์ขาด หรือถ้าใช้เป็นเซอร์กิตเบรคเกอร์ก็ให้ลองสับสวิทช์ดูใหม่

4.กรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านดับบ่อย สาเหตุมาจากแผงควบคุมไฟฟ้าตัดไฟ ลองตรวจสอบดูว่าขนาดของฟิวส์มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ก็ควรเปลี่ยนให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านหรือสถานที่ แต่ถ้าขนาดฟิวส์ที่ใส่อยู่เหมาะสมดีแล้ว ให้ลองไปตรวจสอบดูอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เต้ารับ สวิทช์ไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังเสียบใช้งานอยู่ภายในบ้าน อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นมีการลัดวงจร ให้รีบทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนและถ้าพบว่ามีการใช้กระแสไฟเกินต้องแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขในลำดับต่อไป

5.กรณีที่พบว่ามีเสียงดังผิดปกติที่บริเวณสวิทช์ไฟ หรือที่แผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งน่าจะมาจากหน้าสัมผัส (Contact)ของอุปกรณ์นั้นมีความร้อนสูงเกิดขึ้น หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณหน้าสัมผันนั้นให้รีบทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

6.บางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงช็อตเบา ๆ ออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ลองไปตรวจสอบดูที่บัลลาสต์ว่าหลวมหรือไม่ และหากว่ามีหลอดไฟติดๆดับๆอาจจะเป็นที่สตาร์ทเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นที่บริเวณขั้วหลอดดำก็ควรที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่เช่นเดียวกัน

7.ในช่วงของการปฎิบัติงาน เพื่อความไม่ประมาท ควรดำเนินการสวมถุงมือด้วยทุกครั้ง หรือต้องตัดวงจรที่แหล่งจ่ายไฟออกเสียก่อน พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทนั้นๆ เช่น การใช้ไขควงที่ไว้สำหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเช็คไฟไปตรวจดูที่บริเวณที่จะทำการแก้ไขนั้นว่ามีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าพบว่ายังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ให้หยุดทำงานโดยทันทีแล้วตรวจสอบดูว่าเกิดไฟฟ้ารั่วจากจุดไหน เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงจะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ประมาท

8.ควรมีความเข้าใจในตัวเองก่อนว่า เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือเรียนจบมาทางด้านการซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยตรง ฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขเองได้ จึงไม่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเองเพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางที่ดีก็ควรเรียกช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลแก้ไขแทนจะดีกว่า

9.ในการแก้ไขอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า ควรทำแบบระมัดระวังและควรตรวจสอบอย่างละเอียดให้ดี รวมทั้งไม่ทำการซ่อมแซมตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาหรือมีความรู้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

การดูแลรักษาบ้านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านมีความใส่ใจและหมั่นตรวจสอบบ้านมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าเราคอยดูแลบ้านอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก จะเห็นได้จากข่าวเวลาที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟที่เก่า เสื่อมสภาพ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาสนใจบ้าน

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าสุพรรณบุรี งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างสุพรรณบุรี ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

สุพรรณบุรีอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
สุพรรณบุรีประตูสแตนเลสสุพรรณบุรี
ประตูรั้วสแตนเลสสุพรรณบุรี
งานสแตนเลสสุพรรณบุรี
ร้านสแตนเลสสุพรรณบุรี
ราวสแตนเลสสุพรรณบุรี
ป้ายสแตนเลสสุพรรณบุรี
ประตูสแตนเลสราคาสุพรรณบุรี
ราวกันตกสแตนเลสสุพรรณบุรี

เราเป็นช่างทำหลังคาสุพรรณบุรี
ช่างงานโครงเหล็กสุพรรณบุรี
รับงานหลังคาโรงรถสุพรรณบุรี

รับเหมาโครงหลังคากันสาดสุพรรณบุรี
ต่อเติมจากบ้านเดิมสุพรรณบุรี
รับทำที่จอดรถสุพรรณบุรี

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสสุพรรณบุรี ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้สุพรรณบุรี
ลวดลายสแตนเลสราคาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีช่องรั้วสแตนเลสราคา
สุพรรณบุรีสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
สุพรรณบุรีประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสสุพรรณบุรี
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปสุพรรณบุรี
ประตูสแตนเลสผสมไม้สุพรรณบุรี

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอนเจดีย์
ช่างไฟฟ้าดอนเจดีย์
ช่างไฟฟ้าทะเลบก
ช่างไฟฟ้าสระกระโจม
ช่างไฟฟ้าหนองสาหร่าย
ช่างไฟฟ้าไร่รถ

ช่างไฟฟ้าอำเภอด่านช้าง
ช่างไฟฟ้าด่านช้าง
ช่างไฟฟ้านิคมกระเสียว
ช่างไฟฟ้าวังคัน
ช่างไฟฟ้าวังยาว
ช่างไฟฟ้าหนองมะค่าโมง
ช่างไฟฟ้าห้วยขมิ้น
ช่างไฟฟ้าองค์พระ

ช่างไฟฟ้าอำเภอบางปลาม้า
ช่างไฟฟ้ากฤษณา
ช่างไฟฟ้าจรเข้ใหญ่
ช่างไฟฟ้าตะค่า
ช่างไฟฟ้าบางปลาม้า
ช่างไฟฟ้าบางใหญ่
ช่างไฟฟ้าบ้านแหลม
ช่างไฟฟ้ามะขามล้ม
ช่างไฟฟ้าวังน้ำเย็น
ช่างไฟฟ้าวัดดาว
ช่างไฟฟ้าวัดโบสถ์
ช่างไฟฟ้าสาลี
ช่างไฟฟ้าองครักษ์
ช่างไฟฟ้าโคกคราม
ช่างไฟฟ้าไผ่กองดิน

ช่างไฟฟ้าอำเภอศรีประจันต์
ช่างไฟฟ้าดอนปรู
ช่างไฟฟ้าบางงาม
ช่างไฟฟ้าบ้านกร่าง
ช่างไฟฟ้าปลายนา
ช่างไฟฟ้ามดแดง
ช่างไฟฟ้าวังน้ำซับ
ช่างไฟฟ้าวังยาง
ช่างไฟฟ้าวังหว้า
ช่างไฟฟ้าศรีประจันต์

ช่างไฟฟ้าอำเภอสองพี่น้อง
ช่างไฟฟ้าดอนมะนาว
ช่างไฟฟ้าต้นตาล
ช่างไฟฟ้าทุ่งคอก
ช่างไฟฟ้าบางตะเคียน
ช่างไฟฟ้าบางตาเถร
ช่างไฟฟ้าบางพลับ
ช่างไฟฟ้าบางเลน
ช่างไฟฟ้าบ่อสุพรรณ
ช่างไฟฟ้าบ้านกุ่ม
ช่างไฟฟ้าบ้านช้าง
ช่างไฟฟ้าศรีสำราญ
ช่างไฟฟ้าสองพี่น้อง
ช่างไฟฟ้าหนองบ่อ
ช่างไฟฟ้าหัวโพธิ์
ช่างไฟฟ้าเนินพระปรางค์

ช่างไฟฟ้าอำเภอสามชุก
ช่างไฟฟ้ากระเสียว
ช่างไฟฟ้าบ้านสระ
ช่างไฟฟ้าย่านยาว
ช่างไฟฟ้าวังลึก
ช่างไฟฟ้าสามชุก
ช่างไฟฟ้าหนองผักนาก
ช่างไฟฟ้าหนองสะเดา

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองหญ้าไซ
ช่างไฟฟ้าทัพหลวง
ช่างไฟฟ้าหนองขาม
ช่างไฟฟ้าหนองราชวัตร
ช่างไฟฟ้าหนองหญ้าไซ
ช่างไฟฟ้าหนองโพธิ์
ช่างไฟฟ้าแจงงาม

ช่างไฟฟ้าอำเภออู่ทอง
ช่างไฟฟ้ากระจัน
ช่างไฟฟ้าจรเข้สามพัน
ช่างไฟฟ้าดอนคา
ช่างไฟฟ้าดอนมะเกลือ
ช่างไฟฟ้าบ้านดอน
ช่างไฟฟ้าบ้านโข้ง
ช่างไฟฟ้าพลับพลาไชย
ช่างไฟฟ้ายุ้งทะลาย
ช่างไฟฟ้าสระพังลาน
ช่างไฟฟ้าสระยายโสม
ช่างไฟฟ้าหนองโอ่ง
ช่างไฟฟ้าอู่ทอง
ช่างไฟฟ้าเจดีย์

ช่างไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช
ช่างไฟฟ้าทุ่งคลี
ช่างไฟฟ้านางบวช
ช่างไฟฟ้าบ่อกรุ
ช่างไฟฟ้าปากน้ำ
ช่างไฟฟ้าป่าสะแก
ช่างไฟฟ้ายางนอน
ช่างไฟฟ้าวังศรีราช
ช่างไฟฟ้าหนองกระทุ่ม
ช่างไฟฟ้าหัวนา
ช่างไฟฟ้าหัวเขา
ช่างไฟฟ้าเขาดิน
ช่างไฟฟ้าเขาพระ
ช่างไฟฟ้าเดิมบาง
ช่างไฟฟ้าโคกช้าง

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้าดอนกำยาน
ช่างไฟฟ้าดอนตาล
ช่างไฟฟ้าดอนมะสังข์
ช่างไฟฟ้าดอนโพธิ์ทอง
ช่างไฟฟ้าตลิ่งชัน
ช่างไฟฟ้าทับตีเหล็ก
ช่างไฟฟ้าท่าพี่เลี้ยง
ช่างไฟฟ้าท่าระหัด
ช่างไฟฟ้าบางกุ้ง
ช่างไฟฟ้าบ้านโพธิ์
ช่างไฟฟ้าพิหารแดง
ช่างไฟฟ้ารั้วใหญ่
ช่างไฟฟ้าศาลาขาว
ช่างไฟฟ้าสนามคลี
ช่างไฟฟ้าสนามชัย
ช่างไฟฟ้าสระแก้ว
ช่างไฟฟ้าสวนแตง
ช่างไฟฟ้าโคกโคเฒ่า
ช่างไฟฟ้าโพธิ์พระยา
ช่างไฟฟ้าไผ่ขวาง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s