ไฟช๊อตอุดรธานี ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ

รับซ่อมไฟฟ้าอุดรธานี บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

อุดรธานีช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟอุดรธานี
ติดตั้งปลั๊กอุดรธานี
ติดตั้งหลอดไฟอุดรธานี
รับซ่อมไฟฟ้าอุดรธานี
ซ่อมไฟบ้านอุดรธานี
เดินสายไฟในบ้านอุดรธานี
ช่างซ่อมไฟซ๊อตอุดรธานี
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

งานไฟฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน
เป็นต้น
2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
3. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันไฟฟ้ามีการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐาน
ทางด้านความปลอดภัยในการใช้ไว้บ้างเพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาสู่ความหายนะและการสูญเสียต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาไฟฟ้าเข้ามามีส่วนพัวพันกับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอนก็ยังใช้ไฟฟ้าแต่ทว่า มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านผู้ใช้ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ ในการศึกษาไฟฟ้าทำอันตรายให้แก่ร่างกายได้ผู้ที่จะได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าหรือสัมผัสถูกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียวหรืออาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแต่เพียงจุดเดียวใน
ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินครบวงจรทำให้เกิดอันตรายเเก่ร่างกายขึ้น ไฟฟ้าให้โทษแก่มนุษย์ ดังนี้

1.เป็นอันตรายแก่ชีวิต
สิ่งที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บ คือ การไหลของกระแสไฟฟ้า(วัดเป็นจำนวนแอมแปร์) ซึ่งจะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อย ถ้าเป็นกระแสไฟสลับก็สามารถจะทำอันตรายถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้านั้นได้ไหลผ่านอวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่น หัวใจ อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีอาการ 4 อย่าง คือ
1.1 กล้ามเนื้อแข็งตัว
1.2 หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และหยุดทำงาน
1.3 เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย
1.4 ระบบประสาทชะงัก

2.เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
อันตรายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้และระเบิด ทำให้ทรัพย์สินเสียหายปีละมากๆ เนื่องจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
วิธีช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกกระเเสไฟฟ้าดูดติดอยู่ อย่าใช้อวัยวะร่างกายของท่านแตะต้องร่างหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่เป็นอันขาด มิฉะนั้นท่านอาจดูดไปด้วย การช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าให้เลือกใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดสวิตช์หรือคัทเอาท์ หรือเต้าเสียบออก
2. หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ให้ใช้ไม้แห้ง หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้น
3. ให้ใช้ผ้าหรือเชือกเเห้งคล้องแขน ขา หรือลำตัว ผู้ถูกไฟฟ้าดูดชักลากออกไปให้พ้นสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าหากผู้ถูก
ไฟดูดสลบหมดสติให้ทำการปฐมพยาบาลให้ฟื้นต่อไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
1. อย่าใช้สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจพลิกตัวนอนทับแตก จะถูกไฟฟ้าดูดได้
2. อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำที่ชื้นแฉะ ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย
4. อย่าใช้ข้อต่อแยก เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลัง อาจทำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
5. อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด
6. อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลม ลอดใต้เสื่อหรือพรม เปลือกหุ้มหรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช๊อตได้ง่าย
7. อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอันตรายได้
8. อย่าซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
9. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อ ไฟฟ้าอาจรั่วเป็นอันตรายได้
10. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะน้ำจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได้
11. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับ เช่น ไขควง หัวแร้ง เครื่องวัดไฟฟ้า ฯลฯ
12. อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
13. สวิทช์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก
14. อย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า

ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจดูเสียก่อนว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ชำรุด แตก หัก หรือเปล่า
2. ก่อนปฏิบัติงาน เช่น การต่อสายไฟ ควรยกสะพานไฟ (Cut Out) ออกเสียก่อน
3. ขณะทำงานไม่ควรหยอกล้อกันเป็นอันขาด
4. ไม่ควรเสี่ยงอันตรายเมื่อไม่มีความแน่ใจ
5. ขณะทำงานมือ เท้า ต้องแห้ง หรือสวมรองเท้า
6. ก่อนปฏิบัติงาน ควรจะเขียนวงจรดูเสียก่อนเพื่อความไม่ประมาท
7. เมื่อเสร็จงาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียดและถูกต้องเสียก่อน
8. เมื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่
9. ไม่ควรนำฟิวส์ที่โตกว่าขนาดที่ใช้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดทองแดงแทนฟิวส์
10. รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้ผ้าเทปพันสายให้เรียบร้อยเสียก่อน
11. ต่อวงจรให้เสร็จเสียก่อน จึงนำปลายสายทั้งคู่เข้าแผงสวิทช์
12. สายเครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ชนิดหุ้มฉนวน 2 ชั้น ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้าอุดรธานี งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างอุดรธานี ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

อุดรธานีอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
อุดรธานีประตูสแตนเลสอุดรธานี
ประตูรั้วสแตนเลสอุดรธานี
งานสแตนเลสอุดรธานี
ร้านสแตนเลสอุดรธานี
ราวสแตนเลสอุดรธานี
ป้ายสแตนเลสอุดรธานี
ประตูสแตนเลสราคาอุดรธานี
ราวกันตกสแตนเลสอุดรธานี

เราเป็นช่างทำหลังคาอุดรธานี
ช่างงานโครงเหล็กอุดรธานี
รับงานหลังคาโรงรถอุดรธานี

รับเหมาโครงหลังคากันสาดอุดรธานี
ต่อเติมจากบ้านเดิมอุดรธานี
รับทำที่จอดรถอุดรธานี

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสอุดรธานี ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้อุดรธานี
ลวดลายสแตนเลสราคาอุดรธานี
อุดรธานีช่องรั้วสแตนเลสราคา
อุดรธานีสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
อุดรธานีประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสอุดรธานี
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปอุดรธานี
ประตูสแตนเลสผสมไม้อุดรธานี

ช่างไฟฟ้าอำเภอกู่แก้ว
ช่างไฟฟ้าคอนสาย
ช่างไฟฟ้าค้อใหญ่
ช่างไฟฟ้าบ้านจีต
ช่างไฟฟ้าโนนทองอินทร์

ช่างไฟฟ้าอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ช่างไฟฟ้านาม่วง
ช่างไฟฟ้าห้วยสามพาด
ช่างไฟฟ้าอุ่มจาน

ช่างไฟฟ้าอำเภอกุดจับ
ช่างไฟฟ้ากุดจับ
ช่างไฟฟ้าขอนยูง
ช่างไฟฟ้าตาลเลียน
ช่างไฟฟ้าปะโค
ช่างไฟฟ้าสร้างก่อ
ช่างไฟฟ้าเชียงเพ็ง
ช่างไฟฟ้าเมืองเพีย

ช่างไฟฟ้าอำเภอกุมภวาปี
ช่างไฟฟ้ากุมภวาปี
ช่างไฟฟ้าตูมใต้
ช่างไฟฟ้าท่าลี่
ช่างไฟฟ้าปะโค
ช่างไฟฟ้าผาสุก
ช่างไฟฟ้าพันดอน
ช่างไฟฟ้าสีออ
ช่างไฟฟ้าหนองหว้า
ช่างไฟฟ้าห้วยเกิ้ง
ช่างไฟฟ้าเชียงแหว
ช่างไฟฟ้าเวียงคำ
ช่างไฟฟ้าเสอเพลอ
ช่างไฟฟ้าแชแล

ช่างไฟฟ้าอำเภอทุ่งฝน
ช่างไฟฟ้าทุ่งฝน
ช่างไฟฟ้าทุ่งใหญ่
ช่างไฟฟ้านาชุมแสง
ช่างไฟฟ้านาทม

ช่างไฟฟ้าอำเภอนายูง
ช่างไฟฟ้านายูง
ช่างไฟฟ้านาแค
ช่างไฟฟ้าบ้านก้อง
ช่างไฟฟ้าโนนทอง

ช่างไฟฟ้าอำเภอน้ำโสม
ช่างไฟฟ้านางัว
ช่างไฟฟ้าน้ำโสม
ช่างไฟฟ้าบ้านหยวก
ช่างไฟฟ้าศรีสำราญ
ช่างไฟฟ้าสามัคคี
ช่างไฟฟ้าหนองแวง
ช่างไฟฟ้าโสมเยี่ยม

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านดุง
ช่างไฟฟ้าดงเย็น
ช่างไฟฟ้าถ่อนนาลับ
ช่างไฟฟ้านาคำ
ช่างไฟฟ้านาไหม
ช่างไฟฟ้าบ้านจันทน์
ช่างไฟฟ้าบ้านชัย
ช่างไฟฟ้าบ้านดุง
ช่างไฟฟ้าบ้านตาด
ช่างไฟฟ้าบ้านม่วง
ช่างไฟฟ้าวังทอง
ช่างไฟฟ้าศรีสุทโธ
ช่างไฟฟ้าอ้อมกอ
ช่างไฟฟ้าโพนสูง

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านผือ
ช่างไฟฟ้ากลางใหญ่
ช่างไฟฟ้าข้าวสาร
ช่างไฟฟ้าคำด้วง
ช่างไฟฟ้าคำบง
ช่างไฟฟ้าจำปาโมง
ช่างไฟฟ้าบ้านค้อ
ช่างไฟฟ้าบ้านผือ
ช่างไฟฟ้าหนองหัวคู
ช่างไฟฟ้าหนองแวง
ช่างไฟฟ้าหายโศก
ช่างไฟฟ้าเขือน้ำ
ช่างไฟฟ้าเมืองพาน
ช่างไฟฟ้าโนนทอง

ช่างไฟฟ้าอำเภอพิบูลย์รักษ์
ช่างไฟฟ้าดอนกลอย
ช่างไฟฟ้านาทราย
ช่างไฟฟ้าบ้านแดง

ช่างไฟฟ้าอำเภอวังสามหมอ
ช่างไฟฟ้าคำโคกสูง
ช่างไฟฟ้าบะยาว
ช่างไฟฟ้าผาสุก
ช่างไฟฟ้าวังสามหมอ
ช่างไฟฟ้าหนองกุงทับม้า
ช่างไฟฟ้าหนองหญ้าไซ

ช่างไฟฟ้าอำเภอศรีธาตุ
ช่างไฟฟ้าจำปี
ช่างไฟฟ้าตาดทอง
ช่างไฟฟ้านายูง
ช่างไฟฟ้าบ้านโปร่ง
ช่างไฟฟ้าศรีธาตุ
ช่างไฟฟ้าหนองนกเขียน
ช่างไฟฟ้าหัวนาคำ

ช่างไฟฟ้าอำเภอสร้างคอม
ช่างไฟฟ้านาสะอาด
ช่างไฟฟ้าบ้านยวด
ช่างไฟฟ้าบ้านหินโงม
ช่างไฟฟ้าบ้านโคก
ช่างไฟฟ้าสร้างคอม
ช่างไฟฟ้าเชียงดา

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอ
ช่างไฟฟ้ากุดหมากไฟ
ช่างไฟฟ้าน้ำพ่น
ช่างไฟฟ้าหนองบัวบาน
ช่างไฟฟ้าหนองวัวซอ
ช่างไฟฟ้าหนองอ้อ
ช่างไฟฟ้าหมากหญ้า
ช่างไฟฟ้าอูบมุง
ช่างไฟฟ้าโนนหวาย

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองหาน
ช่างไฟฟ้าดอนหายโศก
ช่างไฟฟ้าบ้านยา
ช่างไฟฟ้าบ้านเชียง
ช่างไฟฟ้าผักตบ
ช่างไฟฟ้าพังงู
ช่างไฟฟ้าสร้อยพร้าว
ช่างไฟฟ้าสะแบง
ช่างไฟฟ้าหนองสระปลา
ช่างไฟฟ้าหนองหาน
ช่างไฟฟ้าหนองเม็ก
ช่างไฟฟ้าหนองไผ่
ช่างไฟฟ้าโพนงาม

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองแสง
ช่างไฟฟ้าทับกุง
ช่างไฟฟ้านาดี
ช่างไฟฟ้าหนองแสง
ช่างไฟฟ้าแสงสว่าง

ช่างไฟฟ้าอำเภอเพ็ญ
ช่างไฟฟ้าจอมศรี
ช่างไฟฟ้านาบัว
ช่างไฟฟ้านาพู่
ช่างไฟฟ้าบ้านธาตุ
ช่างไฟฟ้าบ้านเหล่า
ช่างไฟฟ้าสร้างแป้น
ช่างไฟฟ้าสุมเส้า
ช่างไฟฟ้าเชียงหวาง
ช่างไฟฟ้าเตาไห
ช่างไฟฟ้าเพ็ญ
ช่างไฟฟ้าโคกกลาง

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้ากุดสระ
ช่างไฟฟ้านากว้าง
ช่างไฟฟ้านาข่า
ช่างไฟฟ้านาดี
ช่างไฟฟ้านิคมสงเคราะห์
ช่างไฟฟ้าบ้านขาว
ช่างไฟฟ้าบ้านจั่น
ช่างไฟฟ้าบ้านตาด
ช่างไฟฟ้าบ้านเลื่อม
ช่างไฟฟ้าสามพร้าว
ช่างไฟฟ้าหนองขอนกว้าง
ช่างไฟฟ้าหนองนาคำ
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหนองไผ่
ช่างไฟฟ้าหนองไฮ
ช่างไฟฟ้าหมากแข้ง
ช่างไฟฟ้าหมูม่น
ช่างไฟฟ้าเชียงพิณ
ช่างไฟฟ้าเชียงยืน
ช่างไฟฟ้าโคกสะอาด
ช่างไฟฟ้าโนนสูง

ช่างไฟฟ้าอำเภอโนนสะอาด
ช่างไฟฟ้าทมนางาม
ช่างไฟฟ้าบุ่งแก้ว
ช่างไฟฟ้าหนองกุงศรี
ช่างไฟฟ้าโคกกลาง
ช่างไฟฟ้าโนนสะอาด
ช่างไฟฟ้าโพธิ์ศรีสำราญ

ช่างไฟฟ้าอำเภอไชยวาน
ช่างไฟฟ้าคำเลาะ
ช่างไฟฟ้าหนองหลัก
ช่างไฟฟ้าโพนสูง
ช่างไฟฟ้าไชยวาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s