ประเภทกระจกมีข้อดีข้อเสียไหม

1.กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass หรือ T/P) คืออะไร
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass หรือ T/P ) หรือที่เรียกว่ากระจกอบ
Benefit : ข้อดี
– มีความแข็งแรงกว่ากระจกโฟลท 4-5 เท่า ทำให้สามารถรับแรงกระแทก แรงกด และแรงบีบได้ดี
– ทนความร้อนได้สูงถึง 290ºC โดยกระจกไม่แตก
Disadvantage : ข้อเสีย
– กระจกนิรภัยเทมเปอร์ไม่สามารถ ตัด เจีย บาก เจาะ ได้
– เนื่องด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์ เป็นกระจกที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงจนทำให้กระจกนิ่มและกลิ้งไปกับลูกกลิ้ง
2.กระจกลามิเนต (Laminated Glass)​ คืออะไร
กระจกลามิเนต จัดเป็นกระจกนิรภัยชนิดหนึ่งที่เวลาแตกแล้วเศษกระจกจะยังคงยึดติดกันโดยไม่ร่วงหล่น
Benefit : ข้อดี
– เมื่อกระจกได้รับความเสียหายจนเกิดการแตก เศษกระจกจะไม่ร่วงหล่นลงมา ซึ่งช่วยลดอันตรายได้มากขึ้น
– ช่วยป้องกันเสียงรบกวนภายนอก และเก็บเสียงได้ดีกว่ากระจกธรรมดา
Disadvantage : ข้อเสีย
– ฟิล์ม PVB มีคุณสมบัติดูดความชื้น จึงทำให้ถ้าใช้กระจกนี้บริเวณที่มีความชื้นสูง จะทำให้การยีดเกาะระหว่างกระจกและฟิล์มไม่ดี และอาจเกิดการแยกตัวออกจากกันได้

3.กระจกลามิเนตฮีทสเตร็งเท่น (Heat-Strengthened Laminate Glass)​คืออะไรกระจกฮีทสเตร็งเท่นที่ผลิตด้วยกระบวนการเดียวกับกระจกนิรภัยเทมเปอร์
Benefit : ข้อดี
– มีความแข็งแรงกว่ากระจกโฟลท 2 เท่า ทำให้สามารถร้บแรงกระแทก แรงกด แรงบีบ ได้ดี
– ทนต่อแรงดันของกระแสลมในที่สูงได้ดี โดยเฉพาะผนังอาคารสูง พื้นกระจก หรือ หลังคากระจก
– ทนความร้อนแบบปกติได้สูงถึง 290ºC โดยที่เนื้อกระจกไม่ปริแตก
Disadvantage : ข้อเสีย
– เนื่องจากเป็นกระจกที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงจนเนื้อกระจกนิ่ม กระจกอาจเป็นคลื่น และมีโอกาสโก่งตัวอยู่เล็กน้อย

4.กระจกกันเสียง (Acoustic Glass)​ คืออะไร
กระจกกันเสียง คือ กระจกที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันเสียงรบกวนได้มากขึ้นตามไปด้วย
Material Type : ประเภทของกระจกกันเสียง
มี 4 ประเภท ดังนี้
1. กระจกชั้นเดียว (Single Glazing)
2. กระจกลามิเนต (Laminated Glass)
3. กระจกสองชั้น (Double Glazing)
4. กระจกสองชั้น แบบผสมผสาน (Double Glazing Mix & Match)
Benefit : ข้อดี
– มีความแข็งแรง ทนต่อการบุกรุก หรือ โจรกรรม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
– สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
– ช่วยลดรังสียูวี และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Disadvantage : ข้อเสีย
– มีน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะหนากว่ากระจกทั่วไป
– ขนาดของกรอบเฟรม มีขนาดที่กว้างขึ้นกว่ากระจกทั่วไป

5.กระจกฉนวนความร้อน ( Insulated Glass)​ คืออะไร
กระจกฉนวนความร้อน คือ กระจกดัดแปลงด้วยกระบวนการ (Process) ต่างๆ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานในการป้องกันความร้อนและการประหยัดพลังงานเป็นหลักคุณสมบัติในการป้องกันหรือลดความร้อนจากภายนอก
Benefit : ข้อดี
– ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้ามาในอาคาร และสามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 95%-98%
– ช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ และช่วยรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้คงที่สม่ำเสมอ
– ยอมให้แสงผ่านเข้ามาภายในอาคารมากแต่ความร้อนที่จะผ่านกระจกเข้ามาน้อยมาก
Disadvantage : ข้อเสีย
– มีน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะหนากว่ากระจกทั่วไป
– ขนาดของกรอบเฟรม มีขนาดที่กว้างขึ้นกว่ากระจกทั่วไป
– ต้องเผื่อระยะในการติดตั้งมากกว่ากระจกทั่วไป

6.กระจกโฟลต (Float Glass)​​ คืออะไร
กระจกที่มีความโปร่งแสงสูง ผิวเรียบสนิท มีความแข็งแรง การสะท้อนสามารถทำได้ดีฟองอากาศน้อยและมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลภายในเนื้อกระจกที่ดีกว่า
Material Type : ประเภทของกระจกโฟลต​
– กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass)
– กระจกสีตัดแสง (Tinted Float Glass)
Benefit : ข้อดี
– โปร่งใส ให้แสงส่องผ่านได้สูง
– สามารถนำไปเคลือบโลหะเป็นกระจกสะท้อนแสง และกระจกประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
Disadvantage : ข้อเสีย
– ปริแตกง่าย เสี่ยงต่อความปลอดภัย เนื่องจากลักษณะการแตกที่เป็นปากฉลาม มีความแหลมคม
– ไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง
– มีขีดจำกัดในการรับน้ำหนัก และไม่สามารถทนต่อแรงดันลมในที่สูงได้

7.กระจกมู่ลี่ (Internal Blinds)​​ คืออะไร
Internal Blinds (กระจกมู่ลี่) คือ การรวมกระจกฉนวนแบบอากาศแห้งกับม่านปรับแสงให้เป็นชิ้นเดียวกัน
Benefit : ข้อดี
– ไม่สะสมฝุ่น และคราบสกปรก
– มีความแข็งแรงทนทาน
– ทำความสะอาดได้ง่ายกว่ามู่ลี่ทั่วไป
Disadvantage : ข้อเสีย
– มีขนาดความหนา และน้ำหนักมากกว่ากระจกทั่วไป
– เมื่อกลไกภายในเสียหาย จะต้องรื้อออกสถานเดียว จึงจะทำการซ่อมแซมได้

                    ติดต่อสอบถาม

1. What is tempered glass (T/P)?

Tempered glass (Tempered Glass or T/P), also known as annealed glass.

Benefit : advantages

– 4-5 times stronger than float glass, making it able to withstand impact, pressure and compression well.

– Heat resistant up to 290ºC without breaking glass

Disadvantages : Disadvantages

– Tempered glass can’t cut, chia, notch, drill.

– Due to tempered safety glass It is a glass that has undergone a high heat treatment process until it softens and rolls with rollers.

2. What is Laminated Glass?

Laminated glass is a type of safety glass that when broken, the glass fragments will remain attached to each other without falling off.

Benefit : advantages

– When the glass is damaged until it breaks Broken glass will not fall down. Which reduces the danger more

– Helps prevent outside noise and better soundproof than normal glass

Disadvantages : Disadvantages

– PVC film has hygroscopic properties. Therefore, if using this glass in areas with high humidity Will make the adhesion between the glass and the film is not good. And may be separated from each other

3. Heat-strengthened laminated glass (Heat-Strengthened Laminate Glass) What is heat-strengthened glass produced by the same process as tempered safety glass.

Benefit : advantages

– It is 2 times stronger than float glass, making it able to withstand impact, pressure, and compression well.

– Withstands the pressure of high air currents well especially high-rise building walls, glass floors or glass roofs

– Can withstand normal heat up to 290ºC without breaking the glass

Disadvantages : Disadvantages

– Because it is a glass that has undergone a high heat process until the glass is soft. Mirrors can be waves and has a chance to deflect slightly

4. What is Acoustic Glass?

Soundproof glass is a glass that has soundproofing properties that can effectively block more noise as well.

Material Type : soundproof glass type

There are 4 types as follows:

1. Single Glazing

2. Laminated Glass

3. Double Glazing

4. Double Glazing Mix & Match

Benefit : advantages

– have strength Resistant to intrusion or theft, has a long service life.

– Can be cleaned easily

– Reduces UV rays and effectively block out external noise

Disadvantages : Disadvantages

– quite heavy because it is thicker than normal glass

– size of the frame It is wider than normal glass.

5. What is Insulated Glass?

Heat insulating glass is glass modified by various processes to meet the purpose of use in heat protection and energy saving as the main feature to prevent or reduce heat from outside.

Benefit : advantages

– Prevent heat transfer from outside into the building and can reflect heat up to 95%-98%

– Helps reduce energy consumption from air conditioners and help maintain a constant indoor temperature

– Allows a lot of light to pass through the building, but very little heat will pass through the glass.

Disadvantages : Disadvantages

– quite heavy because it is thicker than normal glass

– size of the frame It is wider than normal glass.

– need to allow more distance for installation than general glass

6. What is Float Glass?

Glass with high transparency, smooth surface, strong strength. Reflection is good, there are fewer air bubbles and better arrangement of molecules within the glass.

Material Type : Float glass type​

– Clear Float Glass

– Tinted Float Glass

Benefit : advantages

– Transparent for high light transmittance

– Can be used to coat metal as a reflective glass and energy-saving glass as well

Disadvantages : Disadvantages

– Easy to break, a risk of safety Due to the nature of the break in the shark’s mouth, it is sharp.

– Not resistant to high temperatures

– There is a weight limit. And unable to withstand high wind pressure

7. What are internal blinds?

Internal Blinds is a combination of dry air insulated glass and light-adjusting curtains into one piece.

Benefit : advantages

– Does not accumulate dust and dirt

– is durable

– Easier to clean than general blinds

Disadvantages : Disadvantages

– with thickness and weighs more than ordinary glass

                    ติดต่อสอบถาม

1、什么是钢化玻璃(T/P)?

钢化玻璃(Tempered Glass 或 T/P),又称退火玻璃。

优点:优点

– 强度是浮法玻璃的 4-5 倍,使其能够很好地承受冲击、压力和压缩。

– 耐热高达 290ºC,不会破坏玻璃

缺点:缺点

– 钢化玻璃不能切割,chia,缺口,钻孔。

– 由于钢化安全玻璃它是一种经过高热处理过程的玻璃,直到它变软并用滚轴滚动。

2. 什么是夹层玻璃?

夹层玻璃是一种安全玻璃,当破碎时,玻璃碎片会保持相互附着而不会脱落。

优点:优点

– 当玻璃被损坏直至破碎 破碎的玻璃不会掉落。哪个更能降低危险

– 有助于防止外界噪音和比普通玻璃更好的隔音效果

缺点:缺点

– PVC薄膜具有吸湿性。因此,如果在湿度高的地区使用这种玻璃,会使玻璃与薄膜之间的附着力不好。并且可能彼此分离

3. 热强化夹层玻璃(Heat-Strengthened Laminate Glass) 是指采用与钢化安全玻璃相同的工艺生产的热强化玻璃。

优点:优点

– 强度是浮法玻璃的 2 倍,使其能够很好地承受冲击、压力和压缩。

– 能很好地承受大气流的压力,尤其是高层建筑的墙壁、玻璃地板或玻璃屋顶

– 可承受高达 290ºC 的正常热量而不会破坏玻璃

缺点:缺点

– 因为它是经过高温处理直至玻璃变软的玻璃。镜子可以是波浪状的,并且有机会稍微偏转。

4. 什么是隔音玻璃?

隔音玻璃是一种具有隔音性能的玻璃,可以有效地阻挡更多的噪音。

材料类型:隔音玻璃类型

有以下4种类型:

1. 单层玻璃

2.夹胶玻璃

3. 双层玻璃

4. 双层玻璃混搭

优点:优点

– 有强度 抗入侵或防盗,使用寿命长。

– 易于清洁

– 减少紫外线并有效阻隔外界噪音

缺点:缺点

– 很重,因为它比普通玻璃厚

– 框架尺寸比普通玻璃更宽。

5. 什么是中空玻璃?

隔热玻璃是以隔热和节能为主要特点,防止或减少外界热量的玻璃,经过各种工艺改性处理的玻璃。

优点:优点

– 防止热量从外部传递到建筑物内,可反射高达 95%-98% 的热量

– 有助于减少空调的能源消耗,并有助于保持室内温度恒定

– 允许大量光线穿过建筑物,但很少有热量穿过玻璃。

缺点:缺点

– 很重,因为它比普通玻璃厚

– 框架尺寸比普通玻璃更宽。

– 需要比一般玻璃留出更多的安装距离

6. 什么是浮法玻璃?

玻璃透明度高,表面光滑,强度强。反射性好,玻璃内气泡较少,分子排列更好。

材料类型:浮法玻璃类型

– 透明浮法玻璃

– 有色浮法玻璃

优点:优点

– 透明的高透光率

– 可用于金属镀膜,作为反光玻璃和节能玻璃。

缺点:缺点

– 容易折断,有安全风险 由于鲨鱼嘴里裂口的性质,它很锋利。

– 不耐高温

– 有重量限制。并且无法承受高风压

7. 什么是内部百叶窗?

室内百叶窗是将干燥空气中空玻璃和调光窗帘合二为一。

优点:优点

– 不会积聚灰尘和污垢

– 经久耐用

– 比一般百叶窗更容易清洁

缺点:缺点

– 厚度和重量超过普通玻璃

                    ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s