หลังคากันสาดโปร่งแสง ทำจากวัสดุอะไรดีที่สุด

หลังคากันสาดโปร่งแสง ทำจากวัสดุอะไรดีที่สุด

1.โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)
หลังคากันสาดโปร่งแสงที่ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต หรือ PC นั้น มีข้อดีข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี : มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สามารถดัดโค้งได้โดยไม่ต้องพึ่งความร้อน มีน้ำหนักเบา และมีสีสันให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกปรับให้เข้ากับบ้านทุกสไตล์ได้อย่างลงตัวยังสามารถเคลือบสารดูดซับแสง UV ได้ด้วย ก็จะทำให้สามารถป้องกันความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย :มีปัญหาเรื่องเก็บกักความชื้น ทำให้อาจเกิดตะไคร่ และสกปรกง่าย รวมถึงอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานที่สั้นลงด้วย
ค่อนข้างเป็นวัสดุที่มีราคาสูงกว่าหลังคากันสาดโปร่งแสงที่ทำจากวัสดุอื่นๆ

2. อะคริลิก (Acrylic)

หลังคากันสาดโปร่งแสงที่ทำจากวัสดุอะคริลิก มีข้อดีข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี : เนื่องจากอะคริลิกมีคุณสมบัติในการทนต่อรังสี UV ได้ดี จึงทำให้เหมาะกับการใช้งานภายนอก กลางแจ้ง มีความแข็งแรงคงทน และด้วยรูปลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายกระจก จึงทำให้สามารถสร้างความสวยงามให้กับบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเหมาะกับบ้านสไตล์โมเดิร์น ที่เน้นความเรียบ สว่าง โปร่งแสง

ข้อเสีย : แม้อะคริลิกจะมีความคงทน แต่ถ้าหากเทียบกับหลังคากันสาดที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตแล้ว ก็ยังถือว่าแข็งแรงน้อยกว่า ทนแรงกระแทกได้น้อยกว่า จึงทำให้หากเกิดลมพายุ หรือถูกวัตถุอะไรตกใส่มากๆ ก็อาจเกิดความเสียหายได้ง่ายกว่า

3. ไฟเบอร์กลาส (FRP: Fiberglass Reinforced Plastics)

หลังคากันสาดโปร่งแสงที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส มีข้อดีข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี : เนื่องจากไฟเบอร์กลาส เป็นการนำเอาใยแก้วกับโพลีเอสเตอร์เรซินชนิดพิเศษมาหลอมรวมกัน จึงทำให้มีคุณสมบัติในเรื่องความยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งได้ ติดตั้งง่าย มีสีสันให้เลือกหลากหลาย และสีและละสีนั้น ก็จะมีคุณสมบัติในการกรองแสงที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีอิสระเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ

ข้อเสีย : ถึงแม้ว่าจะมีสีให้เลือกหลากหลาย แต่ก็มีข้อเสียคือสีจะค่อนข้างซีดจางได้ง่าย ซึ่งถึงแม้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่เมื่อถูกแดดถูกฝนโดนลมมากๆ สีจะซีดจางจนทำให้เห็นเส้นไฟเบอร์ได้อย่างชัดเจน จึงส่งผลเสียต่อเรื่องความสวยงามของบ้าน

4. ยูพีวีซี (UPVC: Un plasticized Polyvinyl Chloride)

หลังคากันสาดโปร่งแสงที่ทำจากวัสดุ UPVC มีข้อดีข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี : ไม่ดูดซับความชื้น ทำให้เหมาะกับสภาพอากาศช่วงหน้าฝน มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุหลังคาโปร่งแสงประเภทอื่นๆ

ข้อเสีย : เนื่องจากยูพีวีซี คือวัสดุที่ถูกนำเอาความเป็นพลาสติกออกไป จึงทำให้ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในตัว มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนไม่ดีเท่ากับวัสดุหลังคาโปร่งแสงตัวอื่นๆ และสำหรับแผ่นยูพีวีซีสีขาวขุ่นนั้น หากใช้ไปนานๆ จะเกิดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนสี

                                 ติดต่อช่าง                               

Translucent canopy What is the best material?
1. Polycarbonate (Polycarbonate)
Translucent awning canopies made of polycarbonate or PC material have advantages and disadvantages as follows:
Advantages: It is resistant to changes in weather conditions. It can be bent without heat, lightweight and has a wide range of colors to choose from. Can choose to adapt to every style of house perfectly. Can also be coated with UV absorbing substance, it will help to prevent heat better.
Disadvantages: There is a problem with moisture retention. It may cause algae and get dirty easily, as well as may result in a shorter service life.
Rather, it is a more expensive material than translucent canopies made of other materials.
2. Acrylic (Acrylic)
Translucent awning canopy made of acrylic material. There are advantages and disadvantages as follows:
Advantages : Because acrylic has good UV resistance, it is suitable for outdoor use, outdoor, strong and durable. And with a mirror-like appearance Therefore, it can create beauty for the house as well. Which is suitable for modern style houses emphasizing smoothness, lightness, and translucency
Disadvantages: Although acrylic is durable. But if compared to the canopy made of polycarbonate. It is still considered less strong. Less impact resistant Therefore, if a storm or being hit by a lot of objects It could be damaged more easily.
3. Fiberglass (FRP: Fiberglass Reinforced Plastics)
Translucent awning canopy made of fiberglass material. There are advantages and disadvantages as follows:
Advantages: due to fiberglass It is a combination of glass fiber and a special type of polyester resin. Therefore, it has the property of flexibility. Can be bent, easy to install, a variety of colors to choose from. And the color and the color It has different filtering properties. This allows users to choose freely to suit their needs.
Disadvantages: Although there are many colors to choose from. However, the disadvantage is that the color will fade easily. Which, although it has a long service life but when exposed to the sun and the rain and the wind The color will fade until the fibers are clearly visible. Thus, negatively affecting the beauty of the house
4. U PVC (U PVC: UN plasticized Polyvinyl Chloride)
Translucent canopy made of U PVC material has advantages and disadvantages as follows:
Pros: Does not absorb moisture. Making it suitable for rainy season weather It is durable, lightweight, easy to install and has a relatively cheaper price compared to other types of translucent roofing materials.
Disadvantages: Due to PVC is a material that has been removed from the plastic Therefore, it is not flexible in itself. Not as good in heat insulating properties as other translucent roofing materials. And for the opaque white UVC sheet, if used for a long time, there will be a problem of discoloration.

                                 ติดต่อช่าง                               

半透明天篷什么材料最好?
1.聚碳酸酯(Polycarbonate)
由聚碳酸酯或PC材料制成的半透明遮阳篷具有以下优点和缺点:
优点:能抵抗天气条件的变化。它可以在不加热的情况下弯曲,重量轻,并且有多种颜色可供选择。可以选择完美适应各种风格的房子。也可涂上吸收紫外线的物质,有助于更好地防热。
缺点:保湿度有问题。它可能会导致藻类和容易变脏,并可能导致使用寿命缩短。
相反,它是一种比由其他材料制成的半透明顶篷更昂贵的材料。
2.亚克力(亚克力)
由亚克力材料制成的半透明遮阳篷。有以下优点和缺点:
优点:因为亚克力抗紫外线性能好,适合户外使用,户外,结实耐用。并具有镜面般的外观,因此,它也可以为房屋创造美感。适用于强调平滑、轻盈、半透明的现代风格房屋。
缺点:虽然亚克力耐用。但如果与聚碳酸酯制成的顶篷相比。它仍然被认为不那么强大。抗冲击性较差因此,如果遇到暴风雨或被很多物体击中,则更容易损坏。
3. 玻璃纤维(FRP:Fiberglass Reinforced Plastics)
由玻璃纤维材料制成的半透明遮阳篷。有以下优点和缺点:
优点:由于玻璃纤维 它是玻璃纤维和特殊类型的聚酯树脂的结合。因此,它具有灵活性。可弯曲,安装方便,多种颜色可供选择。并且颜色和颜色具有不同的过滤特性。这允许用户自由选择以满足他们的需要。
缺点:虽然有多种颜色可供选择。但缺点是容易掉色。其中,虽然使用寿命长,但在日晒雨淋和风吹的情况下,颜色会逐渐变淡,直至纤维清晰可见。因此,对房子的美观产生负面影响。
4. U PVC(U PVC:UN增塑聚氯乙烯)
U PVC材料制成的半透明雨篷具有以下优点和缺点:
优点:不吸收水分。使其适合雨季天气与其他类型的半透明屋顶材料相比,它耐用、轻便、易于安装且价格相对便宜。
缺点:由于PVC是一种已从塑料中去除的材料,因此它本身并不灵活。隔热性能不如其他半透明屋顶材料。而对于不透明的白色UVC板材,使用时间长了会出现变色的问题。

         ติดต่อช่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s