วัสดุที่ใช้และข้อเสียของหลังคากันสาด

วัสดุที่ใช้และข้อเสียของหลังคากันสาด

วัสดุอีกประเภทที่ได้รับความนิยมในบ้านเราคือวัสดุแบบทึบแสง ได้แก่
1. หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)
เป็นวัสดุยอดนิยมก่อนหน้าที่จะมีวัสดุทางเลือกอื่นพอสมควร เพราะมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย มีอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตัวแผ่นสามารถดัดโค้งได้ มีหลายสีให้เลือกใช้ ราคาสบายๆ ถ้าไม่รวมงานโครงสร้างก็ตกตารางเมตรละไม่เกิน 300-500 บาท ขึ้นอยู่กับมาตรฐานเหล็กด้วย และที่สำคัญสำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์น เมทัลชีทตอบโจทย์เรื่ององศาความลาดเอียงของหลังคาน้อยๆ ได้ดีทีเดียว เพราะสามารถสั่งความยาวแผ่นได้ตามความต้องการ จึงไม่มีการต่อแผ่นตามแนวลาดเอียงเหมือนกระเบื้องมุงหลังคาแผ่นสั้นๆ ทั่วไป ซึ่งจำเป็นต้องมีความลาดเอียงพอสมควรเพื่อไม่ให้น้ำฝนไหลย้อนเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง

แต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเจนคือ เสียงดังกลบเสียงทุกอย่างในเวลาที่ฝนตก และเรื่องของความร้อนมหาศาลในเวลากลางวัน จึงทำให้ต้องมี option เสริมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเรื่องการกันร้อนและกันเสียง แต่ด้วยคุณสมบัติของเหล็กซึ่งรับ และส่งผ่านอุณหภูมิได้ดีมาก ตอนกลางคืนหรือในฤดูหนาว อุณหภูมิใต้หลังคาเมทัลชีทก็เย็นตามเช่นกัน

                                 ติดต่อช่าง                               

Another type of material that is popular in our country is opaque materials.
1. Rolled steel roof (Metal Sheet)
It was a popular material before there were quite a few alternative materials. Because it is lightweight, easy to install, comes with a complete set of accessories. The sheet can be bent. There are many colors to choose from. Affordable price. If not including structural work, it will fall no more than 300-500 baht per square meter, depending on the steel standards as well. And most importantly for modern style homes Metal sheet responds well to the degree of inclination of the roof quite well because the sheet length can be ordered as required. Therefore, the panels are not connected along the slope like general short roof tiles, which need to be sloped enough to prevent rainwater from flowing back under the tiles.
But the disadvantages are obvious. A loud noise drowns out everything when it rains. And the matter of the enormous heat in the daytime Therefore, there must be an additional option to increase the heat and sound insulation properties. But with the properties of steel which and transmits temperature very well at night or in winter The temperature under the metal sheet roof is also cool.

                                 ติดต่อช่าง                               

另一种在我国流行的材料是不透明材料。
1. 轧钢屋面(金属板)
在有相当多的替代材料之前,它是一种流行的材料。因为重量轻,安装方便,自带全套配件。薄片可以弯曲。有多种颜色可供选择。可接受的价格。如果不包括结构工程,每平方米下降不超过 300-500 泰铢,这也取决于钢材标准。最重要的是对于现代风格的家庭金属板对屋顶的倾斜程度反应良好,因为板的长度可以根据需要订购。因此,面板不像一般的短屋瓦那样沿坡度连接,需要足够的坡度以防止雨水在瓦片下回流。
但缺点也很明显。下雨时,一声巨响淹没了一切。因此,对于白天巨大的热量问题,必须有一个额外的选择来增加隔热和隔音性能。但凭借钢材的特性,在夜间或冬季都能很好地传递温度。金属板屋顶下的温度也很凉爽。

         ติดต่อช่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s