ไขข้อสงสัย ติดตั้งหลังคาดีไลท์ดีไหม

ไขข้อสงสัย ติดตั้งหลังคาดีไลท์ดีไหม

หลังคาดีไลท์ คือ หลังคาไฟเบอร์กลาสที่เกิดจากการนำใยแก้วมาผสมกับโพลีเอสเตอร์เรซินชนิดพิเศษมาผลิตให้เกิดเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาส ซึ่งหลังคาดีไลท์นี้เป็นหลังคาที่มีความคงทนสูง แข็งแรง ยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งได้ และช่วยสะท้องแสงและป้องกันยูวีได้อย่างดี และมีให้เลือกทั้งแบบโปร่งแสงและทึบแสง สำหรับคำถามที่ว่าจะติดตั้งหลังคาดีไลท์ดีไหม วันนี้เราหยิบข้อดีและข้อเสียมาให้ทุกๆ คนได้เก็บไปพิจารณากัน

ข้อดีของหลังคาดีไลท์
• มีการขยายตัวหลังจากโดนแสงแดดน้อยกว่าหลังคาแบบโพลีคาร์บอเนตประมาณ 50% ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวแผ่นน้อยกว่า อีกทั้งไม่ทำให้แผ่นดีไลท์กรอบและแตก
• สามารถกันรั่วซึมได้ดี และมีการออกแบบอุปกรณ์ติดตั้งโดยเฉพาะในแต่ละแบบ ทำให้ปราศจากปัญหาเรื่องการรั่วซึมได้อย่างดี นอกจากนี้แล้วยังมีความยาวแผ่นที่พอเหมาะในการรองรับน้ำฝน ตั้งรับแรงลมได้ดี ไม่ฉีกหรือหลุดตามแรงลมได้ง่าย
• ติดตั้งง่ายไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกับโครงไม้ เหล็ก หรือสเตนเลสก็ตาม
• ป้องกันรังสียูวี เพราะมีการปิดผิวทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยฟิล์ม นอกจากนี้ยังช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีอีกด้วย
• มีสีให้เลือกหลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบโปร่งแสงและทึบแสง

ข้อเสียของหลังคาดีไลท์
• ตัวแผ่นสามารถมองเห็นเส้นไฟเบอร์ได้ชัดเจน
• มีราคาแพงกว่าหลังคาโพลีคาร์บอเนตและเมทัลชีท
• เมื่อแดดส่องผ่านหลังคาดีไลท์จะมีสีที่ไม่ค่อยสวย

                                 ติดต่อช่าง                  

Solve doubts. Install Delight roof. Is it good?
Delight roof is a fiberglass roof made from fiberglass mixed with a special polyester resin to produce a fiberglass roof. This Delight roof is a roof that is highly durable, strong, flexible and can be bent. And help reflect light and protect UV as well and is available in both translucent and opaque finishes. For whether to install the roof Delight is good or not. Today we pick up the advantages and disadvantages for everyone. People have taken it into consideration.
Advantages of Delight Roof
• Expansion after exposure to sunlight is approximately 50% less than polycarbonate roofs, resulting in less damage to the sheet. It also does not cause the Delight to be crispy and cracked.
• Good waterproofing. And there is a design of installation equipment specifically in each type. Makes it free from problems with leakage as well. In addition, there is a sheet length that is suitable for supporting rainwater. Good wind resistance Does not tear or fall off easily in the wind
• Easy to install, whether installing on wood, steel or stainless steel frame.
• UV protection. Because both the top and bottom surfaces are covered with film It also reflects heat well.
• Available in a wide range of colors and available in translucent and opaque options.
Disadvantages of Delight Roof
• The disc can clearly see the fibers.
• More expensive than polycarbonate roofing and metal sheet.
• When sunlight shines through the roof of the Delight, the color is not very pretty.

                                 ติดต่อช่าง                  

解疑。安装喜悦屋顶。好吗?
Delight屋顶是一种玻璃纤维屋顶,由玻璃纤维与特殊的聚酯树脂混合制成玻璃纤维屋顶。这款 Delight 屋顶是一种高度耐用、坚固、灵活且可以弯曲的屋顶。并有助于反射光线和保护紫外线,并提供半透明和不透明饰面。对于是否安装屋顶Delight好不好。今天,我们为大家挑选了优缺点。人们已经考虑到了这一点。
Delight Roof的优势
• 暴露在阳光下后的膨胀比聚碳酸酯屋顶小约 50%,从而减少对板材的损坏。它也不会导致 Delight 变脆和破裂。
• 良好地防水性。并且每种类型都有专门地安装设备设计。使其免受泄漏问题的困扰。此外,还有适合支撑雨水的片长。抗风性好在风中不易撕裂或脱落
• 易于安装,无论是安装在木框架、钢框架还是不锈钢框架上。
• 紫外线防护。因为上下两面都覆有薄膜,所以也能很好地反射热量。
有多种颜色可供选择,并提供半透明和不透明选项。
Delight Roof的缺点
• 光盘可以清楚地看到纤维。
• 比聚碳酸酯屋顶和金属板贵。
• 当阳光透过 Delight 的屋顶时,颜色不是很漂亮。

                                 ติดต่อช่าง                  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s