5 วัสดุ หลังคากันสาด เลือกยังไงให้เหมาะกับสไตล์ของบ้าน 

5 วัสดุ หลังคากันสาด เลือกยังไงให้เหมาะกับสไตล์ของบ้าน

1. โพลิคาร์บอเนต
วัสดุที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับวัสดุหลังคากันสาด นั่นก็เพราะเป็นวัสดุโปร่งแสง ทำให้พื้นที่ดูโปร่งโล่ง แสงธรรมชาติส่องผ่านได้ดี ซึ่งก็มีให้เลือกตามงบประมาณ ทั้งแบบแผ่นกลวง สังเกตจากเป็นแผ่นที่มีรอยเส้นเป็นแผงคล้ายฟีเจอร์บอร์ด ซึ่งมีข้อดีในเรื่องความประหยัด เพราะน้ำหนักเบา
2. อะคริลิก
ปัจจุบัน อะคริลิกมีชนิดถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานหลังคากันสาดโดยเฉพาะ ซึ่งข้อดีที่เติมเข้ามานั่นคือ คุณสมบัติป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตจึงป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าวัสดุโปร่งแสงแบบอื่น โดยยังคงรับแสงธรรมชาติในเวลากลางวันได้อย่างเต็มที่
3. ไฟเบอร์กลาส
หลังคาแบบโปร่งแสงอีกแบบที่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เพราะราคาไม่สูงมาก และมีรูปแบบของหน้าลอนให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของดีไซน์ อีกทั้งยังสามารถติดสลับกับหลังคาแบบทึบเพื่อให้โปร่งเฉพาะส่วนที่ต้องการให้แสงสว่างส่องถึงได้ และมีการพัฒนาคุณสมบัติด้วยการเคลือบฟิล์มที่ช่วยสะท้อนความร้อนและรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตได้เช่นเดียวกันกับวัสดุมุงหลังคาประเภทอื่นๆ
4. uPVC
สำหรับคนอยากได้หลังคาแบบทึบ uPVC เป็นทางเลือกที่ดี นั่นก็เพราะประสิทธิภาพที่สามารถทดแทนหลังคาทึบแบบเก่าอย่างเมทัลชีทหรือไวนิลได้มาก เพราะภายในตัวหลังคาทำการบุฉนวนป้องกันความร้อนแบบเรียบร้อยสำเร็จรูปแล้ว แถมพื้นผิวยังป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตได้อีก ทำให้ไม่แผ่อากาศร้อนเข้าสู่ภายในบ้าน รวมทั้งน้ำหนักที่เบาทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องงานต่อเติมโครงสร้างที่จะต้องติดกับตัวบ้านอีก
5. ผ้าใบ
วัสดุผ้าใบยังคงเป็นตัวเลือกอมตะสำหรับงานกันสาด นั่นก็เพราะผ้าใบมีหลายเนื้อผ้าให้เลือกตามสไตล์ของบ้านที่ต้องการ จะวินเทจ เป็นลวดลายแพตเทิร์น หรือจะเป็นแบบแคนวาสก็ได้

                                 ติดต่อช่าง                

5 awning roof materials. How to choose to match the style of your home?
1. Polycarbonate
The most popular materials for awning roofing materials. That’s because it’s a translucent material. Make the space look airy Natural light shines through well. Which are available according to the budget both hollow sheets Notice from the sheet that has lines like a feature board. Which has the advantage of being economical because of light weight
2. Acrylic
Today, there are types of acrylic specially developed for canopy applications. Which the added advantage is Its anti-ultraviolet properties prevent solar heat better than other translucent materials. While still receiving full natural light during the day
3. Fiberglass
Another type of translucent roof that is popular in Thailand. Because the price is not very high And there are many styles of curls to choose from according to the needs of the design. It can also be attached alternately with a solid roof to allow only the part that needs light to shine through. And the property has been developed with a film coating that reflects heat and ultraviolet rays, as well as other types of roofing materials.
4.uPVC
For those who want a solid roof, uPVC is a good choice. That’s because of the performance that can replace old solid roofs like metal sheet or vinyl. Because the inside of the roof is already insulated to prevent heat. Plus, the surface is also protected against ultraviolet rays. Does not radiate hot air into the house including the light weight, there is no need to worry about the construction work that must be attached to the house again.
5. Canvas
Canvas material remains a timeless choice for awning applications. That’s because the canvas has many fabrics to choose from according to the style of the home you want. Or it can be a canvas.

                                 ติดต่อช่าง                

5 遮阳篷屋顶材料。如何选择与您家的风格相匹配?
1. 聚碳酸酯
遮阳篷屋面材料最受欢迎的材料。那是因为它是一种半透明材料。使空间看起来通风良好 自然光很好地照射进来。可根据预算提供两种中空板 从具有像功能板一样的线条的板注意。由于重量轻,具有经济性的优点
2. 亚克力
今天,有专门为遮篷应用开发的亚克力类型。额外的优势是它的抗紫外线性能比其他半透明材料更好地防止太阳热。同时在白天仍能接收到充足的自然光
3.玻璃纤维
另一种在泰国流行的半透明屋顶。因为价格不是很高,而且有很多款式的卷发可以根据设计需要选择。它也可以与实心屋顶交替连接,只让需要光线的部分透过。并且该属性已通过反射热量和紫外线以及其他类型的屋顶材料的薄膜涂层开发。
4.uPVC
对于那些想要坚固屋顶的人来说,uPVC 是一个不错的选择。那是因为它的性能可以取代旧的实心屋顶,如金属板或乙烯基。因为屋顶的内部已经绝缘以防止热量。此外,表面还受到紫外线的保护。不向屋内辐射热空气包括重量轻,无需担心必须再次贴在屋子上的建筑工作。
5. 帆布
帆布材料仍然是遮阳 篷应用的永恒选择。那是因为帆布有很多面料可以根据你想要的家的风格来选择。或者它可以是画布。

                                 ติดต่อช่าง                

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s