ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครนและรถเครนชนิดต่างๆ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครนและรถเครนชนิดต่างๆ

เครนตามภาษากฏกระทรวงฯ รัฐบาลไทย เรียกว่าปั่นจั่น (Cranes or Derricks) หมายถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ยกของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ
เครนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
– เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง (Overhead-Gentry Cranes)
– เครนหอสูง (Tower Cranes)
รถเครน เรือเครน (Mobile Cranes)

เครนแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท
1.เครนรถตีนตะขาบ (Crawler Crane)-เป็นเครนรถ ล้อตีนตะขาบ บูมส่วนมากเป็นแบบบูมสาน เหมาะสมกับการใช้ในไซด์งานที่บุกเบิกใหม่ พื้นที่ยังไม่ถูกบดอัด
2.เครนรถแบบทรัคเครน (Truck Crane)-เครนรถล้อยาง สามารถวิ่งได้เร็วคล้ายรถบรรทุก วิ่งเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง ข้ามอำเภอ-ข้ามจังหวัดได้ เลี่ยวได้มุมแคบ, พื้นที่ใช้งานต้องถูกบดอัดแล้วเท่านั้น
3.เครนรถแบบราฟเตอเรน (Rough Terrian Crane)-เครนล้อยาง ขับเคลื่อนทุกล้อ ทำงานในพื้นที่บุกเบิกใหม่ได้หากติดหล่มมีชุดกว้านช่วยเหลือตัวเองได้
4.เครนรถตีนตะขาบ (Crawler Crane) เครนรถแบบ Truck Crane และ Rough Terrian Crane เครนทำงานในพื้นที่ขรุขระหรือพื้นที่สมบุกสมบันได้ หากเทียบจะสมบุกสมบันได้น้อยกว่าเครนรถแบบตีนตะขาบ
5.รถบรรทุกติดเครน (Truck Loader Crane)
6.เครนหอสูงและเครนรางเลื่อนไฟฟ้า (Tower Crane, Electric Overhead Travelling Crane-EOHT) เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบขาสูง (Gantry Crane or Simi-Gantry Crane)-ระบบการทำงานเหมือนกับเครนรางเลื่อนไฟฟ้า พื้นฐานการเคลื่อนที่ขนย้ายของได้หกทิศทาง
7.เครนขาสูง (Gantry Crane) เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane)-การทำงานคล้ายกับเครนรางเลื่อนทั่วไปส่วนที่ต่างออกไปคือมีรางวิ่งเพียงรางเดียว
8.เครนติดผนังหรือเครนแบบบูมสวิง (Jib Crane) เครนติดผนังหรือเครนแบบบูมสวิง (Jib Crane or Wall Crane)-ส่วนมากเป็นเครนขนาดเล็ก ความสามารถในการยกไม่เกิน 10 ตัน ที่พบเห็นส่วนมากจะถูกติดตั้งคันบูมไว้กับโครงสร้างหลักของอาคาร หรือยืนเสาคอลัมน์ขึ้นมาเพื่อติดตั้งคันบูม และคันบูมสวิงใช้งานได้ในรัศมีมุมกวาดครึ่งวงกลมหรือ 180 องศา

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

General knowledge of cranes and different types of cranes

Cranes, according to the Thai government’s rules and regulations, are called cranes or derricks, referring to machines used to lift things up and down vertically and move them. In a suspended manner

Cranes are divided into 3 types:

– overhead cranes and gantry cranes (Overhead-Gentry Cranes)

– Tower Cranes 

– Cranes, boat cranes (Mobile Cranes)

Cranes are subdivided into several types.

1. Crawler Crane – is a crane, wheeled crawler boom, most of the boom is a weave. Suitable for use in new pioneer work sites. The area has not yet been compacted.

2. Crane truck crane (Truck Crane) – crane wheeled vehicle. Can run as fast as a truck run and move around on your own. Across the district – across the province. A narrow angle can be cut, the working area must be compacted only.

3. Rough Terrain Crane – Crane on wheels. all-wheel drive Able to work in new pioneer areas if mired, self-supporting winch kit

4. Crawler Crane, Truck Crane and Rough Terrain Crane Cranes work in rough or harsh terrain. Compared to it, it is less rugged than a crawler crane.

5. Truck Loader Crane 

6. Tower crane and electric girder crane (Tower Crane, Electric Overhead Traveling Crane-EOHT) Gantry Crane or Simi-Gantry Crane – The system works like an electric gantry crane. Fundamentals of moving things in six directions

7. Gantry Crane, electric gantry crane (Monorail Crane) – works similar to a general gantry crane, the difference is that there is only one rail running. 

8. Wall cranes or cranes with a swing boom (Jib Crane) Wall cranes or a crane with a swing boom (Jib Crane or Wall Crane) – most of them are small cranes. Lifting capacity up to 10 tons, most commonly seen, is mounted on the main structure of the building with a boom lever. Or stand up the column to install the boom. And the swing boom can be operated in a semicircular or 180 degree sweep angle radiuses.

             ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s