5 ประโยชน์ของกระจกโค้งจราจร

5 ประโยชน์ของกระจกโค้งจราจร
ช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณทางร่วมทางแยกจราจร ในลักษณะที่เป็นมุมอับ มองเห็นแคบ หรือหักศอก เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แก้ปัญหาการมองรถจากทางแยกที่ไม่สามารถมองเห็น หรือเห็นไม่ชัดเจนได้เป็นอย่างดี

ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามมุมถนน เหมาะในการติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ และไม่ก่อให้เกิดเป็นอันตรายอีกด้วย

5 เหตุผลที่นำกระจกโพลีคาร์บอเนตมาใช้

1. ช่วยให้เห็นมุมกว้าง
จะทำให้เรามองเห็นอีกฟากของถนนว่ามีรถวิ่งมาหรือไม่ ช่วยในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไปต่อเล็กน้อยเพื่อให้รถที่ผ่านมามองเห็นและชะลอความเร็วลง

2. ช่วยมองเห็นมุมอับของถนนได้อย่างชัดเจน
กระจกจะช่วยให้มองเห็นได้ว่าสิ่งกีดขวางนั้นมีอะไรบ้าง สถานการณ์ทั่วไปเป็นอย่างไรบ้างเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น

3. ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
นอกจากจะเห็นรถที่วิ่งสัญจรไปมาแล้วเรายังสามารถมองเห็นคนเดินเท้าที่เดินผ่านไปมาได้อีกด้วย ลดการเฉี่ยวชน และอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

4. ช่วยลดการชนสิ่งกีดขวาง
ช่วยให้คาดคะเนได้ว่าแต่ละฝั่งมีขนาดของถนนกว้างหรือแคบมากน้อยเพียงใด หรือมีสิ่งกีดวางอื่น ๆ หรือไม่ เช่น สิ่งของที่วางตามข้างทาง หรือแม้แต่รถที่จอดอยู่ริมไหล่ทาง เป็นต้น

5. ช่วยให้เห็นถึงลักษณะของทาง
เช่น เป็นพื้นโคลน ผิวถนนมีการแตกร้าว ชำรุด หรือมีการก่อสร้างทางอยู่หรือเปล่า โดยเฉพาะถนนทางลาดลงเขาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทำให้เราตัดสินใจได้ว่าควรทำอย่างไร ช่วยลดการเกิดอุบัติติดเหตุได้เป็นอย่างมาก

คุณสมบัติของกระจกโค้ง
ออกแบบมาให้สะท้อนระยะการมองเห็นที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนระยะจริง ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ

มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากบริเวณบ้านหรือภายในซอย มีจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนได้ ควรติดตั้งและหมั่นดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ ทำให้เราขับขี่ได้อย่างมั่นใจ หากพบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขด้วย เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนร่วมกันมีความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น

การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง
ชนิดของกระจกโค้ง กระจกโค้งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1. กระจกโค้งออกหรือกระจกนูน (Convex mirror) คือกระจกโค้งที่มีผิวสะท้อนแสงออยู่ด้านนอกของส่วนโค้ง ส่วนผิวด้านเว้าถูกฉาบด้วยปรอท
2. กระจกโค้งเข้าหรือกระจกเว้า (Concave mirror) คือ กระจกโค้งที่มีผิวสะท้อนแสงอยู่ด้านในของส่วนโค้ง ส่วนผิวด้านเว้าถูกฉาบด้วยปรอทจากภาพ จุด C คือ จุดศูนย์กลางของวงกลม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกด้วย

R คือ รัศมีของทรงกลม เรียกว่า รัศมีความโค้งของกระจก

P คือ จุดที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของผิวกระจก เรียกว่า ขั้วกระจก

R คือ รัศมีของทรงกลม เรียกว่า รัศมีความโค้งของกระจก

P คือ จุดที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของผิวกระจก เรียกว่า ขั้วกระจก

  ติดต่อสอบถาม

5 benefits of curved traffic mirrors

Help facilitate and safety for car users to use the road in the traffic junction area. In a way that is at an angle, narrow vision or bending the elbow, it is easy to cause accidents. Fixed the issue of looking at the car from an unseen intersection. Or not clearly seen as well

which we can often see on street corners Suitable for installation in various places and does not cause any harm as well.

5 reasons to use polycarbonate glass

1. It helps to see a wide angle.

This will allow us to see the other side of the road if there is a car running or not. It helps in deciding whether to stop or go a little so that passing cars can see and slow down.

2. Help to see the dark corner of the road clearly

The mirror will help you see what obstacles are. What are some common situations to help make decisions easier?

3. Help prevent accidents

In addition to seeing the cars that pass by, we can also see pedestrians passing by. Reduce collision and accidents as well

4. Reduces collisions with obstacles.

It helps to predict how wide or narrow each side of the road is. Or are there other obstacles such as things placed along the side of the road? Or even a car parked on the roadside, etc.

5. Help to see the nature of the way.

For example, is it a muddy ground, is the road surface cracked, damaged, or is their road construction? Especially the road downhill slopes that require special care, allowing us to decide what to do. It greatly reduces the occurrence of accidents.

Curved glass properties

It is designed to reflect a field of view that is close to the true distance ratio. make things visible

is very important If around the house or inside the alley There are risks that may cause dangers on the road. Should always be installed and maintained in perfect condition makes us drive confidently If found to be damaged or damaged, the relevant agencies should be informed to take corrective action as well. So that the use of cars to share the road is safe and accidents do not occur.

Reflection of light from a curved mirror

type of curved glass is divided into two types:

A convex mirror or convex mirror is a curved mirror with a reflective surface on the outside of the arc. The concave surface was plastered with mercury.

2. Concave mirror or concave mirror is a curved mirror with a reflective surface on the inside of the arc. The concave surface is plastered with mercury from the picture. Point C is the center of the circle. Which is the center of curvature of the glass as well

R is the radius of the sphere, called the radius of curvature of the mirror.

P is the point in the center of the mirror surface, called the mirror polarity.

R is the radius of the sphere, called the radius of curvature of the mirror.

P is the point in the center of the mirror surface, called the mirror polarity.

LanguageTool is your intelligent writing assistant for all common browsers and word processors. Write or paste your text here to have it checked continuously. Errors will be underlined in different colors: we will mark spelling errors with red underlines. Furthermore, grammar errors are highlighted in yellow. LanguageTool also marks style issues reliably by underlining them in blue. Did you know that you can see synonyms by double-clicking a word? It’s an impressively versatile tool, e.g. if you’d like to tell a colleague from overseas about what happened at 5 PM on Monday, 27 May 2007.

  ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s