การจัดการการปนเปื้อนฟลูออไรด์

การจัดการการปนเปื้อนฟลูออไรด์
1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา
2. สถานการณ์ฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำบริโภคธรรมชาติในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย
3. ความเสี่ยงต่อสุขภาพฟันจากการบริโภคน้ำที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูง
4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม
5. การพัฒนาวัสดุดูดซับฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำดื่ม

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Fluoride Contamination Management

1. The importance and origin of the problem

2. Fluoride situation in natural drinking water sources in the highlands of Thailand 

3. Dental health risks from high fluoride intake

4. Technology used to remove fluoride in drinking water 

5. Development of fluoride absorbent materials in drinking water sources.

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล

氟化物污染管理

一、问题的重要性和起源

2、泰国高地天然饮用水源含氟情况 

3. 高氟摄入对牙齿健康造成的风险

4、饮用水除氟技术 

5、饮用水源氟吸收材料的开发。

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s