7 ข้อเสียของน้ำบาดาล ที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค-บริโภค

7 ข้อเสียของน้ำบาดาล ที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค-บริโภค ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 1 : สนิมเหล็ก
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 2 : การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 3 : มีค่าฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 4 : การผสมของหินปู
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 5 : การกัดกร่อน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 6 : น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 7 : มีต้นทุนสูงในการขุดเจาะ
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 8 : มีต้นทุนสูงในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Disadvantages of groundwater that affect consumption – consumption What’s in everyday life?

What are the disadvantages of groundwater?

Disadvantages of groundwater 1: Iron rust

Disadvantages of groundwater 2: Contamination of sewage or chemicals

Disadvantages of groundwater 3 : Fluorite values ​​exceed the standard.

Disadvantages of groundwater 4 : Mixing of paving stones

Disadvantages of groundwater 5 : Corrosion

Disadvantages of groundwater 6 : Groundwater has a bad smell.

Groundwater Disadvantage 7 : High Cost of Drilling

Disadvantages of groundwater 8 : The high cost of installing a groundwater purifier.

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

影响消费的地下水劣势 – 消费 日常生活中有什么?

地下水的缺点是什么?

地下水的缺点1:铁锈

地下水的缺点2:污水或化学品的污染

地下水的缺点3:萤石值超标。

地下水的缺点4:铺路石混杂

地下水的缺点5:腐蚀

地下水的缺点6:地下水有异味。

地下水缺点7:钻井成本高

地下水的缺点8:安装地下水净化器成本高。

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s