จัดบุฟเฟ่ต์อาหารเชียงใหม่

รับจัดบุฟเฟ่ต์อาหาร บุฟเฟ่ต์ ค๊อกเทล โต๊ะจีน โต๊ะไทย จัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ งานทำบุญ งานแต่งงาน งานสัมมนา รับจัดงานเลี้ยงเชียงใหม่
รับจัดบุฟเฟ่ต์เชียงใหม่รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่เชียงใหม่รับจัดโต๊ะจีนงานแต่งเชียงใหม่รับจัดแคทเทอริ่งเชียงใหม่รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่เชียงใหม่
รับจัดเลี้ยงเชียงใหม่รับจัดบุฟเฟ่ต์เชียงใหม่รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่เชียงใหม่จัดเลี้ยงนอกสถานที่เชียงใหม่รับจัดเลี้ยงพระเชียงใหม่รับจัดอาหารนอกสถานที่เชียงใหม่รับจัดอาหารเลี้ยงพระเชียงใหม่รับทําอาหารจัดเลี้ยงเชียงใหม่
           

                           ติดต่อจัดอาหาร 

จัดเลี้ยงนอกสถานที่ราคาถูก มีบริการดังนี้ 1.อาหารจัดเลี้ยงเชียงใหม่รับจัดพิธีสงฆ์แบบครบวงจร2.รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่เชียงใหม่บุฟเฟ่ต์ ,ค๊อกเทล ,โต๊ะจีน ,โต๊ะไทย ,ค๊อกเทล,Coffee Brake,ข้าวกล่อง,Snackbox3.รับจัดงานแต่งงานเชียงใหม่4.รับทำอาหารนอกสถานที่เชียงใหม่5.รับทำห้องอาหารประจำบริษัทรายเดือน/รายปี   บริการให้เช่าเวทีเครื่องเสียงเชียงใหม่ - เชียงใหม่ซาวด์ บริการให้เช่าเครื่องเสียงเวที ไฟ แสง-สี และอุปกรณ์เทคนิคพิเศษทุกประเภท ให้เช่าเครื่องเสียงเชียงใหม่ สำหรับงานออกบูธ งานสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่ง ด้วยงบประมาณประหยัด ตัวอย่างผลงานของเรา - เช่าคาราโอเกะเชียงใหม่ (karaoke)สำหรับงานเลี้ยง และจัดงานทั่วไป รับประความพอใจ - บริการด้านรับจัดงานอีเว้นเชียงใหม่ ทุกรูปแบบ ทั้งงานปาร์ตี้ส่วนบุคคลและบริษัท  รับจัดงานปีใหม่  รับจัดงานประชุม-สัมมนา - บริการให้เช่าเวที (stage) แบบต่างๆ มีทุกขนาดพร้อมให้บริการและคำปรึกษา  เช่น  เวทีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่  มินิคอนเสิร์ต ในเชียงใหม่ เครื่องเสียงงานแต่งงานเชียงใหม่ งานวันเกิด (birthday) งานปีใหม่ งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เลี้ยงจบ งานกิจกรรมต่างๆ และงานทั่วไป ตัวอย่างผลงานของเรา - ให้เช่าเครื่องเสียงเชียงใหม่ คาราโอเกะ เวที นอกสถานที่ ธุรกิจรับจัดเลี้ยง (Catering) เป็นงานด้านการบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มตามงานและสถานที่จัดงานต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำหนด โดยทางร้านจะให้บริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานวันเกิด งานมงคล งานเลี้ยงตามเทศกาลและวันสำคัญ งานเลี้ยงบริษัท งานสัมมนา งานเปิดตัวสินค้า หรืออีเว้นท์จัดงานต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการให้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในช่วงเวลาที่จัดงานขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองงานดังกล่าว และเพื่อดูแลให้แขกเหรื่อที่มาร่วมงานเกิดความประทับซาบซึ้งใจ ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่งาน และเอื้อคุณประโยชน์แก่เจ้าภาพผู้จัดงานต่อไปในอนาคต  
ธุรกิจรับจัดเลี้ยง หรือ แคเทอริ่ง (Catering) คืองานบริการด้านจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ในสถานที่ต่างๆ โดยผู้จัดเลี้ยงต้องขนย้ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ และแรงงานไปยังสถานที่จัดเลี้ยง เพื่อทำการปรุงอาหาร หรือเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงแขกในงาน ซึ่งในธุรกิจแคเทอริ่งนั่นจะรับงานในหลายรูปแบบตามความต้องการของเจ้าของงาน
จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เชียงใหม่
จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอยหล่อ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอยหล่อ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ยางคราม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สองแคว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันติสุข จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ออน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ทาเหนือ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านสหกรณ์ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ห้วยแก้ว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ออนกลาง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ออนเหนือ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ทา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์กัลยาณิวัฒนา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านจันทร์ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แจ่มหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แดด จัดอาหารบุฟเฟ่ต์จอมทอง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ข่วงเปา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอยแก้ว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านแปะ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สบเตี๊ยะ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่สอย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอยสะเก็ด จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ตลาดขวัญ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ตลาดใหญ่ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าป้อง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าลาน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าเมี่ยง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ลวงเหนือ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สง่าบ้าน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันปูเลย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สำราญราษฎร์ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เชิงดอย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เทพเสด็จ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่คือ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ฮ้อยเงิน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่โป่ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอยเต่า จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอยเต่า จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ท่าเดื่อ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บงตัน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านแอ่น จัดอาหารบุฟเฟ่ต์มืดกา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์โปงทุ่ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ฝาง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ม่อนปิ่น จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันทราย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เวียง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ข่า จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่คะ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่งอน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่สูน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์โป่งน้ำร้อน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์พร้าว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ทุ่งหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์น้ำแพร่ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านโป่ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าตุ้ม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าไหน่ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันทราย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เขื่อนผาก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เวียง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ปั๋ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แวน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์โหล่งขอด จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สะเมิง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ่อแก้ว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ยั้งเมิน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สะเมิงเหนือ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สะเมิงใต้ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่สาบ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันกำแพง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ต้นเปา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ทราย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บวกค้าง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ร้องวัวแดง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันกลาง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันกำแพง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ห้วยทราย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ออนใต้ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แช่ช้าง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ปูคา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันทราย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าไผ่ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันทรายน้อย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันทรายหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันนาเม็ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันป่าเปา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันพระเนตร จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองจ๊อม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองหาร จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองแหย่ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เมืองเล็น จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แฝก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แฝกใหม่ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันป่าตอง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ทุ่งต้อม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ทุ่งสะโตก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ท่าวังพร้าว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์น้ำบ่อหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านกลาง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านแม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์มะขามหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์มะขุนหวาน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ยุหว่า จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันกลาง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ก๊า จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สารภี จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ขัวมุง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ชมภู จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอนแก้ว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ท่ากว้าง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ท่าวังตาล จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าบง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ยางเนิ้ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันทราย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สารภี จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองผึ้ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองแฝก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ไชยสถาน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หางดง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ขุนคง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์น้ำแพร่ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านปง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านแหวน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สบแม่ข่า จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันผักหวาน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองควาย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองตอง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองแก๋ว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หางดง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หารแก้ว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์อมก๋อย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์นาเกียน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ม่อนจอง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ยางเปียง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สบโขง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์อมก๋อย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ตื่น จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ฮอด จัดอาหารบุฟเฟ่ต์นาคอเรือ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ่อสลี จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ่อหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านตาล จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หางดง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ฮอด จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เชียงดาว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ทุ่งข้าวพวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ปิงโค้ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เชียงดาว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เมืองคอง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เมืองงาย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เมืองนะ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่นะ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เมือง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ช้างคลาน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ช้างม่อย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ช้างเผือก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ท่าศาลา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าตัน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่าแดด จัดอาหารบุฟเฟ่ต์พระสิงห์ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ฟ้าฮ่าม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์วัดเกต จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ศรีภูมิ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันผีเสื้อ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สุเทพ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองป่าครั่ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองหอย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หายยา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่เหียะ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ริม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ขี้เหล็ก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอนแก้ว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ริมเหนือ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ริมใต้ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สะลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันโป่ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ห้วยทราย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เหมืองแก้ว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่สา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แรม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์โป่งแยง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่วาง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ดอนเปา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ทุ่งปี้ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ทุ่งรวงทอง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านกาด จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่วิน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่อาย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ท่าตอน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์มะลิกา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันต้นหมื้อ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่นาวาง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่สาว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่อาย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แจ่ม จัดอาหารบุฟเฟ่ต์กองแขก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ช่างเคิ่ง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ท่าผา จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านจันทร์ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านทับ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ปางหินฝน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แจ่มหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่นาจร จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ศึก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แดด จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แตง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์กื้ดช้าง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ขี้เหล็ก จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ช่อแล จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านช้าง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์บ้านเป้า จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ป่า จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สบเปิง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สมก๋าย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันป่ายาง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์สันมหาพน จัดอาหารบุฟเฟ่ต์อินทขิล จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เมืองก๋าย จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่หอพระ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่แตง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ไชยปราการ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ปงตำ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ศรีดงเย็น จัดอาหารบุฟเฟ่ต์หนองบัว จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แม่ทะลบ จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เวียงแหง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เปียงหลวง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์เมืองแหง จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แสนไห

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s