ช่างไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ

ล่ำซำการช่าง ช่างระบบประปา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าขัดข้อง และฉุกเฉิน รับเหมาทำฝ้าเพดาน ช่างรับเหมาทาสีบ้านบริการช่างไฟฟ้า ช่างประปา รับเหมาทำฝ้าเพดาน ทาสีบ้าน ติดตั้งปั้มน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม

ติดต่อช่างไฟฟ้าประปา


การปรากฏตัวของประจุก่อให้เกิดแรงไฟฟ้​​าสถิต นั่นคือประจุจะออกแรงอย่างหนึ่งต่อกัน ผลกระทบเป็นที่รู้จัก แต่ไม่เข้าใจ ในสมัย​​โบราณ[17]:457 ลูกกลมน้ำหนักเบาที่ห้อยลงมาด้วยเชือก สามารถสร้างประจุขึ้นบนตัวมันได้โดยการสัมผัสกับแท่งแก้ว ซึ่งตัวแท่งแก้วถูกสร้างประจุมาก่อนโดยการถูกับผ้า ถ้าลูกกลมที่คล้ายกันอีกลูกหนึ่งถูกสร้างประจุโดยแท่งแก้วอันเดียวกัน ลูกกลมทั้งสองจะผลักกัน นั่นคือประจุจะออกแรงที่บังคับให้ลูกกลมทั้งสองแยกออกจากกัน ลูกกลมสองลูกที่ถูกสร้างประจุด้วยแท่งอำพันที่ผ่านการขัดถูก็ผลักกันเช่นกัน แต่ถ้าลูกหนึ่งถูกสร้างประจุด้วยแท่งแก้ว และอีกลูกถูกสร้างประจุด้วยแท่งอำพัน ลูกกลมทั้งสองจะดึงดูดกัน ปรากฏการณ์เหล่านี้ถูกตรวจสอบในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดโดยคูลอมบ์ ซึ่งเป็นผู้สรุปว่าประจุจะแสดงตัวในสองรูปที่หักล้างกัน การค้นพบนี้นำไปสู่วลีที่รู้จักกันดีว่า

ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบไฟฟ้า
ระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในปัจจุบันของการไฟฟ้าฯ มีอยู่ 2 ระบบ คือ
1. ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )
คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 220 -240 โวลท์ ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวน
ไม่มาก(แต่ไม่เกิน 100 แอมป์) ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับการใช้งานเพียง 2 เส้น คือ สายเส้นที่มีกระแสไฟ
(สาย Line หรือ ” L “)และสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์ ( สาย Nuetron หรือ ” N“ )
2.ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย ( Three phase ) คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 380 – 400 โวลท์ ระบบนี้
เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ หรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวนมากตั้งแต่100 แอมป์
ขึ้นไป และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อการสายไฟใช้งาน 4 เส้น ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับใช้งาน 4 เส้น(ในขนาดที่เท่ากัน)โดยมีสายไฟที่มีกระแสไฟ 3 เส้น คือ สาย Line 1, สาย Line 2 และ สาย Line 3 สายเส้นที่ 4 เป็นสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์(สาย Neutron ” N “)
รูปภาพการต่อสายไฟไปใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ จะเห็นได้ว่าในระบบ 3 เฟส 4 สายนั้นเราสามารถต่อไฟใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ประเภท คือทั้งประเภทที่ต้องการใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ และ 220 โวลท์ได้ในเวลาเดียวกัน(ตามรูปภาพที่สอง)แต่ในระบบ 1 เฟส 2 สายนั้น เราต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้เพียงขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เมื่อเราได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบแรงดันไฟฟ้าเพื่อการต่อใช้งานไปพอสังเขปแล้ว คราวนี้เราก็มารู้จักขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้งานภายในบ้านพักอาศัยกันบ้าง (จะขอกล่าวถึงเฉพาะระบบ 1 เฟส 2 สายที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เท่านั้น)
สมมติว่าเรากำลังคิดจะปลูกบ้านขึ้นมา สิ่งที่เราควรคำนึงถึงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในบ้านของเราตามความสำคัญลำดับก่อนหลังมีดังนี้
1. ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอใช้ไฟ
2. ลักษณะ และรูปแบบของการติดตั้งสายไฟ
3. จำนวนวงจรย่อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. แผงรวมไฟ หรือ ตู้รวมไฟ และเมนสวิทช์ตัดตอน
5. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (หลักดิน, สายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟรั่ว)
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ขอใช้ไฟ ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากพื้นที่ใช้ส้อยของตัวบ้าน และจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กิน
กระแสไฟมากๆ ที่จะติดตั้งภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องทำน้ำร้อน, ตู้แช่หรือตู้เย็นขนาดใหญ่ เป็นต้นรวมไปถึงจำนวนจุดติดตั้งดวงโคมไฟแสงสว่างขนาดต่างๆ และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งาน ซึ่งเราต้องรู้ว่าหากเราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นพร้อมกัน มันจะกินกระแสไฟเป็นปริมาณเท่าใด เราก็ไปติดต่อขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า
ที่การไฟฟ้าฯ เช่น
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันไม่เกิน 10 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 (15) แอมป์
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันมากกว่า 10 แอมป์ แต่ไม่เกิน 50 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45) แอมป์
ถ้าใช้กระแสไฟรวมกันมากกว่า 50 แอมป์ แต่ไม่เกิน 100 แอมป์ ก็ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) แอมป์


ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของชนในชาติ การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักการมนุษยชนจะเกิดขึ้นและมี ประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาด “ไฟฟ้า”

“ไฟฟ้า”เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

เนื่องด้วยการขยายตัวประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ดำเนินอยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพิ่มของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตในปี พ.ศ. 2537 ประมาณ 13,000 เมกะวัตต์ จากสถิติในปี 2544 ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 103,165 ล้านหน่วย จากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 68.2 น้ำมันเตาร้อยละ 2.9 น้ำมันดีเซลร้อยละ 0.2 ถ่านหินลิกไนต์ร้อยละ 16.8 ถ่านหินน้ำเข้าร้อยละ 2.4 พลังน้ำร้อยละ 6.1 ซื้อจากลาว ร้อยละ 2.8 และพลังงานหมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.5

ช่างไฟฟ้าประปานครพนม
ช่างไฟฟ้าประปาบึงกาฬ
ช่างไฟฟ้าประปาสกลนคร
ช่างไฟฟ้าประปามุกดาหาร
ช่างไฟฟ้าประปาอุบลราชธานี
ช่างไฟฟ้าประปาหนองคาย
ช่างไฟฟ้าประปาอำนาจเจริญ
ช่างไฟฟ้าประปาหนองบัวลำภู
ช่างไฟฟ้าประปาศรีสะเกษ
ช่างไฟฟ้าประปาอุดรธานี
ช่างไฟฟ้าประปายโสธร
ช่างไฟฟ้าประปาเลย
ช่างไฟฟ้าประปากาฬสินธุ์
ช่างไฟฟ้าประปาร้อยเอ็ด
ช่างไฟฟ้าประปามหาสารคาม
ช่างไฟฟ้าประปาสุรินทร์
ช่างไฟฟ้าประปาขอนแก่น
ช่างไฟฟ้าประปาอำนาจเจริญ
ช่างไฟฟ้าประปาบุรีรัมย์
ช่างไฟฟ้าประปาชัยภูมิ
ช่างไฟฟ้าประปาโคราชนครราชสีมา
ช่างไฟฟ้าประปาเชียงใหม่
ช่างไฟฟ้าประปาเพชรบูรณ์
ช่างไฟฟ้าประปา-เชียงราย
ช่างไฟฟ้าประปาแม่ฮ่องสอน
ช่างไฟฟ้าประปาพะเยา
ช่างไฟฟ้าประปาลำพูน
ช่างไฟฟ้าประปาน่าน
ช่างไฟฟ้าประปาลำปาง
ช่างไฟฟ้าประปาพิษณุโลก
ช่างไฟฟ้าประปาแพร่
ช่างไฟฟ้าประปาอุตรดิตถ์
ช่างไฟฟ้าประปาตาก
ช่างไฟฟ้าประปากำแพงเพชร
ช่างไฟฟ้าประปาพิจิตร
ช่างไฟฟ้าประปานครสวรรค์
ช่างไฟฟ้าประปาอุทัยธานี
ช่างไฟฟ้าประปาชัยนาท
ช่างไฟฟ้าประปาลพบุรี
ช่างไฟฟ้าประปาสิงห์บุรี
ช่างไฟฟ้าประปาสุโขทัย
ช่างไฟฟ้าประปาปราจีนบุรี
ช่างไฟฟ้าประปาสระบุรี
ช่างไฟฟ้าประปานครนายก
ช่างไฟฟ้าประปานครปฐม
ช่างไฟฟ้าประปาอ่างทอง
ช่างไฟฟ้าประปาราชบุรี
ช่างไฟฟ้าประปาสุพรรณบุรี
ช่างไฟฟ้าประปาอยุธยา
ช่างไฟฟ้าประปาสมุทรสงคราม
ช่างไฟฟ้าประปาสมุทรปราการ
ช่างไฟฟ้าประปาสมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้าประปาสระแก้ว
ช่างไฟฟ้าประปาตราด
ช่างไฟฟ้าประปาจันทบุรี
ช่างไฟฟ้าประปาระยอง
ช่างไฟฟ้าประปาชลบุรี
ช่างไฟฟ้าประปาฉะเชิงเทรา
ช่างไฟฟ้าประปาเพชรบุรี
ช่างไฟฟ้าประปาชุมพร
ช่างไฟฟ้าประปาระนอง
ช่างไฟฟ้าประปาสุราษฎร์ธานี
ช่างไฟฟ้าประปานครศรีธรรมราช
ช่างไฟฟ้าประปาพังงา
ช่างไฟฟ้าประปากระบี่
ช่างไฟฟ้าประปาตรัง
ช่างไฟฟ้าประปาพัทลุง
ช่างไฟฟ้าประปาภูเก็ต
ช่างไฟฟ้าประปาสงขลา
ช่างไฟฟ้าประปาคลองตัน
ช่างไฟฟ้าประปาจรัญสนิทวงศ์
ช่างไฟฟ้าประปาดาวคะนอง
ช่างไฟฟ้าประปาดินแดง
ช่างไฟฟ้าประปาธนบุรี
ช่างไฟฟ้าประปานวนคร
ช่างไฟฟ้าประปานวลจันทร์
ช่างไฟฟ้าประปาบางนา
ช่างไฟฟ้าประปาปทุมวัน
ช่างไฟฟ้าประปาประชาชื่น
ช่างไฟฟ้าประปาประตูน้ำ
ช่างไฟฟ้าประปาปิ่นเกล้า
ช่างไฟฟ้าประปาพระราม 2
ช่างไฟฟ้าประปาพระราม 9
ช่างไฟฟ้าประปาเพชรเกษม
ช่างไฟฟ้าประปารัชดาภิเษก
ช่างไฟฟ้าประปารัชโยธิน
ช่างไฟฟ้าประปารามคำแหง
ช่างไฟฟ้าประปาวังหิน
ช่างไฟฟ้าประปาวัชพล
ช่างไฟฟ้าประปาสะพานควาย
ช่างไฟฟ้าประปาสาธุประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้าประปาสามเสน
ช่างไฟฟ้าประปาสีลม
ช่างไฟฟ้าประปาสุขาภิบาล
ช่างไฟฟ้าประปาสุขุมวิท
ช่างไฟฟ้าประปาสุทธิสาร
ช่างไฟฟ้าประปาอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างไฟฟ้าประปาอ่อนนุช
ช่างไฟฟ้าประปาปากเกร็ด
ช่างไฟฟ้าประปาบางใหญ่
ช่างไฟฟ้าประปาคลองหลวง
ช่างไฟฟ้าประปาธัญบุรี
ช่างไฟฟ้าประปาลาดหลุมแก้ว
ช่างไฟฟ้าประปาลำลูกกา
ช่างไฟฟ้าประปาสามโคก
ช่างไฟฟ้าประปาหนองเสือ
ช่างไฟฟ้าประปากระทุ่มแบน
ช่างไฟฟ้าประปาบางพลี
ช่างไฟฟ้าประปาบางบ่อ
ช่างไฟฟ้าประปาพระประแดง
ช่างไฟฟ้าประปาพุทธมณฑล
ช่างไฟฟ้าประปาสามพราน
ช่างไฟฟ้าประปาเมืองหัวหิน
ช่างไฟฟ้าประปาบางรัก
ช่างไฟฟ้าประปาสาธร
ช่างไฟฟ้าประปาเซนส์หลุยส์
ช่างไฟฟ้าประปาสาธุประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้าประปาบางแค
ช่างไฟฟ้าประปาภาษีเจริญ
ช่างไฟฟ้าประปาปิ่นเกล้า
ช่างไฟฟ้าประปาจรัญ
ช่างไฟฟ้าประปาบรมราชชนนี
ช่างไฟฟ้าประปาบางพลัด
ช่างไฟฟ้าประปาบางอ้อ
ช่างไฟฟ้าประปาบางกอกน้อย
ช่างไฟฟ้าประปาบางกอกใหญ่
ช่างไฟฟ้าประปาคลองสาน
ช่างไฟฟ้าประปาอิสรภาพ
ช่างไฟฟ้าประปาสาธร
ช่างไฟฟ้าประปาสวนผัก
ช่างไฟฟ้าประปาทุ่งมังกร
ช่างไฟฟ้าประปาราชพฤกษ์
ช่างไฟฟ้าประปาชัยพฤกษ์
ช่างไฟฟ้าประปากัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างไฟฟ้าประปาพุทธมลฑล
ช่างไฟฟ้าประปาพระราม 2
ช่างไฟฟ้าประปาท่าพระ
ช่างไฟฟ้าประปารัชดาภิเษก
ช่างไฟฟ้าประปาพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างไฟฟ้าประปาแม้นศรี
ช่างไฟฟ้าประปาราษฎร์บูรณะ
ช่างไฟฟ้าประปาดาวคะนอง
ช่างไฟฟ้าประปาตลาดพลู
ช่างไฟฟ้าประปาพญาไท
ช่างไฟฟ้าประปาเจริญ
ช่างไฟฟ้าประปาปทุมวัน
ช่างไฟฟ้าประปามาบุญครอง
ช่างไฟฟ้าประปาสยาม
ช่างไฟฟ้าประปาศรีย่าน
ช่างไฟฟ้าประปาเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างไฟฟ้าประปาบางนา
ช่างไฟฟ้าประปาสี่แยกทศกันต์
ช่างไฟฟ้าประปาตลิ่งชัน
ช่างไฟฟ้าประปาสุขุมวิท
ช่างไฟฟ้าประปาประตูน้ำ
ช่างไฟฟ้าประปาวุฒากาศ
ช่างไฟฟ้าประปาจอมทอง
ช่างไฟฟ้าประปาท่าเกษตร
ช่างไฟฟ้าประปาบางแวก
ช่างไฟฟ้าประปาบางหว้า
ช่างไฟฟ้าประปาวงเวียนใหญ่
ช่างไฟฟ้าประปาลาดหญ้า
ช่างไฟฟ้าประปาสำราญราษฎร์
ช่างไฟฟ้าประปาเสาชิงช้า
ช่างไฟฟ้าประปาสาธุประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้าประปาซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างไฟฟ้าประปาซ.วัดศรีประวัติ
ช่างไฟฟ้าประปาสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างไฟฟ้าประปาเจริญนคร
ช่างไฟฟ้าประปาเพชรเกษม
ช่างไฟฟ้าประปาบางรัก
ช่างไฟฟ้าประปายานนาวา
ช่างไฟฟ้าประปาเอกชัย
ช่างไฟฟ้าประปากำนันแม้น
ช่างไฟฟ้าประปาเทเวศน์
ช่างไฟฟ้าประปาเทอดไท
ช่างไฟฟ้าประปาบางขุนเทียน
ช่างไฟฟ้าประปาท่าข้าม
ช่างไฟฟ้าประปาบางบอน
ช่างไฟฟ้าประปาสุขสวัสดิ์
ช่างไฟฟ้าประปาทุ่งครุ
ช่างไฟฟ้าประปาประชาอุทิศ
ช่างไฟฟ้าประปาลาพร้าว
ช่างไฟฟ้าประปาอนุสาวรีย์ชัย
ช่างไฟฟ้าประปาซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างไฟฟ้าประปาอ้อมน้อย
ช่างไฟฟ้าประปาอ้อมใหญ่
ช่างไฟฟ้าประปามหาชัย
ช่างไฟฟ้าประปาคลองขวาง
ช่างไฟฟ้าประปาบางมด
ช่างไฟฟ้าประปาหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s