ช่างเจาะบาดาล รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง

– บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างรับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ใน
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ใน
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัด

ติดต่อช่างเจาะบาดาล


ความหมายของบ่อน้ำบาดาล (Ground water well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อต้องการที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อไว้ จึงจะเรียกบ่อน้ำธรรมดา
หรือเรียกบ่อบาดาล
การเลือกที่เจาะ
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา
และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole)
ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด
ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ
เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย
การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย

ชนิดของเครื่องเจาะ

รถขุดเจาะน้ำบาดาล

ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาล

1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point)

ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก

2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig)

เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก
ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ

3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool)

สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง

4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)

หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า

5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig)

ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ
แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่

6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer)

เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง
และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ

การพัฒนาบ่อ (Well Development)
เป็นงานขั้นสุดท้ายในกรทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้ การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อมากขึ้น วิธีการพัฒนาบ่อมีดังนี้

วิธีการตักน้ำ (Bailing) คือการใช้กระบอกตักน้ำหย่อนบงไปตักน้ำถึงก้นบ่อขึ้นมาทิ้ง
จะทำให้น้ำกระเพื่อมผ่านรูท่อกรองออกจากบ่อและเข้าบ่ออย่างแรง ทรายเม็ดละเอียดมากๆจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ้นทิ้งได้ต่อไป
วิธีการสูบน้ำ (Pumping) คือการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบ โดยต้องใส่ท่อดูดของเครื่องสูบลงไปประมาณกึ่งกลางของท่อเซาะร่อง
และเริ่มสูบน้ำประมาณน้อยๆก่อนจนกว่าน้ำจะใส จึงเพิ่มความเร็วของเครื่องสูบ จนสูบน้ำได้ปริมาณสูงสุดเท่าที่เครื่องสูบจะสูบได้แล้วจึงหยุด
ให้ระดับน้ำคืนตัวขึ้นมาอยู่ระดับเดิมแล้วจึงเริ่มสูบใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกวนน้ำในชั้นน้ำ ตะกอนละเอียดจะถูกดูดเข้ามาในบ่อและนำไปทิ้ง
วิธีการกวนน้ำ (Surging) โดยใช้ swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับท่อกรองแล้วดึงขึ้นลงเร็วๆ
จะทำให้ทรายละเอียดไหลเข้าและออกจากบ่อ จากนั้นจึงตักน้ำปนทรายออกด้วยกระบอกตัก ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทรายเข้าบ่ออีก
วิธีการเป่าล้างด้วยลม โดยต่อท่อลม (Air Line) ลงไปในท่อสูบน้ำ (Drop Pipe) จนถึงปลายสุดของท่อกรอง
แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมีความดันสูงตั้งแต่ 100-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงไปในบ่อทางท่อลม
จะทำให้ตะกอและทรายเม็ดเล็กรอบๆบ่อหลุดเข้ามาในบ่อแล้วจึงถูกดันขั้นข้างบนทางท่อจ่ายน้ำตลอดเวลาที่ลมยังมีแรงดันสูง
การสูบทดสอบปริมาณน้ำ

การสูบทดสอบน้ำบาดาล
วัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบ คือ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล และประเมินอัตราการสูบน้ำ
การเลือกขนาด และชนิดของเครื่องสูบน้ำ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติการจ่ายน้ำ (Transmissivity),
คุณสมบัติในการยอมให้น้ำไหลผ่าน (Hydraulic conductivity) และคุณสมบัติในการกักเก็บ (Storage coefficient)


ช่างบาดาลนครพนม
ช่างบาดาลบึงกาฬ
ช่างบาดาลสกลนคร
ช่างบาดาลมุกดาหาร
ช่างบาดาลอุบลราชธานี
ช่างบาดาลหนองคาย
ช่างบาดาลอำนาจเจริญ
ช่างบาดาลหนองบัวลำภู
ช่างบาดาลศรีสะเกษ
ช่างบาดาลอุดรธานี
ช่างบาดาลยโสธร
ช่างบาดาลเลย
ช่างบาดาลกาฬสินธุ์
ช่างบาดาลร้อยเอ็ด
ช่างบาดาลมหาสารคาม
ช่างบาดาลสุรินทร์
ช่างบาดาลขอนแก่น
ช่างบาดาลอำนาจเจริญ
ช่างบาดาลบุรีรัมย์
ช่างบาดาลชัยภูมิ
ช่างบาดาลโคราชนครราชสีมา
ช่างบาดาลเชียงใหม่
ช่างบาดาลเพชรบูรณ์
ช่างบาดาล-เชียงราย
ช่างบาดาลแม่ฮ่องสอน
ช่างบาดาลพะเยา
ช่างบาดาลลำพูน
ช่างบาดาลน่าน
ช่างบาดาลลำปาง
ช่างบาดาลพิษณุโลก
ช่างบาดาลแพร่
ช่างบาดาลอุตรดิตถ์
ช่างบาดาลตาก
ช่างบาดาลกำแพงเพชร
ช่างบาดาลพิจิตร
ช่างบาดาลนครสวรรค์
ช่างบาดาลอุทัยธานี
ช่างบาดาลชัยนาท
ช่างบาดาลลพบุรี
ช่างบาดาลสิงห์บุรี
ช่างบาดาลสุโขทัย
ช่างบาดาลปราจีนบุรี
ช่างบาดาลสระบุรี
ช่างบาดาลนครนายก
ช่างบาดาลนครปฐม
ช่างบาดาลอ่างทอง
ช่างบาดาลราชบุรี
ช่างบาดาลสุพรรณบุรี
ช่างบาดาลอยุธยา
ช่างบาดาลสมุทรสงคราม
ช่างบาดาลสมุทรปราการ
ช่างบาดาลสมุทรสาคร
ช่างบาดาลสระแก้ว
ช่างบาดาลตราด
ช่างบาดาลจันทบุรี
ช่างบาดาลระยอง
ช่างบาดาลชลบุรี
ช่างบาดาลฉะเชิงเทรา
ช่างบาดาลเพชรบุรี
ช่างบาดาลชุมพร
ช่างบาดาลระนอง
ช่างบาดาลสุราษฎร์ธานี
ช่างบาดาลนครศรีธรรมราช
ช่างบาดาลพังงา
ช่างบาดาลกระบี่
ช่างบาดาลตรัง
ช่างบาดาลพัทลุง
ช่างบาดาลภูเก็ต
ช่างบาดาลสงขลา
ช่างบาดาลคลองตัน
ช่างบาดาลจรัญสนิทวงศ์
ช่างบาดาลดาวคะนอง
ช่างบาดาลดินแดง
ช่างบาดาลธนบุรี
ช่างบาดาลนวนคร
ช่างบาดาลนวลจันทร์
ช่างบาดาลบางนา
ช่างบาดาลปทุมวัน
ช่างบาดาลประชาชื่น
ช่างบาดาลประตูน้ำ
ช่างบาดาลปิ่นเกล้า
ช่างบาดาลพระราม 2
ช่างบาดาลพระราม 9
ช่างบาดาลเพชรเกษม
ช่างบาดาลรัชดาภิเษก
ช่างบาดาลรัชโยธิน
ช่างบาดาลรามคำแหง
ช่างบาดาลวังหิน
ช่างบาดาลวัชพล
ช่างบาดาลสะพานควาย
ช่างบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างบาดาลสามเสน
ช่างบาดาลสีลม
ช่างบาดาลสุขาภิบาล
ช่างบาดาลสุขุมวิท
ช่างบาดาลสุทธิสาร
ช่างบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างบาดาลอ่อนนุช
ช่างบาดาลปากเกร็ด
ช่างบาดาลบางใหญ่
ช่างบาดาลคลองหลวง
ช่างบาดาลธัญบุรี
ช่างบาดาลลาดหลุมแก้ว
ช่างบาดาลลำลูกกา
ช่างบาดาลสามโคก
ช่างบาดาลหนองเสือ
ช่างบาดาลกระทุ่มแบน
ช่างบาดาลบางพลี
ช่างบาดาลบางบ่อ
ช่างบาดาลพระประแดง
ช่างบาดาลพุทธมณฑล
ช่างบาดาลสามพราน
ช่างบาดาลเมืองหัวหิน
ช่างบาดาลบางรัก
ช่างบาดาลสาธร
ช่างบาดาลเซนส์หลุยส์
ช่างบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างบาดาลบางแค
ช่างบาดาลภาษีเจริญ
ช่างบาดาลปิ่นเกล้า
ช่างบาดาลจรัญ
ช่างบาดาลบรมราชชนนี
ช่างบาดาลบางพลัด
ช่างบาดาลบางอ้อ
ช่างบาดาลบางกอกน้อย
ช่างบาดาลบางกอกใหญ่
ช่างบาดาลคลองสาน
ช่างบาดาลอิสรภาพ
ช่างบาดาลสาธร
ช่างบาดาลสวนผัก
ช่างบาดาลทุ่งมังกร
ช่างบาดาลราชพฤกษ์
ช่างบาดาลชัยพฤกษ์
ช่างบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างบาดาลพุทธมลฑล
ช่างบาดาลพระราม 2
ช่างบาดาลท่าพระ
ช่างบาดาลรัชดาภิเษก
ช่างบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างบาดาลแม้นศรี
ช่างบาดาลราษฎร์บูรณะ
ช่างบาดาลดาวคะนอง
ช่างบาดาลตลาดพลู
ช่างบาดาลพญาไท
ช่างบาดาลเจริญ
ช่างบาดาลปทุมวัน
ช่างบาดาลมาบุญครอง
ช่างบาดาลสยาม
ช่างบาดาลศรีย่าน
ช่างบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างบาดาลบางนา
ช่างบาดาลสี่แยกทศกันต์
ช่างบาดาลตลิ่งชัน
ช่างบาดาลสุขุมวิท
ช่างบาดาลประตูน้ำ
ช่างบาดาลวุฒากาศ
ช่างบาดาลจอมทอง
ช่างบาดาลท่าเกษตร
ช่างบาดาลบางแวก
ช่างบาดาลบางหว้า
ช่างบาดาลวงเวียนใหญ่
ช่างบาดาลลาดหญ้า
ช่างบาดาลสำราญราษฎร์
ช่างบาดาลเสาชิงช้า
ช่างบาดาลสาธุประดิษฐ์
ช่างบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
ช่างบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างบาดาลเจริญนคร
ช่างบาดาลเพชรเกษม
ช่างบาดาลบางรัก
ช่างบาดาลยานนาวา
ช่างบาดาลเอกชัย
ช่างบาดาลกำนันแม้น
ช่างบาดาลเทเวศน์
ช่างบาดาลเทอดไท
ช่างบาดาลบางขุนเทียน
ช่างบาดาลท่าข้าม
ช่างบาดาลบางบอน
ช่างบาดาลสุขสวัสดิ์
ช่างบาดาลทุ่งครุ
ช่างบาดาลประชาอุทิศ
ช่างบาดาลลาพร้าว
ช่างบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
ช่างบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างบาดาลอ้อมน้อย
ช่างบาดาลอ้อมใหญ่
ช่างบาดาลมหาชัย
ช่างบาดาลคลองขวาง
ช่างบาดาลบางมด
ช่างบาดาลหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s