รับงานถ่ายภาพ วีดีโอทางอากาศรับผลิตคลิปวีดีโอทุกรูปแบบ หนังสั้น โฆษณาสินค้า

บริการจัดหาช่างภาพ
ช่างวีดีโอ รับถ่ายวีดีโอ
รับถ่ายภาพ งานแต่งงาน Wedding Cinema
หาช่างภาพ หาช่างวีดีโอ
รับถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายภาพงานแต่งงาน
ช่างภาพ ช่างถ่ายรูปางภาพ

รับงานถ่ายภาพ วีดีโอทางอากาศผลงานวีดีโอถ่ายรูปแต่งงาน Pre wedding
ชมผลงานถ่ายวีดีโอโดรน
ผลงานรับตัดต่อวีดีโอ

ชมผลงานเพิ่มเติมที่ http://www.rentsoundclub.com/

รับทำ MV/หนังสั้น Short Film / โฆษณา ราคาพิเศษ
ผลิตวีดีโอทุกชนิด Tagged ช่างภาพวีดีโอ, ช่างวีดีโอ, ถ่ายmv ไม่แพง, ถ่ายโปรเจคส่งอาจารย์, รับถ่าย mvรับทำ MV หนังสั้น ตัดต่อวีดีโอ ราคาถูก
คุณภาพสูง SoundhotFilm Studio รับถ่าย MV/หนังสั้น พร้อมแต่งพล็อตเรื่องให้ตามความยาวเพลงหรือหนังให้ฟรี

ช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ คือบุคคลที่มีความชำนาญในการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง อาจจัดได้ว่าเป็นศิลปิน เนื่องจากช่างภาพสามารถจัดวางองค์ประกอบ (composition)
ที่จะปรากฏในรูปภาพก่อนลงมือถ่าย คล้ายกับวิธีของศิลปินวาดภาพทั่วไป

ช่างภาพจำเป็นต้องเข้าใจแสงและองค์ประกอบจึงจะสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและสวยงามได้ ซึ่งจะเกี่ยวกับทฤษฎีของแสงในฟิสิกส์โดยตรง
แต่ช่างภาพนำคุณสมบัติของแสงมาประยุกต์ใช้ให้เป็นศิลปะได้ อาจมีวิธีในการนำเสนองานของตนที่แตกต่างกันไปตามความคิดและจินตนาการของตน
ซึ่งผลงานนั้นอาจไม่ถูกต้องหรือสวยงามตามมุมมองของคนทั่วไป
ลักษณะของช่างภาพ
ช่างภาพมืออาชีพคือ ผู้รู้ผู้ชำนาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัดวางองค์ประกอบภาพ อาชีพช่างภาพนี้มีลักษณะเกี่ยวกับการใช้กล้อง ดังนี้
อาชีพจากการมีความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ เราสามารถเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่ง วารินทร์ รัศมีพรหม (2532, หน้า 48-50) ได้แยกแยะอาชีพการถ่ายภาพจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ช่างถ่ายภาพเพื่อใช้ในกองทัพ จุดประสงค์ของการถ่ายภาพของการทหารมีเพื่อใช้ในการวางแผนด้านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ที่มีอาชีพนี้จะต้องมีความรู้ตั้งแต่การถ่ายภาพทั่วไปทั้งบุคคล สถานที่ งานเลี้ยง งานรับรอง การประชุมสัมมนา พิธีการต่าง ๆ ไปจนกระทั่งการถ่ายภาพทางอากาศผ่านดาวเทียม การถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ทางอากาศ การถ่ายภาพข่าวสงคราม การถ่ายภาพจารกรรม ฯลฯ คุณลักษณะสำคัญของผู้ที่สนใจงานประเภทนี้ คือ จะต้อง Active รักความก้าวหน้า มีความกล้าหาญ มีความฉลาดตัดสินใจได้ดี และมีความคล่องตัวสูง
2. ช่างถ่ายภาพบุคคลและงานพิธีการต่าง ๆ อาชีพนี้มีทั้งผู้ประกอบอาชีพโดยตรงและผู้หารายได้พิเศษ ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาชีพนี้จะต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็ง คล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดี และกล้าที่จะหางานถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ได้แม้ว่าตนจะไม่มีร้านถ่ายรูปเป็นของตัวเอง
3. ช่างถ่ายภาพสถาปัตยกรรม การถ่ายภาพของอาชีพนี้จะเกี่ยวกับการถ่ายภาพตึกอาคารและบ้านเรือนที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถนำไปลงวารสารหรือนิตยสารในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจอาชีพนี้จะต้องศึกษาการถ่ายภาพเฉพาะด้านอย่างจริงจัง และมีอุปกรณ์เฉพาะเพื่อผลของภาพอันสวยงามด้วย
4. ช่างถ่ายภาพสินค่าและแฟชั่น เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเสื้อผ้าหรือสินค้าต่าง ๆ ช่างภาพประเภทนี้มีรายได้สูง โดยมากอาชีพนี้จะอยู่ในเมืองใหญ่
5. ช่างถ่ายภาพหนังสือพิมพ์หรือประจำสถานีโทรทัศน์ อาชีพนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายภาพเกี่ยวกับภาพข่าวต่าง ๆ เช่น ภาพข่าวประจำวัน ภาพข่าวกีฬา ฯลฯ เสนอภาพทั้งข่าวดีและร้ายที่เป็นประเด็นหรือเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น ดังนั้น ช่างถ่ายภาพจะต้องมีความรวดเร็ว ว่องไวในการทำงาน และได้ผลงานที่ดีโดยมั่นใจ เฉกเช่นเดียวกับช่างถ่ายภาพโทรทัศน์ แต่นอกเหนือจากนี้จะต้องมีความคุ้นเคยกับระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องของเวลาการทำงาน ช่างถ่ายภาพเหล่านี้มักจะมีเวลาการทำงานไม่เป็นเวลา เพราะจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอที่จะเดินทางไปทุกที่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน


6. ช่างถ่ายภาพด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อาชีพนี้เกี่ยวเนื่องกับวงการวิทยาศาสตร์ทุกด้าน เพราะช่างภาพอาจถ่ายภาพตั้งแต่วิทยาศาสตร์ทางทะเลไปจนถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ อาจต้องใช้การถ่ายภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์ไปจนถึงขั้นตอนการผ่านตัดแขนงต่าง ๆ เพื่อบันทึกภาพไว้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย โดยมากจะมีการฝึกอบรมให้เป็นการเฉพาะ
7. ช่างถ่ายภาพด้านเกี่ยวกับการบังคับคดีทางกฎหมาย โดยมากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ทนายความ ฯลฯ มักจะใช้งานถ่ายภาพเข้าไปช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกับการบันทึกเหตุการณ์ของอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม ปัจจุบัน งานถ่ายภาพแบบนี้จะเป็นงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการอบรมการถ่ายภาพเฉพาะด้านนี้มาเป็นพิเศษ
8. ช่างถ่ายภาพอิสระ อาชีพนี้จะรับถ่ายภาพทุกอย่างตามที่มีผู้มาว่าจ้าง
9. ช่างถ่ายภาพงานอีเว้นท์ (Pod (นามแฝง), (2555) ช่างภาพประเภทนี้เริ่มมีมากขึ้น ผู้ว่าจ้างจะเป็นบริษัทออแกไนซ์หรือประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดงานต่าง ๆ ทิศทางและแนวโน้มของอาชีพนี้ โดยส่วนใหญ่บริษัทที่จ้างช่างภาพเหล่านี้จะมีช่างภาพประจำอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถจะเข้าทำงานได้ง่าย ๆ ช่างภาพถ่ายงานอีเว้นท์ จะต้องใจกล้า มีความมั่นใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ หลายมุมมอง เพราะต้องสามารถควบคุมคนอื่น ๆ บนเวทีขณะถ่ายภาพได้ ต้องรวดเร็ว ชำนาญในการใช้กล้องนอกสถานที่ และตื่นตัวเสมอเพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งจะพลาดไม่ได้กับงานลักษณะนี้เพราะภาพที่ได้จะต้องใช้ลงข่าวประชาสัมพันธ์
10. ช่างถ่ายภาพบนเว็บไซต์ (สต็อกโฟโต้ไทยแลนด์, 2555) เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าขึ้น วงการถ่ายภาพก็เริ่มขยับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ จะเห็นได้จากมีเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์มีจำนวนมากมายหลายสิบแห่ง มีขนาด รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย ระดับราคา ระดับคุณภาพแตกต่างกันไป เช่น istockphoto.com,dreamstime.com, fotolia.com, 123rf.com, depositphtos.com, graphicleftovers.com, bigstockphoto.com,veer.com, photokore.com การขายภาพถ่ายบนเว็บไซต์จึงเป็นอาชีพอิสระที่สามารถทำรายได้ไม่น้อยทีเดียว นอกจากนั้นผู้ที่รักในสาขาอาชีพนี้แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งต้องรู้จักการทำตลาด เพื่อกำหนดขอบเขตได้ตรงความต้องการของตลาดที่มีหลากหลายกลุ่มที่ต้องการ เช่น การถ่ายภาพชุดเพื่อการศึกษา การถ่ายภาพชุดเพื่อการนำเสนอสินค้า การถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้เผยแพร่ชิ้นงานต่างๆ ฯลฯ
นอกจากอาชีพช่างถ่ายภาพแล้ว ยังมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ (วารินทร์ รัศมีพรหม, 2532, หน้า 51) ได้แก่
1. ช่างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ผู้ที่สนใจอาชีพนี้ นอกจากจะมีความรู้ด้านการถ่ายภาพแล้ว ยังต้องมีการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และต้องติดตามหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ถ่ายภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง
2. พนักงานขายปลีกเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เนื่องจากการถ่ายภาพเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสนใจ เพราะสามารถที่จะทำเป็นอาชีพ และงานอดิเรกได้ ดังนั้น จึงเกิดร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์อย่างมากมาย ดังนั้น พนักงานขายอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องรู้จักสิ่งที่ตนขาย และต้องมีความรู้ทั้งด้านกลไกและระบบการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดี และต้องติดตามความก้าวหน้าของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ออกมาใหม่อย่างสม่ำเสมอ
3. พนักงานประจำห้องแล็ปถ่ายภาพ ในการล้างอัดภาพถ่ายจะต้องมีพนักงานเทคนิคที่มีความรู้ควบคุมการทำงานในห้องแล็ป หรือเครื่องมือล้างอัด

ถ่ายภาพ
จัดองค์ประกอบภาพ
คิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงาน
อื่น ๆ


ช่างถ่ายวีดีโอนครพนม
ช่างถ่ายวีดีโอบึงกาฬ
ช่างถ่ายวีดีโอสกลนคร
ช่างถ่ายวีดีโอมุกดาหาร
ช่างถ่ายวีดีโออุบลราชธานี
ช่างถ่ายวีดีโอหนองคาย
ช่างถ่ายวีดีโออำนาจเจริญ
ช่างถ่ายวีดีโอหนองบัวลำภู
ช่างถ่ายวีดีโอศรีสะเกษ
ช่างถ่ายวีดีโออุดรธานี
ช่างถ่ายวีดีโอยโสธร
ช่างถ่ายวีดีโอเลย
ช่างถ่ายวีดีโอกาฬสินธุ์
ช่างถ่ายวีดีโอร้อยเอ็ด
ช่างถ่ายวีดีโอมหาสารคาม
ช่างถ่ายวีดีโอสุรินทร์
ช่างถ่ายวีดีโอขอนแก่น
ช่างถ่ายวีดีโออำนาจเจริญ
ช่างถ่ายวีดีโอบุรีรัมย์
ช่างถ่ายวีดีโอชัยภูมิ
ช่างถ่ายวีดีโอโคราชนครราชสีมา
ช่างถ่ายวีดีโอเชียงใหม่
ช่างถ่ายวีดีโอเพชรบูรณ์
ช่างถ่ายวีดีโอ-เชียงราย
ช่างถ่ายวีดีโอแม่ฮ่องสอน
ช่างถ่ายวีดีโอพะเยา
ช่างถ่ายวีดีโอลำพูน
ช่างถ่ายวีดีโอน่าน
ช่างถ่ายวีดีโอลำปาง
ช่างถ่ายวีดีโอพิษณุโลก
ช่างถ่ายวีดีโอแพร่
ช่างถ่ายวีดีโออุตรดิตถ์
ช่างถ่ายวีดีโอตาก
ช่างถ่ายวีดีโอกำแพงเพชร
ช่างถ่ายวีดีโอพิจิตร
ช่างถ่ายวีดีโอนครสวรรค์
ช่างถ่ายวีดีโออุทัยธานี
ช่างถ่ายวีดีโอชัยนาท
ช่างถ่ายวีดีโอลพบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอสิงห์บุรี
ช่างถ่ายวีดีโอสุโขทัย
ช่างถ่ายวีดีโอปราจีนบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอสระบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอนครนายก
ช่างถ่ายวีดีโอนครปฐม
ช่างถ่ายวีดีโออ่างทอง
ช่างถ่ายวีดีโอราชบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอสุพรรณบุรี
ช่างถ่ายวีดีโออยุธยา
ช่างถ่ายวีดีโอสมุทรสงคราม
ช่างถ่ายวีดีโอสมุทรปราการ
ช่างถ่ายวีดีโอสมุทรสาคร
ช่างถ่ายวีดีโอสระแก้ว
ช่างถ่ายวีดีโอตราด
ช่างถ่ายวีดีโอจันทบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอระยอง
ช่างถ่ายวีดีโอชลบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอฉะเชิงเทรา
ช่างถ่ายวีดีโอเพชรบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอชุมพร
ช่างถ่ายวีดีโอระนอง
ช่างถ่ายวีดีโอสุราษฎร์ธานี
ช่างถ่ายวีดีโอนครศรีธรรมราช
ช่างถ่ายวีดีโอพังงา
ช่างถ่ายวีดีโอกระบี่
ช่างถ่ายวีดีโอตรัง
ช่างถ่ายวีดีโอพัทลุง
ช่างถ่ายวีดีโอภูเก็ต
ช่างถ่ายวีดีโอสงขลา
ช่างถ่ายวีดีโอคลองตัน
ช่างถ่ายวีดีโอจรัญสนิทวงศ์
ช่างถ่ายวีดีโอดาวคะนอง
ช่างถ่ายวีดีโอดินแดง
ช่างถ่ายวีดีโอธนบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอนวนคร
ช่างถ่ายวีดีโอนวลจันทร์
ช่างถ่ายวีดีโอบางนา
ช่างถ่ายวีดีโอปทุมวัน
ช่างถ่ายวีดีโอประชาชื่น
ช่างถ่ายวีดีโอประตูน้ำ
ช่างถ่ายวีดีโอปิ่นเกล้า
ช่างถ่ายวีดีโอพระราม 2
ช่างถ่ายวีดีโอพระราม 9
ช่างถ่ายวีดีโอเพชรเกษม
ช่างถ่ายวีดีโอรัชดาภิเษก
ช่างถ่ายวีดีโอรัชโยธิน
ช่างถ่ายวีดีโอรามคำแหง
ช่างถ่ายวีดีโอวังหิน
ช่างถ่ายวีดีโอวัชพล
ช่างถ่ายวีดีโอสะพานควาย
ช่างถ่ายวีดีโอสาธุประดิษฐ์
ช่างถ่ายวีดีโอสามเสน
ช่างถ่ายวีดีโอสีลม
ช่างถ่ายวีดีโอสุขาภิบาล
ช่างถ่ายวีดีโอสุขุมวิท
ช่างถ่ายวีดีโอสุทธิสาร
ช่างถ่ายวีดีโออนุเสาวรีย์ชัย
ช่างถ่ายวีดีโออ่อนนุช
ช่างถ่ายวีดีโอปากเกร็ด
ช่างถ่ายวีดีโอบางใหญ่
ช่างถ่ายวีดีโอคลองหลวง
ช่างถ่ายวีดีโอธัญบุรี
ช่างถ่ายวีดีโอลาดหลุมแก้ว
ช่างถ่ายวีดีโอลำลูกกา
ช่างถ่ายวีดีโอสามโคก
ช่างถ่ายวีดีโอหนองเสือ
ช่างถ่ายวีดีโอกระทุ่มแบน
ช่างถ่ายวีดีโอบางพลี
ช่างถ่ายวีดีโอบางบ่อ
ช่างถ่ายวีดีโอพระประแดง
ช่างถ่ายวีดีโอพุทธมณฑล
ช่างถ่ายวีดีโอสามพราน
ช่างถ่ายวีดีโอเมืองหัวหิน
ช่างถ่ายวีดีโอบางรัก
ช่างถ่ายวีดีโอสาธร
ช่างถ่ายวีดีโอเซนส์หลุยส์
ช่างถ่ายวีดีโอสาธุประดิษฐ์
ช่างถ่ายวีดีโอบางแค
ช่างถ่ายวีดีโอภาษีเจริญ
ช่างถ่ายวีดีโอปิ่นเกล้า
ช่างถ่ายวีดีโอจรัญ
ช่างถ่ายวีดีโอบรมราชชนนี
ช่างถ่ายวีดีโอบางพลัด
ช่างถ่ายวีดีโอบางอ้อ
ช่างถ่ายวีดีโอบางกอกน้อย
ช่างถ่ายวีดีโอบางกอกใหญ่
ช่างถ่ายวีดีโอคลองสาน
ช่างถ่ายวีดีโออิสรภาพ
ช่างถ่ายวีดีโอสาธร
ช่างถ่ายวีดีโอสวนผัก
ช่างถ่ายวีดีโอทุ่งมังกร
ช่างถ่ายวีดีโอราชพฤกษ์
ช่างถ่ายวีดีโอชัยพฤกษ์
ช่างถ่ายวีดีโอกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างถ่ายวีดีโอพุทธมลฑล
ช่างถ่ายวีดีโอพระราม 2
ช่างถ่ายวีดีโอท่าพระ
ช่างถ่ายวีดีโอรัชดาภิเษก
ช่างถ่ายวีดีโอพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างถ่ายวีดีโอแม้นศรี
ช่างถ่ายวีดีโอราษฎร์บูรณะ
ช่างถ่ายวีดีโอดาวคะนอง
ช่างถ่ายวีดีโอตลาดพลู
ช่างถ่ายวีดีโอพญาไท
ช่างถ่ายวีดีโอเจริญ
ช่างถ่ายวีดีโอปทุมวัน
ช่างถ่ายวีดีโอมาบุญครอง
ช่างถ่ายวีดีโอสยาม
ช่างถ่ายวีดีโอศรีย่าน
ช่างถ่ายวีดีโอเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างถ่ายวีดีโอบางนา
ช่างถ่ายวีดีโอสี่แยกทศกันต์
ช่างถ่ายวีดีโอตลิ่งชัน
ช่างถ่ายวีดีโอสุขุมวิท
ช่างถ่ายวีดีโอประตูน้ำ
ช่างถ่ายวีดีโอวุฒากาศ
ช่างถ่ายวีดีโอจอมทอง
ช่างถ่ายวีดีโอท่าเกษตร
ช่างถ่ายวีดีโอบางแวก
ช่างถ่ายวีดีโอบางหว้า
ช่างถ่ายวีดีโอวงเวียนใหญ่
ช่างถ่ายวีดีโอลาดหญ้า
ช่างถ่ายวีดีโอสำราญราษฎร์
ช่างถ่ายวีดีโอเสาชิงช้า
ช่างถ่ายวีดีโอสาธุประดิษฐ์
ช่างถ่ายวีดีโอซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างถ่ายวีดีโอซ.วัดศรีประวัติ
ช่างถ่ายวีดีโอสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างถ่ายวีดีโอเจริญนคร
ช่างถ่ายวีดีโอเพชรเกษม
ช่างถ่ายวีดีโอบางรัก
ช่างถ่ายวีดีโอยานนาวา
ช่างถ่ายวีดีโอเอกชัย
ช่างถ่ายวีดีโอกำนันแม้น
ช่างถ่ายวีดีโอเทเวศน์
ช่างถ่ายวีดีโอเทอดไท
ช่างถ่ายวีดีโอบางขุนเทียน
ช่างถ่ายวีดีโอท่าข้าม
ช่างถ่ายวีดีโอบางบอน
ช่างถ่ายวีดีโอสุขสวัสดิ์
ช่างถ่ายวีดีโอทุ่งครุ
ช่างถ่ายวีดีโอประชาอุทิศ
ช่างถ่ายวีดีโอลาพร้าว
ช่างถ่ายวีดีโออนุสาวรีย์ชัย
ช่างถ่ายวีดีโอซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างถ่ายวีดีโออ้อมน้อย
ช่างถ่ายวีดีโออ้อมใหญ่
ช่างถ่ายวีดีโอมหาชัย
ช่างถ่ายวีดีโอคลองขวาง
ช่างถ่ายวีดีโอบางมด
ช่างถ่ายวีดีโอหนองเเขม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s