ช่างไฟฟ้ากาญจนบุรี ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้ากาญจนบุรี บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

กาญจนบุรีช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟกาญจนบุรี
ติดตั้งปลั๊กกาญจนบุรี
ติดตั้งหลอดไฟกาญจนบุรี
รับซ่อมไฟฟ้ากาญจนบุรี
ซ่อมไฟบ้านกาญจนบุรี
เดินสายไฟในบ้านกาญจนบุรี
ช่างซ่อมไฟซ๊อตกาญจนบุรี
ติดต่อช่างไฟฟ้า


การต่อท่อประปาและการแก้ก๊อกน้ำที่รั่วซึม

งานช่างประปา คือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการวางท่อประปา การเชื่อมต่อท่อ และการไหลของน้ำ น้ำเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำปรากฏว่า คนในชนบทใช้น้ำ 150 ลิตรต่อคนต่อวัน คนในเมืองใช้น้ำ 440 ลิตรต่อคนต่อวัน น้ำจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์มาก ระบบการประปาได้แก่ การนำน้ำเข้ามาใช้ การระบายน้ำโสโครกภายในอาคารบ้านเรือนออกไป เป็นสิ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด ระบบประปาที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงหมายถึงความสะดวกสบาย สุขภาพและพลานามัยของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นความรู้เรื่องระบบน้ำประปา ระบบการระบายน้ำโสโครก สุขภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการจัดระบบการประปา การซ่อมบำรุงรักษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น สามารถศึกษาและปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง

เราสามารถใช้น้ำในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภค อาคารบ้านพักอาศัยก็เช่นเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการวางระบบน้ำประปามาใช้ในอาคารด้วย ในการนำน้ำมาใช้กับอาคารบ้านเรือนทั้งหลายจะต้องมีการวางระบบที่ดี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานอีกทั้งสะดวกในการบำรุงรักษาอีกด้วย ต้องคำนึงถึง การจัดวางตำแหน่งท่อต่างๆ ได่แก่ ระบบท่อน้ำดี ระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบท่อน้ำเสีย และระบบท่อระบายอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ตลอดจนอายุการใช้งานที่ยาวนานและเนื่องจากระบบท่อต่างๆ จะถูกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ เช่นในผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ฉะนั้นก่อนการดำเนินการก่อสร้างต้องมีการวางแผนให้ดี เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงในภายหลัง และนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึงอีกมากมาย ดังเช่น
1) จัดเตรียมพื้นที่การเดินท่อทั้งแนวนอน แนวดิ่ง รวมถึงระยะลาดเอียงต่างๆ
2) ติดตั้งฉนวนในระบบท่อที่จำเป็นเช่น ท่อน้ำเย็น เพื่อลดความเสียหายจากการรั่วซึม
3) ออกแบบระบบแขวน และรายละเอียดอื่นๆ ตามมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ
4) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษา

เราสามารถใช้น้ำในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภค อาคารบ้านพักอาศัยก็เช่นเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการวางระบบน้ำประปามาใช้ในอาคารด้วย ในการนำน้ำมาใช้กับอาคารบ้านเรือนทั้งหลายจะต้องมีการวางระบบที่ดี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานอีกทั้งสะดวกในการบำรุงรักษาอีกด้วย ต้องคำนึงถึง การจัดวางตำแหน่งท่อต่างๆ ได่แก่ ระบบท่อน้ำดี ระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบท่อน้ำเสีย และระบบท่อระบายอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ตลอดจนอายุการใช้งานที่ยาวนานและเนื่องจากระบบท่อต่างๆ จะถูกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ เช่นในผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ฉะนั้นก่อนการดำเนินการก่อสร้างต้องมีการวางแผนให้ดี เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงในภายหลัง และนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึงอีกมากมาย ดังเช่น
1) จัดเตรียมพื้นที่การเดินท่อทั้งแนวนอน แนวดิ่ง รวมถึงระยะลาดเอียงต่างๆ
2) ติดตั้งฉนวนในระบบท่อที่จำเป็นเช่น ท่อน้ำเย็น เพื่อลดความเสียหายจากการรั่วซึม
3) ออกแบบระบบแขวน และรายละเอียดอื่นๆ ตามมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ
4) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษา

2) ระบบจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Down feed System) เป็นการสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนดาดฟ้าแล้วปล่อยลงมาตามธรรมชาติ ตามท่อต้องเป็นอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไป ถือเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้ไฟในการจ่าย แต่จะต้องเตรียมถังเก็บน้ำไว้บนดาดฟ้า จึงต้องคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างในการรับน้ำหนักและความสวยงามด้วย

ในการสำรองน้ำสำหรับการใช้งานนั้นจะต้องมีการใช้ถังเก็บน้ำแบบต่างๆ มาประกอบการใช้งาน ถังเก็บน้ำที่มีใช้กันอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันนั้นมีหลายแบบให้เลือกใช้ รวมทั้งอาจจะต้องมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งอีกด้วย แต่เครื่องสูบน้ำนั้นห้ามต่อระหว่างระบบสาธารณะกับถังพักน้ำในบ้าน เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย เนื่องจากเป็นการสูบน้ำจากระบบสาธารณะโดยตรงซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่น การสูบน้ำในบ้านจะต้องปล่อยให้น้ำจากสาธารณะมาเก็บในถังพักตามแรงดันปกติเสียก่อน แล้วค่อยสูบน้ำไปยังจุดที่ต้องการอื่นๆ ได้

ตำแหน่งที่ตั้งถังเก็บน้ำที่ใช้งานทั่วไปมีที่ตั้ง 2 แบบคือ
-ถังเก็บน้ำบนดิน ใช้ในกรณีที่มีพื้นที่เพียงพอกับการติดตั้ง อาจติดตั้งบนพื้นดิน บนอาคาร หรือติดตั้งบนหอสูง เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้แรงดันน้ำ สำหรับแจกจ่ายให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร การดูแลรักษาสามารถทำได้ง่ายแต่อาจดูไม่เรียบร้อยและไม่สวยงามนัก
-ถังเก็บน้ำใต้ดิน ใช้ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งเพียงพอและต้องการให้ดูเรียบร้อยสวยงาม การบำรุงดูแลรักษาทำได้ยาก ดังนั้นการก่อสร้างและการเลือกชนิดของถังต้องมีความละเอียดรอบคอบ

ชนิดของท่อพีวีซี (PVC.)
ท่อพีวีซี (PVC.) แบ่งตามชนิดการใช้งาน โดยใช้สี ดังนี้
1.ท่อสีเหลือง เป็นท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ เพราะสามารถทนต่อความร้อนได้อย่างดี
2.ท่อสีฟ้า เป็นท่อที่ใช้กับระบบน้ำ เช่น น้ำดี น้ำเสีย ระบบน้ำดื่มหรืองานท่อระบายน้ำ สามารถทนแรงดันน้ำได้มากน้อยตามประเภทการใช้งาน (มีหลายเกรด) มีความหนาตามระดับการรับแรงดันตั้งแต่ชั้น PVC 5 ,8.5 และ 13.5 ตาม มาตรฐาน มอก.17-2532 ชั้นหนาสุดก็คงเป็น PVC 13.5 ตัวเลข13.5 เป็นค่าแรงดันใช้งาน มีหน่วยเป็น kgf/cm2 ในไทยมีบริษัทหลายบริษัทผลิตท่อขึ้นมาขาย ซึ่งมีตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัทท่อน้ำไทย นวพลาสติกฯ CP และบริษัทอื่นๆ มากมาย ท่อน้ำไทยจะผลิตท่อมา 3 เกรด 3 ยี่ห้อ โดยมีตราของท่อน้ำไทยประทับไว้บนท่อ คือ ท่อน้ำไทย Hilon และท่อโพลี ส่วนนวพลาสติกก็ผลิตท่อ 2 เกรด 2 ยี่ห้อ คือ ตราช้างและตราเสือ ท่อเกรดดีๆ คงเป็นท่อเกรดท่อน้ำไทยและตราช้าง รองลงมาก็เสือและ Hilon ส่วนอื่นๆ ก็รองลงมาตามส่วนผสมของวัสดุที่ผสมเข้าไป
3.ท่อสีเทา เป็นท่อที่ใช้สำหรับการเกษตรหรือน้ำทิ้ง ราคาค่อนข้างถูก ไม่ค่อยแข็งแรง ควรจะเดินลอย ไม่ควรฝังดิน คุณภาพที่ดีก็มีของตราช้าง รองลงมาก็เป็นท่อสีเขียวขี้ม้าชื่อ OK ของตราช้าง เช่นเดียวกับท่อเทาเกษตรของท่อน้ำไทยใช้ชื่อว่าท่อ 5 ดาว ค่อนข้างแข็งและกรอบเร็ว นอกจากนี้ก็มีท่อเกษตรยี่ห้ออื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นของอริยะ CP TSD เป็นต้น

การต่อท่อ ทำได้โดยการทำความสะอาดท่อและข้อต่อให้สะอาด แล้วทากาวด้านในข้อต่อและข้างนอกท่อที่จะนำมาต่อ ปล่อยไว้ประมาณ 15 วินาที จึงนำท่อเสียบเข้ากับข้อต่อ

การซ่อมแซมก๊อกน้ำที่รั่วซึม
ในกรณีที่มีน้ำรั่วซึมตรงก๊อกน้ำกับข้อต่อ จะต้องปิดสต๊อปวาล์วหรือวาล์วตัวหลักที่อยู่ติดกับมิเตอร์น้ำประปานอกบ้าน เพื่อปิดน้ำก่อนจะไม่ทำให้น้ำไหลไปยังจุดที่เราจะซ่อมแซม จากนั้นหมุนก๊อกน้ำออกเพื่อทำการพันเทปพันเกลียวกันซึมโดยพันให้มีขนาดพอเหมาะ แล้วทำการต่อก๊อกน้ำเข้ากับข้อต่อตามเดิม ถ้าก๊อกน้ำแตกร้าวให้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่

เมื่อก๊อกน้ำยอดนิยม (หัวบอล) รั่วซึม ในเบื้องต้นให้ใช้ไขควงขันนอตที่ยึดหัวก๊อกให้แน่น ถ้ายังรั่วซึมให้ถอดตัวก๊อกออกมาเ พื่อตรวจดูสภาพภายในระบบของวาล์วว่ามีการสึกหรอหรือไม่ ทั้งนี้การรั่วซึมอาจเป็นเพราะแหวนยางกันซึม (O ring) ซึ่งอยู่ตรงกลางของตัววาล์วฉีกขาด หรือแผ่นยางควบคุมการเปิดปิดน้ำที่อยู่ปลายของวาล์วเสื่อมสภาพ

น้ำจากฝักบัวอาบน้ำไหลไม่ค่อยแรง น้ำไหลไม่แรงทั้งๆ ที่แรงดันน้ำยังปกติดี อาจเกิดจากการอุดตัน บริเวณทางออกของน้ำหรือหัวฝักบัวของตะกอนต่างๆ ที่มากับน้ำ ให้ถอดหัวฝักบัวอาบน้ำออกไปแช่น้ำยาขัดพื้นหรือน้ำยากันสนิมเพื่อทำความสะอาด สังเกตุดูแหวนยางรอบฝักชำรุดหรือไม่ ถ้าชำรุดให้เปลี่ยน จากนั้นใช้เข็มหรือแปรงสีฟันเก่ามาแทงหรือขัดรูฝักบัวเพื่อให้ตะกอนต่างๆ หลุดออก

สายฉีดชำระรั่วซึม อาจเป็นเพราะใช้งานมานานหรือตกกระแทกพื้นบ่อย ทำให้เกิดรอยร้าวที่ก้านกดน้ำ ฯลฯ กรณีที่ฝักบัวฉีดชำระรั่วซึมหรือพองตัวจนทำให้ขั้วยึดปลายทั้งสองด้านของสายฉีกหลุดออกจากกัน เพียงไปซื้อสายน้ำเส้นดีมาเปลี่ยนเท่านั้น แต่ถ้าหัวฉีดแตกร้าวหรือก้านกดน้ำหัก ให้เปลี่ยนหัวฉีดชำระมาเปลี่ยนใหม่ ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดขนาดเพราะส่วนใหญ่ใช้มาตราฐานเดียวกัน

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้ากาญจนบุรี งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างกาญจนบุรี ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

กาญจนบุรีอัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
กาญจนบุรีประตูสแตนเลสกาญจนบุรี
ประตูรั้วสแตนเลสกาญจนบุรี
งานสแตนเลสกาญจนบุรี
ร้านสแตนเลสกาญจนบุรี
ราวสแตนเลสกาญจนบุรี
ป้ายสแตนเลสกาญจนบุรี
ประตูสแตนเลสราคากาญจนบุรี
ราวกันตกสแตนเลสกาญจนบุรี

เราเป็นช่างทำหลังคากาญจนบุรี
ช่างงานโครงเหล็กกาญจนบุรี
รับงานหลังคาโรงรถกาญจนบุรี

รับเหมาโครงหลังคากันสาดกาญจนบุรี
ต่อเติมจากบ้านเดิมกาญจนบุรี
รับทำที่จอดรถกาญจนบุรี

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสกาญจนบุรี ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้กาญจนบุรี
ลวดลายสแตนเลสราคากาญจนบุรี
กาญจนบุรีช่องรั้วสแตนเลสราคา
กาญจนบุรีสแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
กาญจนบุรีประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสกาญจนบุรี
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปกาญจนบุรี
ประตูสแตนเลสผสมไม้กาญจนบุรี

ช่างไฟฟ้าอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ช่างไฟฟ้ากลอนโด
ช่างไฟฟ้าจรเข้เผือก
ช่างไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย
ช่างไฟฟ้าหนองไผ่

ช่างไฟฟ้าอำเภอทองผาภูมิ
ช่างไฟฟ้าชะแล
ช่างไฟฟ้าท่าขนุน
ช่างไฟฟ้าปิล๊อก
ช่างไฟฟ้าลิ่นถิ่น
ช่างไฟฟ้าสหกรณ์นิคม
ช่างไฟฟ้าหินดาด
ช่างไฟฟ้าห้วยเขย่ง

ช่างไฟฟ้าอำเภอท่ามะกา
ช่างไฟฟ้าดอนขมิ้น
ช่างไฟฟ้าดอนชะเอม
ช่างไฟฟ้าตะคร้ำเอน
ช่างไฟฟ้าท่ามะกา
ช่างไฟฟ้าท่าเสา
ช่างไฟฟ้าท่าไม้
ช่างไฟฟ้าพงตึก
ช่างไฟฟ้าพระแท่น
ช่างไฟฟ้ายางม่วง
ช่างไฟฟ้าสนามแย้
ช่างไฟฟ้าหนองลาน
ช่างไฟฟ้าหวายเหนียว
ช่างไฟฟ้าอุโลกสี่หมื่น
ช่างไฟฟ้าเขาสามสิบหาบ
ช่างไฟฟ้าแสนตอ
ช่างไฟฟ้าโคกตะบอง

ช่างไฟฟ้าอำเภอท่าม่วง
ช่างไฟฟ้าทุ่งทอง
ช่างไฟฟ้าท่าตะคร้อ
ช่างไฟฟ้าท่าม่วง
ช่างไฟฟ้าท่าล้อ
ช่างไฟฟ้าบ้านใหม่
ช่างไฟฟ้าพังตรุ
ช่างไฟฟ้าม่วงชุม
ช่างไฟฟ้ารางสาลี่
ช่างไฟฟ้าวังขนาย
ช่างไฟฟ้าวังศาลา
ช่างไฟฟ้าหนองขาว
ช่างไฟฟ้าหนองตากยา
ช่างไฟฟ้าเขาน้อย

ช่างไฟฟ้าอำเภอบ่อพลอย
ช่างไฟฟ้าช่องด่าน
ช่างไฟฟ้าบ่อพลอย
ช่างไฟฟ้าหนองกร่าง
ช่างไฟฟ้าหนองกุ่ม
ช่างไฟฟ้าหนองรี
ช่างไฟฟ้าหลุมรัง

ช่างไฟฟ้าอำเภอพนมทวน
ช่างไฟฟ้าดอนตาเพชร
ช่างไฟฟ้าดอนเจดีย์
ช่างไฟฟ้าทุ่งสมอ
ช่างไฟฟ้าพนมทวน
ช่างไฟฟ้าพังตรุ
ช่างไฟฟ้ารางหวาย
ช่างไฟฟ้าหนองสาหร่าย
ช่างไฟฟ้าหนองโรง

ช่างไฟฟ้าอำเภอศรีสวัสดิ์
ช่างไฟฟ้าด่านแม่แฉลบ
ช่างไฟฟ้าท่ากระดาน
ช่างไฟฟ้านาสวน
ช่างไฟฟ้าหนองเป็ด
ช่างไฟฟ้าเขาโจด
ช่างไฟฟ้าแม่กระบุง

ช่างไฟฟ้าอำเภอสังขละบุรี
ช่างไฟฟ้าปรังเผล
ช่างไฟฟ้าหนองลู
ช่างไฟฟ้าไล่โว่

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองปรือ
ช่างไฟฟ้าสมเด็จเจริญ
ช่างไฟฟ้าหนองปรือ
ช่างไฟฟ้าหนองปลาไหล

ช่างไฟฟ้าอำเภอห้วยกระเจา
ช่างไฟฟ้าดอนแสลบ
ช่างไฟฟ้าวังไผ่
ช่างไฟฟ้าสระลงเรือ
ช่างไฟฟ้าห้วยกระเจา

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้าช่องสะเดา
ช่างไฟฟ้าท่ามะขาม
ช่างไฟฟ้าบ้านเก่า
ช่างไฟฟ้าบ้านเหนือ
ช่างไฟฟ้าบ้านใต้
ช่างไฟฟ้าปากแพรก
ช่างไฟฟ้าลาดหญ้า
ช่างไฟฟ้าวังด้ง
ช่างไฟฟ้าวังเย็น
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหนองหญ้า
ช่างไฟฟ้าเกาะสำโรง
ช่างไฟฟ้าแก่งเสี้ยน

ช่างไฟฟ้าอำเภอเลาขวัญ
ช่างไฟฟ้าทุ่งกระบ่ำ
ช่างไฟฟ้าหนองนกแก้ว
ช่างไฟฟ้าหนองประดู่
ช่างไฟฟ้าหนองปลิง
ช่างไฟฟ้าหนองฝ้าย
ช่างไฟฟ้าหนองโสน
ช่างไฟฟ้าเลาขวัญ

ช่างไฟฟ้าอำเภอไทรโยค
ช่างไฟฟ้าท่าเสา
ช่างไฟฟ้าบ้องตี้
ช่างไฟฟ้าลุ่มสุ่ม
ช่างไฟฟ้าวังกระแจะ
ช่างไฟฟ้าศรีมงคล
ช่างไฟฟ้าสิงห์
ช่างไฟฟ้าไทรโยค

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s